Tutkimusapulainen tai projektitutkija (tekoälyn eettinen käyttö), 2 tehtävää / Research Assistant or Project Researcher (Ethical use of AI), 2 positions

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa on haettavana kaksi tutkimusapulaisen tai projektitutkijan määräaikaista tehtävää ajalle 1.10.2019 - 31.8.2022. Projektin edetessä hyvin, se voi saada jatkoa, jolloin tehtävienkin jatkosta voidaan erikseen sopia.

Tehtävä

Tehtävät sijoittuvat Suomen Akatemian Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittamaan tutkimusprojektiin ‘Ethical AI for the Governance of Society' (ETAIROS). Hanke keskittyy tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen ja siinä työskennellään myös partneriorganisaatioiden esimerkkitapausten parissa, aiheina mm turvallisuus, autonomiset järjestelmät ja terveydenhoitoon liittyvät järjestelmät.

Ensimmäisessä tehtävässä tutkitaan tekoälyjärjestelmien suunnittelua käyttäen formaaleita menetelmiä, joilla spesifioidaan, analysoidaan ja simuloidaan tekoälyjärjestelmiä. Menetelmiä sovelletaan erikseen spesifioitavien eettisten ongelmatilanteiden tunnistamiseen ja eliminoimiseen. 

Toisessa tehtävässä tutkitaan koneoppimismenetelmiä, tavoitteena kehittää menetelmiä joilla voidaan systemaattisesti tunnistaa ja eliminoida datan tuomia vääristymiä koneoppimisjärjestelmistä. 

Tutkimuksessa tähdätään tieteellisesti merkittäviin ja käytännössä sovellettaviin menetelmiin, joita testataan tutkimukseen osallistuvien soveltajaorganisaatioiden kanssa.

Edellytykset

Tehtävät soveltuvat jatko-opiskelijoille (jolloin nimikkeenä on projektitutkija) tai lopputyövaiheen perustutkinto-opiskelijoille (jolloin nimikkeenä on tutkimusapulainen, kunnes henkilö valmistuu).

Ensimmäisessä tehtävässä tarvitaan osaamista formaaleista spesifikaatioista ja ohjelmointikielten toteutustekniikoista. 

Toisessa tehtävässä tarvitaan osaamista koneoppimisen, data-analyysin ja tilastotieteen alalta. 

Molemmissa tehtävissä vaaditaan ohjelmointitaito sekä hyvää suomen, englannin tai kummankin kirjallista ja suullista viestintätaitoa. Suomen kielen taito katsotaan eduksi tehtävissä, koska osa tutkimuksessa käsiteltävistä aineistoista on suomenkielistä. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan tekevän väitöskirjatutkimusta tutkimastaan aiheesta.

Tarjoamme

Tehtävät ovat kokoaikaisia ja täytetään ajalle 1.10.2019-31.8.2022. Aloituspäivä on neuvoteltavissa. Tehtävissä on 6 kk koeaika.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus-ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1 ja projektitutkijan tehtävät opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 2-3. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu suoritettuihin opintopisteisiin.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 19.9.2019 klo 23.59.

Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemus, CV (mukaanlukien lista julkaisuista, jos niitä on) ja opintorekisteriote mieluiten PDF-muodossa.

Tiedustelut

Tehtävä 1: Professori Tomi Janhunen, tomi.janhunen@tuni.fi, puh. 050 318 2250 

Tehtävä 2: Professori Jaakko Peltonen, jaakko.peltonen@tuni.fi, puh. 050 362 3628

-----

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution.

The Faculty of Information Technology and Communication Sciences at Tampere University invites applications for two (2) fixed-term full-time Project Researcher or Research Assistant positions for a period from October 1st, 2019 to August 31st, 2022. If the project advances well, it may get extension, in which case the positions may be extended.

Job description

The research takes place in the Academy of Finland Strategic Research Council funded project ”Ethical AI in the governance of society” (ETAIROS). The project focuses on ethical use of artificial intelligence (AI) and it includes work with partner organisations’ cases, with topics such as safety, autonomous systems, and health.

The task of the first position is to perform research on artificial intelligence systems using formal methods to specify, analyse, and simulate AI systems. The methods are applied to identify and eliminate ethical problems, which will also be specified.

The task of the second position is to perform research on machine learning methods, to develop methods that can systematically identify and eliminate biases generated by data in AI systems.

The research aims to create scientifically significant methods that are applicable in practice. The methods will be tested with partner organisations of the research.

Requirements

The positions are appropriate for doctoral students as a Project Researcher or master’s thesis students as a Research Assistant as long as they graduate after which they can become doctoral students.

The first position requires skills on formal specifications and programming language implementation. 

The second position requires skills in machine learning, data analysis, and statistics.

Both positions require good programming skills and good written and oral communication skills in Finnish, English, or both. Finnish language skills are a benefit as a part of the data used is in Finnish. The selected persons are expected to carry out research leading to a PhD thesis.

We offer

The positions are full time and will be filled for a fixed-term until August 31, 2022. A trial period of six months applies to all our new employees

The salary will be based on both the job demands and the employee's personal performance in accordance with the University Salary System. The position of Research Assistant is placed on the job demand level 1 and position of Project Researcher on the job demand level 2 to 3 (the demand level chart for the teaching and research staff). In addition, employees will receive performance-based salary.

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is September 19, 2019 (at 23:59 EEST / 20:59 UTC)

Applications should include the following documents (in pdf-format):

Inquiries:

Position 1: Professor Tomi Janhunen, tomi.janhunen@tuni.fi, puh. +358 50 318 2250 

Position 2: Professor Jaakko Peltonen, jaakko.peltonen@tuni.fi, puh. +358 50 362 3628

Application period starts: 2019-09-03 09:00Application period ends: 2019-09-19 23:59