Väitöskirjatutkija/projektitutkija (käyttäjäkokemus – sosiaaliset robotit ja ihmiskeskeiset tekoälysovellukset), 2 tehtävää

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 


Väitöskirjatutkija/ projektitutkija ihmiskeskeisen teknologian tutkimusryhmään

Väitöskirjatutkija/projektitutkija kuuluu Ihmiskeskeisen teknologian (IHTE) tutkimusryhmään, joka keskittyy käyttäjäkokemuksen ja uusien teknologioiden ja digitaalisten sovellusten suunnittelututkimukseen. Tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua sekä edistää kestävää kehitystä tutkimuksella, jonka tulosten avulla voidaan kehittää uusia teknologiaratkaisuja eri sovellusalueille. Tutkimus on luonteeltaan monialaista ja sisältää sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavia että teoreettisia näkökulmia.

Lisätietoja tutkimusryhmästä löytyy osoitteessa https://research.tuni.fi/ihte/

IHTE-tutkimusryhmä on osa tietotekniikan yksikköä, jonka tutkimukselle on luonteenomaista yritysyhteistyö ja tutkimustulosten soveltaminen käytäntöön. Yksikkö kuuluu Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestintätieteiden tiedekuntaan.


Tehtäväkuvaus

Haettavana on yhteensä kaksi tehtävää syksyllä 2019 alkavissa kahdessa tutkimushankkeessa: 1) Sosiaaliset robotit nuorten digitaalisessa kansalaisvaikuttamisessa (RoboCivics) ja 2) Kaupunkiseudun ihmiskeskeisen tekoälyratkaisut (KITE). Alla on lyhyet kuvaukset hankkeiden aiheista sekä keskeiset tehtävät. 

Sosiaaliset robotit nuorten digitaalisessa kansalaisvaikuttamisessa (RoboCivics), kesto 4 vuotta

Suomen Akatemian rahoittama RoboCivics -hanke tutkii sosiaalisten robottien potentiaalia houkutella nuoria kansalaisvaikuttamiseen kestävän kehityksen aihepiirissä. Hankkeessa tehdään robottien yhteissuunnittelua nuorten (15-24 v) kanssa sekä kokeiluita oikeissa käyttöympäristöissä, jotta saamme tietämystä sosiaalisten robottien toivottavista piirteistä nuorten omista lähtökohdista. RoboCivics -hankkeen päätavoite on tuottaa uutta tietoa sosiaalisten robottien vuorovaikutustavoista, jotka kannustavat nuorisoa osallistumaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Tutkijan keskeiset tehtävät RoboCivics -hankkeessa:

 • Käyttäjätutkimukset ja yhteissuunnittelutyöpajat nuorten kanssa

 • Vuorovaikutussuunnittelu ja prototypointi

 • Tutkimusjulkaisujen kirjoittamista hankkeessa tehtävän tutkimuksen tuloksista 

 • Tehtävään kuuluu myös hieman opetustehtäviä

Hankkeessa on mahdollisuus n. 3 kk:n mittaiselle vierailulle ulkomaisessa yhteistyöyliopistossa.

Kaupunkiseudun ihmiskeskeisen tekoälyratkaisut (KITE), kesto 2.5 vuotta

Tässä hankkeessa kehitetään tekoälysovelluksia ja niiden suunnittelumenetelmiä yhdessä Pirkanmaalaisten yritysten kanssa. Tavoitteena on tehdä tekoälysovelluksista käyttäjilleen tarkoituksenmukaisia, ymmärrettäviä, hyväksyttäviä sekä eettisesti kestäviä. Sovellusalueet valitaan älykkään kaupungin keskeisistä tekoälyn hyödyntämisen kohteista, esim. älyliikenteestä ja kaupungin kestävää kehitystä edistävistä sovelluksista. Hankkeessa syntyy uusia tekoälysovellusten käyttöliittymäratkaisuja sekä ihmiskeskeisen tekoälysuunnittelun menetelmäsuosituksia. 

