Psykiatrian professorin osa-aikainen (50%) tehtävä (Lahti)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana psykiatrian professorin tehtävä. Tehtävä on osa-aikainen (50%) ja se täytetään määräajaksi 31.3.2029 saakka. Tehtävä alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään kuuluu lääketieteen perus- ja jatkokoulutus sekä tutkimustyö pääosin Lahdessa. Professori vastaa alansa erikoislääkärikoulutuksen toteuttamisesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.

Tehtävä

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Psykiatrian osa-aikainen (50%) professori vastaa osaltaan alansa perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimuksesta. Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivu-/rinnakkaisvirka on työsuhteen alkaessa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. 

Professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä. 

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (LT tai LKT tai vastaava ulkomainen tutkinto), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan professorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus. 

Psykiatrian professorin (osa-aikainen 50%) tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, joka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 8 - 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakuaika päättyy 31.8.2022 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen lilli.sarasvirta@tuni.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Seppo Parkkila, p. 040 1901825, seppo.parkkila@tuni.fi

Lisätietoja hakuprosessista antaa:

HR-asiantuntija Lilli Sarasvirta, p. 050 479 5010, lilli.sarasvirta@tuni.fi

Hakuaika alkaa: 01.08.2022 08:00Hakuaika päättyy: 31.08.2022 23:59

Jaa ilmoitus