Harjoittelija sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma hakee harjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi päihdetutkimuksen alueelle ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan. Harjoittelijan työajasta noin puolet sijoittuu Asiakkaan kokemus kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutoksesta laitospäihdekuntoutuksen aikana ja seurannassa –hankkeeseen ja puolet sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan opetusta tukeviin tehtäviin. Harjoittelu tarjoaa opiskelijalle näköalapaikan päihdeongelmiin ja niiden hoitoon liittyvään tutkimukseen ja työhön yliopistossa.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluvat tutkimusta avustavat tehtävät, kuten aineiston järjestäminen ja analysointi, kirjallisuushaut sekä avustaminen tieteellisen kirjoittamisen eri vaiheissa. Harjoittelija saa säännöllistä ohjausta ja tukea työskentelyyn ja pääsee osallistumaan aktiivisena toimijana päihdetutkimusta tekevän tutkimusryhmän työskentelyyn. 

Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa harjoittelija tekee pienimuotoisen selvityksen juuri valmistuneiden sosiaalityön maisterien sijoittumisesta työelämään ja osallistuu syksyn alumnitapahtuman järjestämiseen yhdessä sosiaalityön opetussuunnitelmatyöryhmän ja ainejärjestön kanssa. Tehtävät voivat sisältää myös joitain opetusta avustavia ja työyhteisötehtäviä.

Harjoittelijalta edellytetään kykyä itsenäiseen, järjestelmälliseen ja huolelliseen työskentelyyn. Häneltä edellytetään ennakkoluulottomuutta erilaisten tutkimusaineistojen käsittelyyn ja vähintään perustason menetelmäosaamista sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen alueelta (aineopintotasoiset menetelmäopinnot tulee olla suoritettuna). Lisäansioksi katsotaan kiinnostus pro gradu -tutkielman tekemiseen päihdetutkimukseen liittyvistä teemoista.

Harjoittelupaikkaan valittavalla opiskelijalla tulee olla tutkinto-ohjelman myöntämä harjoittelutuki. 

Harjoittelun kesto: 3 kk

Ajankohta: 1.10.–31.12.2019

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1500 euroa/kk 

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.8.2019 klo 23:59 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki löytyy tämän hakuilmoituksen alta). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja kopio opintorekisteriotteesta.

Lisätietoja tehtävästä antaa dosentti, yliopistonlehtori Katja Kuusisto (katja.kuusisto@tuni.fi) ja yliopisto-opettaja Eeva Ekqvist (eeva.ekqvist@tuni.fi).

Hakuaika alkaa: 01.08.2019 08:00Hakuaika päättyy: 26.08.2019 23:59