Yliopistonlehtori (ihmisen ja teknologian vuorovaikutus)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi  

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yliopistonlehtoria. Tehtävä sijoittuu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan, Tietotekniikan yksikköön. Tietotekniikan yksikkö tarjoaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen laajan tutkimus- ja opetuskokonaisuuden. Opetusstrategiassamme korostuvat osaamis- ja oppijakeskeisyys ja tarjoamme opetusta tutkinto-, avoimen- ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille, sekä fitech.io-verkkoyliopiston kautta kaikille kiinnostuneille. Kehitämme opetuksen verkkoistamista ajasta ja paikasta riippumattomaan oppimiseen, ja panostamme opiskelijoiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen, myös ns. hybridiopetuksessa.  

Tehtävä sijoittuu ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalle. Tampereen yliopistolla on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna yksi tämän alan monipuolisimmista opetustarjonnoista. Opetukseemme sisältyy opintojaksoja erityisesti ihmiskeskeiseen suunnitteluun, vuorovaikutusmenetelmiin ja käyttäjäkokemukseen liittyen. 

Tehtävänkuvaus  

Yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu sekä opetusta että tutkimusta. Tehtävä on opetuspainotteinen, mutta ulkoisen rahoituksen avulla tehtävät voivat painottua myös tutkimukseen. Tässä tehtävässä päävastuuna on ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (human-technology interaction, HTI) perusopetuksen opintojaksot. Opintojaksojen aiheita ovat mm. ihmiskeskeisen suunnittelun, vuorovaikutussuunnittelun ja käyttöliittymien perusteet. Opetusta on sekä suomeksi että englanniksi. Lisäksi tehtävään valittavan henkilön odotetaan tekevän tutkimusta jossakin alaan liittyvässä aihepiirissä. Tutkimus on osa Tampereen yliopiston HTI-yhteisön toimintaa.  

Opetusvastuuseen kuuluvat opintojaksojen suunnittelu ja toteutus, opetuksessa käytettävien menetelmien ja tekniikoiden pitäminen ajan tasalla, opintojen kehittämiseen osallistuminen sekä opinnäytetöiden ohjaus. Opetusmuotoina ovat käytössä kontakti-, verkko- ja etäopetus sekä niiden yhdistelmät (ns. hybridiopetus).  

Tehtävät tarkennetaan vuosittain työsuunnitelman yhteydessä.  

Tutkimuksen tulee tukea tiedekunnan tutkimustavoitteita ja perustua yliopiston tutkimusstrategiaan.  

Tehtäviin kuuluu lisäksi hallinnollisia ja kehittämistehtäviä yksikkötasolla ja mahdollisesti myös tiedekunta- ja yliopistotasoilla.  

Valittavan henkilön tulee tuntea sekä alan modernit vaatimukset että innostaa ja osallistaa eri taustoista tulevia opiskelijoita ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen teemoihin.  Opetustehtävät täsmennetään yhdessä valitun henkilön kanssa hänen taustansa mukaan.   

Edellytykset   

Yliopistonlehtorin tehtävään valitulta edellytetään:  

  • soveltuvaa tohtorin tutkintoa,  

  • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä,  

  • kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä   

  • vähintään 10 op laajuisia yliopistopedagogisia opintoja tai vastaavia opintoja. Vaadittavat opinnot on suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluessa tehtävään nimittämisestä, mikäli niitä ei ole aiemmin suoritettuna. Tampereen yliopisto tarjoaa opetushenkilökunnalle mahdollisuuden suorittaa pedagogisia opintoja ilmaiseksi.  

Hakijalta edellytetään kaikkiin tehtäviin hyvää suomen sekä englannin kielen taitoa sillä tasolla, että hän pystyy antamaan opetusta ja ohjaamaan opinnäytetöitä kummalla kielellä tahansa.  

Tehtävissä katsotaan eduksi kokemus:  

  • ulkoisen rahoituksen hakemisesta,  

  • tutkimusprojektin johtamisesta sekä 

  • opetuksen kehittämistyöstä  

 Tarjoamme   

Tarjoamme tehtäviin valittaville henkilöille vakituisen työsuhteen toimintaympäristössä, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla korkeatasoinen ja laaja-alainen tutkimus ja opetus. Tampereen yliopisto tarjoaa myös opetuspainotteisissa tehtävissä työskenteleville hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen pedagogisen kouluttautumisen ja erilaisten opetushenkilöstölle suunnattujen verkostojen ja tapahtumien kautta.   

Tehtävät täytetään toistaiseksi 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävien palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopistonlehtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävissä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.   

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, ravintola- ja kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa. Voit myös tutustua meihin ja Tampereeseen tarkemmin tästä.   

 Hakuohjeet  

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Liitä hakemukseesi PDF-muodossa:    

Hakuaika tehtävään päättyy 15.8.2022 klo 23:59.   

Hakuprosessiimme kuuluvat jatkoon valituille hakijoille henkilökohtaiset haastattelut sekä opetusosaamisen arviointi, johon sisältyy opetusnäytteen antaminen. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi viikolla 38.  

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävistä (kesä- ja elokuussa) antavat:

professori Roope Raisamo (0505702007, roope.raisamo@tuni.fi) sekä
professori Kaisa Väänänen (0408490731, kaisa.vaananen@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 06.06.2022 08:00Hakuaika päättyy: 15.08.2022 23:59

Jaa ilmoitus