Tutkijan keskeiset tehtävät KITE -hankkeessa:

 • Käyttäjä- ja yritystutkimukset 

 • Yritysyhteistyö; työpajojen järjestäminen ja läpivienti hankkeen eri toimijoiden kanssa

 • Tekoälysovellusten ihmiskeskeinen suunnittelu; konseptisuunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu

 • Julkaisut ja viestintä hankkeen tuloksista


Edellytykset

Molempiin tehtäviin edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, esim.

ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede, palvelumuotoilu tai psykologia. Edellytämme kiinnostusta edellä kuvattuihin aiheisiin sekä selkeää tahtotilaa tehdä väitöskirjatyötä. Työn alkuvaiheessa tulee kirjoittaa väitöskirjan tutkimussuunnitelma ohjaajan (prof. Kaisa Väänänen) avustuksella. Valittavien henkilöiden tulee hakea jatko-opiskelijaksi TAU:n Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan työsuhteen alussa. 

Molemmissa paikoissa edellytetään seuraavia tietoja ja taitoja: 

 • Ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmät, mm. haastattelut, tarkkailut, osallistavat työpajat ja konseptisuunnittelu, sekä menetelmien soveltaminen tutkimustavoitteeseen 

 • Laadulliset ja määrälliset analyysimenetelmät (pääpaino laadullisessa tutkimuksessa)

 • Erittäin hyviä kommunikaatio- ja yhteistyötaidot sekä suomeksi että englanniksi 

Eduksi katsotaan lisäksi: 

 • Molemmissa hankkeissa: kokemus tieteellisestä kirjoittamisesta

 • RoboCivics: aiempi toiminta tai tutkimus nuorten parissa, perehtyminen kestävän kehityksen tavoitteisiin, sosiaalisten robottien ohjelmointi, fyysisten prototyyppien suunnittelu ja toteutus

 • KITE: tietämys tekoälystä tai jostakin älykkäiden sovellusten aihepiiristä (esim. älyliikenne, älykkäät rakennukset, päätöksentekojärjestelmät), kokemus yritysyhteistyöstä


Tarjoamme 

Tarjoamme innostavan ja hyvähenkisen työyhteisön Tampereen uudessa yliopistossa. Ihmiskeskeisen teknologian (IHTE) tutkimusryhmä on monipuolinen ja -kulttuurinen ja osallistuu aktiivisesti yliopiston kehittämiseen. IHTE toimii tällä hetkellä Hervannan kampuksella.

Tehtäviin sisältyy mahdollisuus tehdä väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta.

Tässä ilmoituksessa kuvatut tehtävät ovat kokoaikaisia ja ne täytetään määräajaksi seuraavasti:

 • RoboCivics: syys- tai lokakuusta 2019 alkaen, 31.8.2023 saakka (n. 4 vuotta)

 • KITE: loka- tai marraskuusta 2019 alkaen, 28.2.2022 (n. 2 v 5 kk)

Aloitusajankohdissa on hieman joustovaraa valittavien henkilöiden tilanteista riippuen.

Tehtävissä on 6 kuukauden koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2-3, riippuen palkattavan henkilön kokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. TAU:lla on käytössä väitöskirjatutkijoiden kannustepalkkajärjestelmä.


Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi TAU:n sähköisellä hakulomakkeella viimeistään 9.9.2019. 

Kerrothan hakemuksessasi, kumpaa tehtävää haet, vai oletko kiinnostunut molemmista tehtävistä.

Hakemukseen tulee liittää (mieluiten pdf-muodossa): 

 • motivaatiokirje 

 • CV 

 • kopio maisteri-/DI-tutkinnosta sekä opintorekisteriotteesta

Lisätietoja antaa: 

Prof. Kaisa Väänänen, kaisa.vaananen@tuni.fi.  

Hakuaika alkaa: 01.08.2019 00:00Hakuaika päättyy: 09.09.2019 23:59