Search criteria
Faculty/Unit
Open jobs: 31
Job titleSortApplication period endsSortFaculty/UnitSort
Postdoctoral Research Fellow (Theory of complex quantum systems and information) Tutkijatohtori (Teoreettinen tiiviin aineen fysiikka)2024-03-17Faculty of Engineering and Natural Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Condition monitoring focusing on digitalization and artificial intelligence for critical energy infrastructures) / Tutkijatohtori (Kriittisten energiainfrastruktuurien digitalisaatioon ja tekoälyyn keskittyvä kunnonvalvonta)2024-04-01Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher (Automatic control for resilient cyber-physical renewable energy systems) / Väitöskirjatutkija (Automaattinen ohjaus resiliensseille kyberfyysisille uusiutuvan energian järjestelmille)2024-04-01Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher (Game Culture Research and Data Science) / Väitöskirjatutkija (Pelikulttuuritutkimus ja datatiede)2024-03-05Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Virtual Fashion and Wearable Design for Extended Reality) / Väitöskirjatutkija (Pelilliset älyvaatteet ja tekstiilit)2024-03-06Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Research Assistant, 1-5 positions (Software Engineering research group, summer jobs)/ Tutkimusapulainen 1-5 tehtävää (Ohjelmistotuotanto tutkimusryhmä, kesätyö)2024-03-07Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Distributed AI for enhanced security in GNSS) / Väitöskirjatutkija (hajautettu tekoäly GNSS:n turvallisuuden parantamiseksi)2024-03-10Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Assistant Professor, Associate Professor or Professor in English linguistics / Tenure track -tutkijan, tenure track -professorin tai professorin tehtävä (englannin kielen tutkimus)2024-03-11Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor) in Wireless Systems / Tenure track -tutkijan, tenure track -professorin tai professorin tehtävä (langattomat järjestelmät)2024-03-12Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Design for extended reality, generative AI, and Accessibility) / Väitöskirjatutkija (laajennetun todellisuuden suunnittelu, generatiivinen tekoäly ja saavutettavuus)2024-03-29Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Candidate in mm-Wave positioning and sensing for aerial-user applications (DC5/MiFuture) / Väitöskirjatutkija, langaton paikannus ja aistiminen millimetriaaltotaajuuksilla2024-03-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Clutter characterization and cancellation in MIMO sensing via backscattered signals (DC6/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, moniantennitekniikat ympäristön aistimisessa2024-03-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Machine Learning Algorithms for Cell Free systems in 6G networks (DC9/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, koneoppimismenetelmät 6G verkoissa2024-03-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in positioning and tracking of non-connected objects for vehicular safety with mm-Wave frequencies (DC10/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, ympäristön aistiminen ja passiivisten kohteiden paikantaminen millimetriaaltotaajuuksilla2024-03-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Integrated Circuit Design, SoC Hub)/ Väitöskirjatutkija (Integroitujen virtapiirien suunnittelu, SoC Hub)2024-04-02Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Professor of Practice (Journalism) / Työelämäprofessori (journalistiikka)2024-04-05Faculty of Information Technology and Communication Sciences
University Lecturer (English Linguistics) / Yliopistonlehtori (englannin kielen tutkimus)2024-04-08Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Advanced Radio-based SLAM Algorithms for Vehicular Systems (TAU-1/ISLANDS) / Väitöskirjatutkija, radio-SLAM menetelmät ja algoritmit liikkuvissa järjestelmissä2024-04-30Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tenure track position in Regional Studies (Professor / Associate Professor) / Aluetieteen tenure track-tehtävä (Professori / Tenure track –professori)2024-03-11Faculty of Management and Business
Tenure track position in Marketing (Assistant Professor / Associate Professor) / Markkinoinnin tenure track-tehtävä (Tenure track-tutkija / Tenure track-professori)2024-04-08Faculty of Management and Business
Doctoral Researcher (Computational Biology) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen Biologia)2024-03-04Faculty of Medicine and Health Technology
Doctoral Researcher (Faculty of Medicine and Health Technology) / Väitöskirjatutkija (Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta)2024-03-04Faculty of Medicine and Health Technology
Postdoctoral Research Fellow (Molecular Biology), FHAIVE / Tutkijatohtori (Molekyylibiologia), FHAIVE2024-03-18Faculty of Medicine and Health Technology
Postdoctoral Research Fellow (Psychology, Human Microbiota Research), 1-2 positions / Tutkijatohtori (Psykologia, Suolistomikrobiotatutkimus), 1-2 tehtävää2024-03-06Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Social Sciences) / Tutkijatohtori (Yhteiskuntatieteet)2024-03-14Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow, Technology, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, tekniikka, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions
Postdoctoral Research Fellow, Health, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, terveys, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions
Postdoctoral Research Fellow, Society, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, yhteiskunta, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions
Senior Research Fellow, Technology, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, tekniikka, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions
Senior Research Fellow, Health, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, terveys, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions
Senior Research Fellow, Society, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, yhteiskunta, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)2024-03-04Other University level functions