Väitöskirjatutkija/projektitutkija ja tutkimusapulainen (energian louhinta ja elektroniikka)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi  
 suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön.
 Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi  

Yksikön kuvaus:

Tampereen yliopiston Sähkötekniikan yksikkö on tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta, jolla on tiiviit yhteydet teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Monet tutkimusalat ovat tärkeässä roolissa teollisuuden ja koko yhteiskunnan digitalisaatiossa sekä kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tutkimuksen laaja-alaisuus ja sen vuorovaikutus yhteiskuntaan kuuluvat yksikön vahvuuksiin, samoin kuin laajat ja laadukkaat kansainväliset tutkimusyhteistyöverkostot sekä korkeatasoiset tutkimushankkeet. 


Tehtäväkuvaus: 

Haemme tutkimusapulaista (diplomityöntekijä) sekä väitöskirjatutkijaa/ projektitutkijaa Business Finlandin ja teollisuuden rahoittamaan projektiin ”Energiaomavaraiset järjestelmät”. Tämän työn tavoitteena on kehittää tekniikoita ja menetelmiä, joilla kerätään sähkömagneettista energiaa ympäristössä tapahtuvista muutoksista kuten värähtelystä, mekaanisesta liikkeestä ja lämpötilaeroista, mitä kutsutaan energianlouhinnaksi. Kehitettävät energianlouhintatekniikat perustuvat materiaalien sähköisiin, magneettisiin, mekaanisiin ja termodynaamisiin ominaisuuksiin. Tällä tavoin saadaan uusiutuvaa ja saasteetonta energiaa yhä lisääntyvän elektroniikan käyttövoimaksi. Tyypillisiä sovelluksia löytyy langattomassa tiedonsiirrossa, tietojenkäsittelyssä, mittaustekniikassa ja automaatiossa. Energianlouhinnalla katsotaan olevan suuri kaupallinen potentiaali käytännön sovelluksissa. 

Työ sisältää energiamuuntimien ja keräyselektroniikan tutkimusta sekä niihin liittyvien prototyyppien suunnittelua, simulointia ja valmistusta sekä ohjelmistokehitystä. Tehtävät määritellään yksityiskohtaisemmin hakijan kokemuksen ja osaamisen perusteella.


Edellytykset: 

Väitöskirjatutkija: Ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (DI, MsC), läsnä oleva tohtoriopiskelija

Projektitutkija: Ylempi korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta (DI, MsC)

Diplomityöntekijä: Elektroniikan tai muun soveltuvan alan opinnot loppuvaiheessa ja diplomityön aloittaminen ajankohtaista


Tarjoamme: 

Väitöskirjatutkijan/ projektitutkijan työsopimus jatkuu 31.5.2021 saakka. Tehtävän voi aloittaa aikaisintaan 1.10.2019. Tehtävässä on 6 kk koeaika. Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Väitöskirjatutkijan/ projektitutkijan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 2-3, riippuen palkattavan henkilön kokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka perustuu kokemukseen ja osaamiseen. TAU:lla on käytössä väitöskirjatutkijoiden kannustepalkkajärjestelmä.

Tutkimusapulaisen työsopimus tehdään kuudeksi kuukaudeksi. Tehtävän voi aloittaa aikaisintaan 1.10.2019. Tehtävässä on 3 kk koeaika. Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu opintopisteiden määrään.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa, innovatiivisessa ja kansainvälisessä työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.   


Lisätietoja antaa: 

Prof. Pekka Ruuskanen, sähköposti pekka.ruuskanen@tuni.fi, puh. 040 826 2848.  

Prof. Jukka Vanhala, sähköposti jukka.vanhala@tuni.fi, puh. 0400623237.


Hakuohjeet: 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).   

Hakuaika tehtävään päättyy 20.9.2019 klo 23:59 mennessä. 


Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat, mieluiten pdf-muodossa: 

- CV

- tutkintotodistus (tutkija) tai opintorekisteriote (tutkimusapulainen)

- muita vapaamuotoisia selvityksiä, esim. motivaatiokirje

Hakuaika alkaa: 04.09.2019 15:00Hakuaika päättyy: 20.09.2019 23:59