Ihotautien tenure track –professorin tai professorin tehtävä

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yli 35 000 ihmisen korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa osaamiskeskittymässä, joka vastaa suomalaisen tietotaidon kysyntään ympäri maailmaa. Vaikuttavan tutkimuksen ja oppimisen osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.  Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana ihotautien tenure track –professorin tai professorin tehtävä. Tehtävä on osa-aikainen (50%). Tenure track –professorin tehtävä on määräaikainen (viisi vuotta). Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Professorin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Tehtävä

Professorin ja tenure track -professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Ihotautien osa-aikainen (50 %) professori tai tenure track -professori vastaa osaltaan alansa perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimuksesta. Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivu-/rinnakkaisvirka on työsuhteen alkaessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä/Tays. Professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (LT tai LKT tai vastaava ulkomainen tutkinto), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan professorilta ja tenure track -professorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus. 

Ihotautien professorin tai tenure track -professorin (osa-aikainen, 50 %) tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, joka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria ja tenure track -professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tenure track -professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 7 ja professorin vaativuustasoille 8 - 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakuaika päättyy 10.11.2019 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

  • ansioluettelo (CV)
  • lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista ja -toiminnasta
  • julkaisuluettelo, johon on merkittynä 20 merkittävintä julkaisua 
  • selvitys opetusansioista (opetusportfolio). 

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen paivi.peltonen@tuni.fi.

Käytämme rekrytointiprosessissa ulkopuolisen palveluntarjoajan toteuttamia soveltuvuusarviointeja osana hakijoiden arviointia.


Lisätietoja tehtävästä antaa:

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa:
 
 HR Partner Päivi Peltonen p. 040 5639729, paivi.peltonen@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 01.10.2019 12:00Hakuaika päättyy: 10.11.2019 23:59