Doctoral Researcher (photochemistry) for an ERC-funded project, Väitöskirjatutkija (valokemia) ERC:n rahoittamaan projektiin

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

The Supramolecular chemistry of bio- and nanomaterials team is interested in using light to both monitor nanomaterial behaviour, track drug molecules and carriers, and trigger e.g. drug release processes. We work in close collaboration with the Faculty of Pharmacy, University of Helsinki. The team leader Timo Laaksonen was recently granted an ERC Consolidator Grant (title: PADRE) and is looking for new doctoral candidate.

Job description

We are looking for a new Doctoral researcher with a completed or very soon complete M.Sc. degree to work on the ERC-funded PADRE (Photoactivatable drug releasing implants) project. The project starts in May 2021 and lasts until 2026. The research topic would cover photon upconversion in complex media, and spectroscopic characterizations of photoactivatable systems. The project is multi-disciplinary and aims as producing novel systems for use in pharmaceutical applications. You would be working as a part of a team with shared aims, but individual tasks. Doctoral supervisors will be Prof. Timo Laaksonen and Dr. Nikita Durandin.

We expect the doctoral candidate to be active especially in the experimental part of the research, but also in the communication of the results to the scientific audience (i.e. writing publications, presenting the data in seminars and conferences). Our research goals are ambitious. However, we do not expect you to be a master of everything when you start: your concrete tasks will be tailored based on your previous knowledge and current interests. So, do not hesitate to apply!

Requirements

We appreciate that you would have experience in at least some of the following:

 • A degree in Chemistry or in a closely related field.
 • The position concerns mostly experimental laboratory work. Therefore, any practical laboratory experience on spectroscopic measurements (steady-state fluorescence/phosphorescence/absorption but also time-resolved ones) or photon upconversion systems is seen as a strong benefit.
 • We appreciate theoretical understanding of energy transfer processes occurring in photochemical reactions. This can be demonstrated e.g. by courses taken and background in some of the following areas: photochemistry, experimental physical chemistry, photonics, spectroscopy.

We offer

The position will be full-time and fixed-term for the duration of the ERC-project (the nominal time for a PhD is roughly 4 years in Finland). The work can start as soon as a suitable candidate is found, as mutually agreed upon by both parties. A trial period of six months applies to all our new employees.

The salary will be based on both the job demands and the employee's personal performance in accordance with the University Salary System. The position of is placed on the job demand level 2 (the demand level chart for the teaching and research staff). In addition, employees will receive performance-based salary. A typical gross starting salary for Doctoral Researcher is approximately 2350 euros / month.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

We are inviting you to be a part of a vibrant, active and truly international research community. Interdisciplinarity is highly encouraged, as it allows you to expand your research network and exposes you to new perspectives and ideas to solve complex research problems and pursue novel research findings. We have a strong commitment to the highest level of scientific research and the provision of high-quality doctoral education. 

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is May 31st, 2021 (at 23.59 EEST / UTC+3). Applications and all accompanying documentation should be written in English, and in PDF format. Please note that applicants may be invited to participate to an interview throughout the application time and therefore we encourage to apply as soon as possible.

Applications should include the following documents in one file:

 • Curriculum Vitae according to TENK template 
 • Transcript of studies
 • Motivation letter (incl. research directions)
 • Language skills certificate is available (not mandatory)
 • Possible Letters of recommendation (not mandatory)

For more information, please contact: Professor, Group Leader Timo Laaksonen, email: timo.laaksonen (at) tuni.fi

----

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Supramolecular chemistry of bio- and nanomaterials -ryhmä tutkii bio- ja nanomateriaaleja, uusien työkalujen käyttöä lääkemolekyylien ja kantajien tutkimuksessa sekä räätälöityjä materiaaleja lääkesovelluksiin. Olemme erityisen kiinnostuneita käyttämään valoa sekä nanomateriaalien käyttäytymisen seurantaan että, esimerkiksi lääkkeiden vapauttamisprosessien käynnistämiseen. Olemme tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa. Ryhmän vetäjälle Timo Laaksoselle myönnettiin hiljattain ERC Consolidator Grant (lyhenne PADRE) ja etsimme nyt uutta tohtorikoulutettavaa.

Tehtävänkuvaus

Etsimme väitöskirjatutkijaa työskentelemään ERC:n rahoittamasta PADRE (Photoactivatable drug release implants) -projektissa. Projekti alkaa toukokuussa 2021 ja kestää vuoteen 2026 asti. Sopivalla henkilöllä on sopiva luultavimmin taustalla tutkinto analyyttisestä kemiasta / fysikaalista kemiasta / valokemiasta. Tutkintosi voi olla jo valmis tai valmistumassa lähiaikoina. Väitöskirjan aihepiiri kattaa valon ylöskonversion monimutkaisissa väliaineissa sekä valoaktiivisten järjestelmien spektroskooppiset karakterisoinnit. Väitöskirjaohjaajina tulevat toimimaan professori Timo Laaksonen ja tohtori Nikita Durandin.

Odotamme palkattavan henkilön olevan aktiivinen erityisesti kokeellisessa tutkimuksessa, mutta myös tulosten viestinnässä tieteelliselle yleisölle (eli julkaisujen kirjoittamisessa, tietojen esittelemisissä seminaareissa ja konferensseissa). Tutkimustavoitteemme ovat kunnianhimoiset. Emme kuitenkaan odota sinun olevan kaiken mestari aloittaessasi: konkreettiset tehtäväsi räätälöidään aiemman tietämyksesi ja nykyisten kiinnostuksen elementtiesi perusteella. Joten älä epäröi hakea!

Hakijalla on mieluusti hallussa osa seuraavista osaamisalueista: 

 • Tutkinto kemiasta tai muulta sitä läheiseltä alalta.
 • Työ on hyvin pitkälti kokeellista laboratoriotyötä. Sen vuoksi käytännön laboratoriokokemus spektroskooppisista mittauksista (esim. aikaerotteinen fluoresenssi/fosforesenssi/absorptio) tai fotonien ylöskonversiosta nähdään etuina.
 • Työn tekemisen kannalta on hyödyllistä ymmärtää valokemiassa tapahtuvia energiansiirtoprosesseja. Näitä taitoja voi osoittaa esimerkiksi koulutustaustalla joillakin seuraavista aloista: valokemia, kokeellinen fysikaalinen kemia, fotoniikka, spektroskopia. 

Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta.

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 31.5.2021 klo 23.59.

Application period starts: 2021-04-30 11:00Application period ends: 2021-05-31 23:59

Share