Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 25
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Tutkimusapulainen tai projektitutkija (tekoälyn eettinen käyttö), 2 tehtävää / Research Assistant or Project Researcher (Ethical use of AI), 2 positions19.09.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tutkimusavustaja (Kokemuksen historian huippuyksikkö)19.09.2019Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher/ Postdoctoral Research Fellow (Electrical/Mechanical Engineering/ Superconducting magnet design), 2 positions/ Väitöskirjatutkija ja tutkijatohtori sähkötekniikan tai mekaniikan alalta suprajohdemagneettien suunnitteluun, 2 tehtävää20.09.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Väitöskirjatutkija/projektitutkija ja tutkimusapulainen (energian louhinta ja elektroniikka)20.09.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tutkijatohtori (ALL-YOUTH-hanke)23.09.2019Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tutkimusapulainen (matemaattisten aineiden opetuksen etäläsnäolomahdollisuudet)23.09.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Yleislääketieteen tenure track – professorin tai professorin tehtävä29.09.2019Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Synnytys- ja naistentautiopin tenure track –professorin tai professorin tehtävä29.09.2019Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Urologian tenure track – professorin tai professorin tehtävä29.09.2019Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Electrical Engineering, Communications Engineering, Signal Processing) / Tutkijatohtori (Sähkötekniikka, Tietoliikennetekniikka, Signaalinkäsittely)30.09.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Suunnittelija (tiiminvetäjä)01.10.2019Koulutus ja oppiminen
Johtaja, vastuualueena sidosryhmäyhteistyö, alumni ja varainhankinta02.10.2019Viestintä ja brändi
HRD-johtaja04.10.2019Osaaminen ja kulttuuri
Käsikirurgian tenure track -professorin tehtävä06.10.2019Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tutkijatohtorin tai projektitutkijan määräaikainen tehtävä (pelikulttuurien tutkimus)07.10.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja (pelitutkimus)07.10.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Research Assistant (Advanced Ceramic Materials), 1-2 positions/Tutkimusapulainen (keraamimateriaalit), 1-2 tehtävää07.10.2019Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Yliopistonlehtori ja yliopisto-opettaja (logopedia), 2 tehtävää10.10.2019Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yliopisto-opettaja (rakennetekniikka)14.10.2019Rakennetun ympäristön tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Theoretical Condensed Matter Physics) / Tutkijatohtori (teoreettinen tiiviin aineen fysiikka)15.10.2019Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher (speech and language technology, cognitive science) / Väitöskirjatutkija (puhe- ja kieliteknologia, kognitiotiede)20.10.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Network and Information Security Group NISEC), 2 positions / Tutkijatohtori (NISEC), 2 tehtävää31.10.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow / Doctoral Researcher (Magnetic materials, Numerical electromagnetics, Power electronics), 3-4 positions31.10.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track positions in Gerontology (2 positions), Tenure Track –Gerontologia (2 tehtävää)31.10.2019Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow/Senior Research Fellow (speech and language technology, cognitive science) / Tutkijatohtori/ yliopistotutkija (puhe- ja kieliteknologia, kognitiotiede)30.11.2019Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta