Doctoral Researcher (PhD student) or Postdoctoral Research Fellow (Computational statistical physics of materials deformation)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Doctoral Researcher (PhD student) or Postdoctoral Research Fellow (Computational statistical physics of materials deformation)

The Complex Systems group at the Computational Physics Laboratory is looking for a talented and highly motivated Doctoral Researcher (PhD student) or a Postdoctoral Research Fellow, to start as soon as possible.

The Computational Physics Laboratory is part of the Physics Unit within the Faculty of Engineering and Natural Sciences of Tampere University. The Computational Physics Laboratory is a very thriving environment for computational physics research, with emphasis on topics such as statistical physics of materials, novel nanomaterials, electronic structures, quantum matter, and ultrafast phenomena in atoms and molecules. The computational tools and statistical methods developed in the Laboratory are also actively applied to interdisciplinary research in, e.g., materials science, health technology, and econometrics.

The Complex Systems group, created in September 2018 and led by Prof. Lasse Laurson, works on several topics in computational statistical physics of complex systems, focusing especially on collective phenomena in materials driven out of equilibrium by external perturbations. Example topics include domain wall dynamics in ferromagnets, crack propagation in solids, and plastic deformation of crystals. More information about the activities of the Complex Systems group can be found here: https://research.tuni.fi/cs/ 

Job Description:

The doctoral thesis work of the Doctoral Researcher or the research work of the Postdoctoral Research Fellow is part of a research project entitled Complexity and Optimization in Crystal Plasticity (COPLAST), funded by the Academy of Finland. The research project is focused on trying to understand the fundamental nature of intermittent and bursty plastic deformation of micron-scale crystalline samples via numerical simulations, and using machine learning to predict and optimize the plastic deformation process of crystalline solids. To this end, the successful candidate will perform large-scale discrete dislocation dynamics (DDD) simulations using the national supercomputing facilities, analyze the resulting data, and interpret the results within the framework of modern non-equilibrium statistical physics. Towards the end of the project, the focus will shift to using the accumulated data to train machine learning algorithms with the aim of developing novel approaches to predict and optimize the plastic deformation process of crystalline solids. The project will also include an international mobility period consisting of visits to our collaborators abroad. 

The duties of the Doctoral Researcher/Postdoctoral Research Fellow will include teaching, amounting to approximately 5% of their annual working hours, unless there are justified reasons to the contrary.

Requirements:

The successful candidate for the Doctoral Researcher (PhD student) position must hold an applicable higher university degree in physics or a closely related field such as materials science. The candidate must have the competence and motivation to pursue postgraduate studies in physics and complete a doctoral degree. The successful candidate for the Postdoctoral Research Fellow position must hold an applicable doctoral degree in physics or a closely related field such as materials science, and competence and motivation to pursue independent high-quality scientific research.

The successful candidate should be highly motivated in research activities. Specific requirements for the candidate include excellent knowledge of statistical physics and/or materials physics, as well as good programming skills. Experience in machine learning is considered as a benefit.

A good knowledge of the English language (both written and spoken) is required.

Please also note that the position of Doctoral Researcher requires you to be admitted to post-graduate studies at Tampere University.

More information on doctoral studies:
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/programmes/doctoral-programmes

https://www.tuni.fi/en/study-with-us/doctoral-programme-engineering-and-natural-sciences

More information on  the application process for post-graduate studies:

https://www.tuni.fi/en/study-with-us/doctoral-programme-engineering-and-natural-sciences#show-how-to-apply

We offer: 

The Doctoral Researcher position is filled for a fixed-term period of up to 4 years. The Postdoctoral Research Fellow position is filled for a fixed-term period of 2 years with a possibility of extension on mutual agreement. The expected commencement is as soon as possible. A trial period of six (6) months applies to all our new employees.

The salary is based on both the job demand and the employee's personal performance in accordance with the university salary system. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Doctoral Researcher is placed on the job demands levels 2-4. Typically, the starting salary for a Doctoral Researcher is 2300-2500 EUR/month. The position of Postdoctoral Research Fellow is placed on the job demands level 5, with a typical starting salary of approx. 3300-3500 EUR/month.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

Computational physics is recognized as one of the leading-edge research areas of Tampere University. We offer a world-class research environment in internationally recognized research groups. We have strong collaborative networks and offer great opportunities for researchers to develop their careers in an international setting.

How to Apply:

Please submit your application by the online application form.

The closing date for applications is Friday, 1 November 2019 (at 23.59 EEST / 20.59 UTC).

Applications and all accompanying documentation must be written in English.

Applications are reviewed on a continuous basis, and hence early applications are encouraged. Applications should include the following documents (in PDF format):

  • Curriculum Vitae (please follow TENK guidelines for compiling your CV), including also names and contact details of possible references.
  • List of publications (if applicable) according to Academy of Finland guidelines
  • Copy of Doctoral degree certificate (for the position of Postdoctoral Research Fellow); Copy of Master's degree certificate / diploma and transcript of record for the position of Doctoral Researcher
  • English language certificate of proficiency (if available)
  • Motivation letter, including short introduction of the applicant, previous research work and future plans (max. 1 A4 page, 12pt.)

Informal inquiries about the position should be sent to Prof. Lasse Laurson (lasse.laurson@tuni.fi).


Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Väitöskirjatutkija tai tutkijatohtori (Materiaalien muodonmuutoksen laskennallinen ja statistinen fysiikka)

Tutkimusryhmä

Complex Systems -ryhmä on Prof. Lasse Laursonin johtama syyskuussa 2018 perustettu tutkimusryhmä, jossa tehdään tutkimusta laskennallisen statistisen fysiikan alalla, keskittyen erityisesti kollektiivisiin ilmiöihin materiaaleissa, jotka ovat niihin kohdistetuista ulkoisista voimista johtuen kaukana termodynaamisesta tasapainosta. Tyypillisiä tutkittavia systeemejä ja ilmiöitä ovat magneettisten rajapintojen dynamiikka ferromagneeteissa, särön eteneminen kiinteässä aineessa, sekä kiteisten aineiden plastinen muodonmuutos. Lisätietoa Complex Systems -ryhmästä ja sen toiminnasta löytyy osoitteesta https://research.tuni.fi/cs/

Tehtävänkuvaus

Väitöskirjatutkija tai tutkijatohtori tulee työskentelemään osana Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Kompleksisuus ja optimointi kiteisten aineiden plastisessa muodonmuutoksessa (COPLAST). Tutkimusprojekti keskittyy mikrometrien mittakaavan kiteisten näytteiden purskeisen muodonmuutosprosessin perimmäisen luonteen selvittämiseen tietokonesimulointeja käyttäen. Tehtävään valittu henkilö tekee suuren mittakaavan diskreettejä dislokaatiodynamiikkasimulointeja kansallista suurteholaskentainfrastruktuuria hyödyntäen, analysoi näin syntynyttä dataa, ja tulkitsee tulokset modernin statistisen fysiikan näkökulmasta. Projektin loppupuolella tullaan hyödyntämään numeerisista simulaatioista kerättyä tietokantaa koneoppimiseen perustuvien menetelmien kehittämiseksi muodonmuutosprosessin ennustamiseksi ja optimoimiseksi. Projektiin kuuluu myös kansainvälinen liikkuvuusjakso.

Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta. Hakuaika tehtävään päättyy perjantaina 01.11.2019 klo 23.59.

Application period starts: 2019-10-01 09:00Application period ends: 2019-11-01 23:59