Postdoctoral Research Fellow, project and service business (2 positions)/ Tutkijatohtori, projekti- ja palveluliiketoiminta (2 tehtävää)

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution.

Tampere University’s Center for Research on Project and Service Business (CROPS) investigates the management of sustainable value creation in project and service business. We conduct internationally acknowledged research in project business, industrial services, related innovations and value creation, and thereby support the renewal of Finnish and international organizations in their project and service business. We participate in the teaching of industrial engineering and management at all levels in the content topics of the research group. The group belongs to the Unit of Industrial Engineering and Management at the Faculty of Management and Business. 

Job description

Unit of Industrial Engineering and Management, Center for Research on Project and Service Business invites applications for two postdoctoral research fellow positions. 

Both postdoctoral research fellows conduct research in their own domain, lead research projects, organize research-related events and activities, engage in international and national research collaboration, acquire research funding and participate in coordinating and implementing teaching. Active publishing and enthusiasm for teaching are expected. The postdoctoral research fellows participate in various activities of the research group and the unit, and they are encouraged to establish their own partner networks. The more detailed job description is negotiated and agreed with the candidates during the recruitment process. 

Position 1. Postdoctoral research fellow, Managing and developing industrial service business

The position includes conducting and leading research on managing and developing industrial service business. The purpose is to strengthen research concerning industrial service systems, digitalization and servitization of industries, and remote monitoring and control in creating new service opportunities. The position includes also teaching responsibilities and student supervision concerning industrial service business and participation in other courses of industrial engineering and management, as agreed together. 

Position 2. Postdoctoral research fellow, Project business

The position is positioned in the research field of project business and project management and it includes conducting and leading research. The purpose is to strengthen research on key research areas in project business such as digitalization and networked organizational structures. The position includes also teaching responsibilities, student supervision and teaching development concerning project management and more generally industrial engineering and management.

Requirements

The postdoctoral research fellow positions require previous completion of a doctoral degree in industrial engineering and management (or equivalent), activeness in publishing and earlier experience in the research field of the position. Teaching and supervision experience, international experiences, experience with working with companies, and involvement in acquiring research funding are considered as merits. We expect that the candidates have a serious intent to develop as researchers and members of a scientific community, and a determination to proceed in an international academic career. Both positions require fluency in English language; for position 2, the readiness to teach and conduct research interviews in Finnish language are considered as a merit.

The following criteria are used in screening the applications:
 - Suitability to the research domain of the position
 - Motivation and goals for the postdoctoral position
 - Achievements in research and teaching
 - The level of ambition, clarity and feasibility of the research strategy

We offer

The position will be filled for a fixed-term period of 4 years. The planned starting date is 1 January 2020 or as mutually agreed. A trial period of six months applies.

The salary will be based on both the position requirements and the employee's personal performance in accordance with the Finnish university salary system. The position of a postdoctoral research fellow is placed on the job demand levels 5-6 (teaching and research staff). 

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is 21 October 2019 (at 23.59 EEST / 20.59 UTC). Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format.

Applications should include the following documents (pdf):

  1. Motivation letter: A description of the applicant’s justification for their suitability for the position, goals for the postdoctoral term and career aspirations (max 1 page) 
  2. Curriculum vitae according to TENK template (including research and teaching experiences)
  3. List of publications
  4. Research strategy: Description of the applicant’s strategic intent, goals and plans for the research during the postdoctoral term, including internationalization (max 4 pages). 

For more information, please contact:

Professor Miia Martinsuo (industrial service business), miia.martinsuo@tuni.fi, +358-40-8490895

Associate professor Tuomas Ahola (project business), tuomas.ahola@tuni.fi, +358-50-3016203


***

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Tampereen yliopiston Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmä (CROPS) tutkii kestävän arvontuoton johtamista projekti- ja palveluliiketoiminnassa. Teemme kansainvälisesti huipputasoista tutkimusta projektiliiketoiminnassa, teollisissa palveluissa ja niiden innovaatioissa ja arvontuotossa ja tuemme suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden uudistumista projekti- ja palveluliiketoiminnassa. Osallistumme tuotantotalouden opetukseen kaikilla tasoilla ryhmämme aihepiireissä. Tutkimusryhmä kuuluu osaksi Tuotantotalouden yksikköä Johtamisen ja talouden tiedekunnassa.  

