Tutkijatohtori (Ääreistyvä kaupunki – hyvinvointi, rakennemuutos ja sote-uudistus -hanke)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan Porin kampukselle haetaan tutkijatohtoria hankkeeseen, jossa tutkitaan kaupunkilaisten hyvinvointia erityisesti Sote-prosessin kontekstissa. Kyseessä on määräaikainen tehtävä ajalla 1.9.2022 – 31.12.2023.

Porin kaupungissa on tapahtunut muun muassa jatkuvan elinkeinojen ja työelämän rakennemuutosten aiheuttamaa alueellista erilaistumista. Erilaistumisen mukanaan tuomiin ongelmiin pyritään vaikuttamaan erilaisin politiikkatoimenpitein, myös sote-uudistuksella on mahdollisuuksia toimia hyvinvointieroja tasoittavasti. Tutkimushankkeessa tarkastellaan, miten esimerkiksi muutokset palvelujen tarjonnassa ja toteuttamisessa muokkaavat ihmisten arkielämää ja koettua hyvinvointia. Tutkimus kohdistuu erityisesti monenlaisten muutosten kohteena olevaan Meri-Porin alueeseen. Hanke alkaa 1.9.2022 ja päättyy 31.12.2023. 

Tehtävänkuvaus

Hankkeeseen palkattavan tutkijatohtorin tehtävänä on toteuttaa hankkeen kuvaukseen sopiva tutkimussuunnitelmansa mukainen tutkimus Meri-Porin alueella. Tutkimuksen menetelmällistä lähestymistapaa ei ole etukäteen rajattu. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi kysely- tai haastattelututkimuksena tai etnografisia ja osallistavia lähestymistapoja soveltaen. Henkilökohtaisen tutkimustyön lisäksi tutkijan tehtäviin kuuluu hankkeen käytännön organisointiin ja rahoitushakuihin liittyviä tehtäviä sekä muita mahdollisia hankkeen ohjausryhmän kanssa yhdessä sovittavia tehtäviä.

Edellytykset

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta. Tällaisina aloina pidämme esimerkiksi yhteiskunta, alue- ja terveystieteitä sekä kaupunkitutkimusta ja –suunnittelua. Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä harjoittaa laadukasta ja riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Hakijalla on oltava erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot, ja hänen on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä osana tutkimusryhmää. Tehtävän menestyksekäs hoito edellyttää valmiutta ainakin osittaiseen lähityöskentelyyn Porissa.

Eduksi katsomme kokemuksen tutkimushankkeessa työskentelystä ja tutkimusrahoituksen hakemisessa.

Tarjoamme 

Työsuhde on määräaikainen ajalle 1.9.2022-31.12.2023. Työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävän vaativuustaso sijoittuu tasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään 3.8.2022 klo 23:59 (UCT+3:00) yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). (Tehtävän hakuaikaa on jatkettu ajalla 30.6.2022 - 3.8.2022).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  1. Ansioluettelo (max. 3 sivua) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti ja julkaisuluettelo Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti.
  2. Motivaatiokirje (max 4 sivua), joka sisältää:
     (i) lyhyen kuvauksen aikaisemmasta tutkimuskokemuksesta,

    (ii) tiiviin selvityksen siitä, miksi tämä tehtävä kiinnostaa ja millä tavalla se liittyy hakijan aikaisempaan tutkimustoimintaan ja

    (ii) alustavan tutkimussuunnitelman siitä, minkälaisilla korostuksilla ja lähestymistavoilla tekijä ylläkuvattua aihepiiriä aikoisi lähestyä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Professori Antti Saloniemi, antti.saloniemi@tuni.fi, tel +358504627394Hakuaika alkaa: 06.06.2022 11:45Hakuaika päättyy: 03.08.2022 23:59

Jaa ilmoitus