Search criteria
Faculty/Unit
Open jobs: 15
Job titleSortApplication period endsSortFaculty/UnitSort
Doctoral Researcher (Theoretical and computational physics), 5 positions / Väitöskirjatutkija (teoreettinen ja laskennallinen fysiikka), 5 tehtävää2024-04-17Faculty of Engineering and Natural Sciences
Doctoral Researcher (CIMANET doctoral pilot) / Väitöskirjatutkija (CIMANET tohtoripilotti)2024-04-22Faculty of Built Environment
Doctoral Researcher (Computational electromagnetics and electrical machines) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen sähkömagnetiikka ja sähkökoneet)2024-04-29Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (FAME – Flagship of Advanced Mathematics for Sensing, Imaging and Modelling), 8-10 positions / Väitöskirjatutkija (FAME – Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva), 8-10 tehtävää2024-05-13Tampere University
Doctoral Researcher (Microelectronics MIELi) 10 positions / Väitöskirjatutkija (mikroelektroniikka MIELi) 10 tehtävää2024-05-15Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (Spatial Acoustic Scene Analysis and Machine Listening) / Väitöskirjatutkija (Äänimaisemien spatiaalinen analyysi ja tilaäänen konekuulo)2024-04-30Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (wireless navigation) / Väitöskirjatutkija (langaton navigointi)2024-04-23Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Advanced Radio-based SLAM Algorithms for Vehicular Systems (TAU-1/ISLANDS) / Väitöskirjatutkija, radio-SLAM menetelmät ja algoritmit liikkuvissa järjestelmissä2024-04-30Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher, Faculty of Information Technology and Communications Sciences / Väitöskirjatutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta2024-05-08Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Computational electromagnetics and electrical machines) / Tutkijatohtori (Laskennallinen sähkömagnetiikka ja sähkökoneet)2024-04-29Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Perovskite-like photovoltaics), / Tutkijatohtori (Perovskiittiaurinkokennot)2024-05-12Faculty of Engineering and Natural Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Robotics and AI) / Tutkijatohtori (Robotiikka ja tekoäly)2024-04-30Faculty of Engineering and Natural Sciences
Tenure track position in Casting and Other Metal Forming Technologies (Assistant Professor) /Tenure Track -tehtävä Valaminen ja muut metallien muodonantomenetelmät (tenure track -tutkija)2024-04-22Faculty of Engineering and Natural Sciences
University lecturer (Human-Technology Interaction) / Yliopistonlehtori (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus)2024-04-29Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Väitöskirjatutkija (Yrityksen johtaminen/kestävä liiketoiminta) / Doctoral Researcher (Management and organizations/Sustainable business)2024-05-15Faculty of Management and Business