Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 12
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Doctoral Researcher (printed biodegradable supercapacitors) / Väitöskirjatutkija (painetut biohajoavat superkondensaattorit)07.12.2023Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Satellite Communication Networks) / Väitöskirjatutkija (Satelliittitietoliikenneverkot)10.12.2023Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Yliopistotutkija (Kokemuksen historian huippuyksikkö) / Senior research fellow (Centre of Excellence in the History of Experience)11.12.2023Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tutkijatohtori (Kokemuksen historian huippuyksikkö) / Postdoctoral Researcher (Centre of Excellence in the History of Experience)11.12.2023Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Sustainable Biomedical and Toxicological Research), 2 positions / Tutkijatohtori (Kestävä biolääketieteellinen ja toksikologinen tutkimus), 2 tehtävää12.12.2023Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Power electronics) / Tutkijatohtori (Tehoelektroniikka)27.12.2023Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track position in Computational Physics (Assistant Professor/Associate Professor/Professor) / Tenure Track -tehtävä, laskennallinen fysiikka (tenure track -tutkija/tenure track-professori/professori)02.01.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Tenure track position in Applied Statistics (Assistant Professor/Associate Professor/Professor) / Tenure Track -tehtävä, soveltava tilastotiede (tenure track -tutkija/tenure track-professori/professori08.01.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Distributed AI for enhanced security in GNSS) / Väitöskirjatutkija (hajautettu tekoäly GNSS:n turvallisuuden parantamiseksi)10.01.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tutkimusapulainen (UnWar-hanke), 3 tehtävää15.01.2024Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher in Electrical Energy Engineering (DSII) / Väitöskirjatutkija, Sähköenergiatekniikka (DSII)23.01.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University lecturer (microelectronics circuit design) / Yliopistonlehtori (mikroelektroniikan piirisuunnittelu)31.01.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta