Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 31
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Yliopisto-opettaja (Psykologia)27.05.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Terveystieteiden yliopisto-opettaja (laadulliset menetelmät)29.05.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Project Manager (FIN-CLARIAH research infrastructure) / Projektipäällikkö (FIN-CLARIAH -tutkimusinfrastruktuuri)30.05.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Application developer, part-time 50 % (FIN-CLARIAH / DARIAH-FI infrastructure) / Sovelluskehittäjä, osa-aikainen 50% (FIN-CLARIAH / DARIAH-FI -infrastuktuuri)30.05.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke)/ Doctoral Researcher (WasteMatters -project)31.05.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Tutkijatohtori (WasteMatters-hanke)/Postdoctoral Research Fellow (WasteMatters-project)31.05.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Quantum Physics/Atom Optics) / Tutkijatohtori (Kvanttifysiikka/Atomioptiikka)31.05.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral researcher in cellular neuroscience for development of nerve-machine interface/ Tutkijatohtori solutason neurotieteessä hermoimplantin kehitykseen31.05.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
HR-asiantuntija31.05.2022Yliopistopalvelut
HR partneri31.05.2022Yliopistopalvelut
Tutkimushoitaja (Kokkola)31.05.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tenure track position (Associate Professor/Professor) in Public security governance/ Turvallisuushallinnon Tenure track -tehtävä (Tenure track-professori/Professori)02.06.2022Johtamisen ja talouden tiedekunta
Professor or Associate Professor (tenure track) in industrial engineering and management, specifically technology and innovation management / Professori tai tenure track –professori (tuotantotalous, erityisalueena teknologia- ja innovaatiojohtaminen)02.06.2022Johtamisen ja talouden tiedekunta
Yliopisto-opettaja (sosiaalityö)02.06.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (POEMS research project) / Tutkijatohtori (POEMS-tutkimushanke)03.06.2022Johtamisen ja talouden tiedekunta
Professor in Psychotherapy Education / Professori (psykoterapiakoulutus)06.06.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Associate Professor or Professor in nursing science / Tenure track -professori tai professori, hoitotiede06.06.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Asiantuntija, tutkijakoulutus Tampereen yliopiston tutkijakouluun06.06.2022Tutkimuksen tuki
Research Assistant (Master's thesis worker, Computer Vision and Machine Learning), 1-2 positions / Tutkimusapulainen (DI-työntekijä, tietokonenäkö ja koneoppiminen), 1-2 tehtävää06.06.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Computer Vision and Machine Learning), 1-2 positions / Väitöskirjatutkija (tietokonenäkö ja koneoppiminen), 1-2 tehtävää06.06.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University Lecturer (International Degree Programmes, Administrative Science) / Yliopistonlehtori (Kansainväliset tutkinto-ohjelmat, hallintotiede)07.06.2022Johtamisen ja talouden tiedekunta
Doctoral Researcher (Computational electromagnetics) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen sähkömagnetiikka)08.06.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Computational electromagnetics) / Tutkijatohtori (Laskennallinen sähkömagnetiikka)08.06.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track positions in Engineering Materials Science (1-3 positions) / Materiaalitekniikan Tenure track -tehtävä (1-3 tehtävää)09.06.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Asiantuntija Grant Writer10.06.2022Tutkimuksen tuki
Laboratorioassistentti12.06.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Laboratoriokoordinaattori12.06.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Research Assistant (Factory Automation)/ tutkimusapulainen (tehdasautomaatio)12.06.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Biotechnology) / Tutkijatohtori (Biotekniikka)17.06.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (EmergentCommunity-project) / Tutkijatohtori (EmergentCommunity-hanke)30.06.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Researcher (Early modern disability history) / Tutkijatohtori (Varhaismoderni vammaisuuden historia)30.09.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta