Search criteria
Faculty/Unit
Open jobs: 10
Job titleSortApplication period endsSortFaculty/UnitSort
Tenure track position (Structural engineering, concrete and bridge structures) / Tenure track -tehtävä (Rakennetekniikka, betoni- ja siltarakenteet)2024-07-31Faculty of Built Environment
Postdoctoral Researcher in Advanced Electron Microscopy Characterization of materials/ Tutkijatohtori, kehittyneet elektronimikroskooppimenetelmät2024-06-30Faculty of Engineering and Natural Sciences
National Infrastructure Manager2024-06-30Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher in Power Electronics (DSII) / Väitöskirjatutkija, Tehoelektroniikka (DSII)2024-08-01Faculty of Information Technology and Communication Sciences
University Instructor (Software Quality) / Yliopisto-opettaja (Ohjelmistojen laatu)2024-08-05Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Assistant Professor, Associate Professor or Professor of Game Studies / tenure track -tutkijan, tenure track -professorin tai professorin tehtävä (pelitutkimus)2024-08-09Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Environmental Chemistry) / Tutkijatohtori (Ympäristökemia)2024-06-28Faculty of Medicine and Health Technology
Associate Professor or Professor in Health Economics / Tenure track -professorin tai professorin tehtävä, Terveystaloustiede2024-06-24Faculty of Social Sciences
Yliopistotutkija (Kokemuksen historian huippuyksikkö) / Senior Research Fellow (Centre of Excellence in the History of Experience)2024-06-24Faculty of Social Sciences
Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke) / Doctoral Researcher (WasteMatters project)2024-08-01Faculty of Social Sciences