Harjoittelija (yliopiston strategian päivitysprosessi)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Korkeakouluharjoittelija strategian päivitysprosessiin

Oletko vailla mielenkiintoista ja ainutkertaista harjoittelupaikkaa? Tampereen yliopisto hakee harjoittelijaa noin kolmen kuukauden harjoittelujaksolle yliopiston strategian päivitysprosessiin liittyviin tehtäviin. Kyseessä on korkeakouluopiskelijalle tarkoitettu työharjoittelu.

Tampereen yliopiston hallitus on päättänyt yliopiston strategian päivittämisen käynnistämisestä. Strategian päivittämistä koordinoi yliopistoyhteisön johdosta ja jäsenistä koostuva koordinointiryhmä, jonka osana tulet työskentelemään. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa syksyn 2022 aikana yhteisöllinen prosessi, jonka lopputuloksena Tampereen yliopiston strategia on päivitetty ja yliopistoyhteisön yhteinen ymmärrys strategiasta on lisääntynyt. Koordinaatioryhmä raportoi yliopiston johtoryhmälle. 

Tutustu yliopiston strategiaan täällä: https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/strategia-ja-avaintietoa 

Tehtävänkuvaus

Harjoittelun tehtäviin kuuluu yliopiston strategian päivittämisprosessin koordinoinnissa avustaminen ja siihen liittyvät tehtävät, kuten viestintätehtävät, etä- ja lähitapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä avustaminen, yliopistoyhteisön ja sidosryhmien osallistamisessa avustaminen, kerätyn aineiston analysointi sekä strategiaprosessin hallinta yhdessä strategiakoordinointiryhmän kanssa, jonka kanssa työskentelet tiiviisti. Tehtävänkuva täsmentyy prosessin suunnittelun edetessä ja sitä voidaan täsmentää taustasi ja kokemuksesi mukaan. 

Edellytykset

Kyseessä on korkeakouluopiskelijalle tarkoitettu työharjoittelu. Harjoittelijan tulee olla maisterivaiheen opiskelija. Työssä vaaditaan hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointi- ja ongelmanratkaisukykyä sekä tietoteknisiä valmiuksia. Tehtävässä tulee olla valmius viestiä ja tuottaa materiaalia suomeksi ja englanniksi. Perusymmärrys strategian roolista organisaatiossa sekä yliopiston toiminnasta katsotaan eduksi. 

Tampereen yliopisto on ainutlaatuinen, monialainen ja rohkeasti tulevaisuuteen katsova, kehittyvä yhteisö. Meille tärkeitä arvoja ovat avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus. Toivommekin, että voit osaltasi sitoutua näihin arvoihin ja edistät niiden mukaista toimintaa omassa tehtävässäsi.

Tarjoamme

Tämä harjoittelupaikka on ainutkertainen mahdollisuus hypätä mukaan suuren organisaation strategian, osallistamisen, johtamisen ja prosessien maailmaan. Harjoittelusi aikana pääset koordinoimaan yliopiston strategian päivitysprosessia tiiviisti yhdessä työhön nimetyn koordinaatioryhmän kanssa. Sinut perehdytetään tehtävään ja saat työhösi tukea ja ohjausta. Hallinnollisesti harjoittelupaikka sijoittuu Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut -yksikön Toiminnanohjaus-tiimiin. 

Työskentelytilasi sijaitsee Hervannan kampuksella, mutta harjoittelun luonteesta johtuen tehtäviä toteutetaan myös muilla Tampereen yliopiston kampuksilla. Harjoitteluun liittyviä tehtäviä voidaan suorittaa etätyönä harjoittelun ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.

Harjoittelu alkaa sopimuksen mukaan elo-syyskuun vaihteessa, kuitenkin viimeistään 1.9.2022. Työsuhde kestää 30.11.2022 asti. Harjoittelijan palkka on 1 500 euroa kuukaudessa, ja tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Liitä hakemukseesi ansioluettelo ja hakukirje.

Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 1.8.2022 klo 23.59.

Lisätietoja harjoittelusta antaa:

Johdon erityisavustaja, koordinaatioryhmän sihteeri Saara Asikainen puh. 050 407 0152, soittoajat: ke 29.6.2022 klo 11–13 ja ti 12.7.2022 klo 11–13.

Hakuaika alkaa: 22.06.2022 16:30Hakuaika päättyy: 01.08.2022 23:59

Jaa ilmoitus