Tehtäväkuvaus

Tuotantotalouden yksikön Projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmässä on haettavana kaksi tutkijatohtorin tehtävää. 

Molemmat tutkijatohtorit tekevät oman aihepiirinsä tutkimusta, johtavat tutkimusprojekteja, organisoivat tutkimukseen liittyviä tapahtumia, tekevät tutkimuksen osana kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä, hankkivat tutkimusrahoitusta sekä osallistuvat opetuksen toteuttamiseen ja koordinointiin. Heiltä odotetaan vahvaa julkaisuaktiivisuutta ja innostusta opettamiseen. Tutkijatohtorit osallistuvat tutkimusryhmän ja tuotantotalouden yksikön yhteiseen toimintaan ja heitä kannustetaan rakentamaan omia yhteistyöverkostojaan. Tarkemmasta työnkuvasta neuvotellaan ja sovitaan rekrytointiprosessin yhteydessä.

Tehtävä 1. Tutkijatohtori, teollisen palveluliiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen (Managing and developing industrial service business) 

Tehtävään sisältyy teollisen palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehityksen tutkimus ja sen johtaminen. Tarkoituksena on vahvistaa tutkimusta teollisten palvelujärjestelmien, teollisuuden digitalisaation ja palvelullistumisen sekä etävalvontaan ja -ohjaukseen liittyvien teollisuuden palvelumahdollisuuksien osalta. Tehtävään sisältyy lisäksi opetusvastuita ja opiskelijaohjausta teollisia palveluja koskevassa opetustarjonnassa ja osallistumista muuhun tuotantotalouden opetukseen yhdessä sovittavalla tavalla. 

Tehtävä 2. Tutkijatohtori, projektiliiketoiminta (Project business)

Tehtävä sijoittuu projektiliiketoiminnan ja projektinhallinnan tutkimuskenttään ja sisältää tutkimuksen toteutusta ja johtamista. Tarkoituksena on vahvistaa tutkimusta digitalisoituvassa ja verkostoituneessa projektiliiketoiminnassa. Tehtävään sisältyy lisäksi opetusvastuita, opiskelijaohjausta ja opetuksen kehittämistä projektinhallinnan ja yleisemmin tuotantotalouden aiheissa yhdessä sovittavalla tavalla.

Edellytykset

Tutkijatohtorin tehtäviin vaaditaan tuotantotalouden alan (tai vastaavan) tohtorin tutkinto, aktiivista julkaisutoimintaa sekä aiempaa kokemusta tehtävän tutkimusalalta. Opetus- ja ohjauskokemus, kansainväliset kokemukset, kokemus yritysten kanssa työskentelystä ja rahoituksen hankkimisesta katsotaan eduksi. Hakijoilta toivotaan aikomusta kehittyä tutkijana ja tiedeyhteisössä ja määrätietoista tahtoa edetä kansainvälisellä tutkijauralla. Molemmissa tehtävissä edellytetään sujuvaa englannin kielen taitoa; Tehtävässä 2 katsotaan eduksi valmius opettaa ja toteuttaa tutkimushaastatteluja suomen kielellä. 

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:
 - Sopivuus tehtävän alalle
 - Motivaatio ja tavoitetaso post doc-tehtävässä
 - Tähänastiset ansiot tutkimuksessa ja opetuksessa
 - Tutkimusstrategian ambitiotaso, selkeys ja realistisuus 

Tarjoamme

Tehtävät täytetään määräaikaisesti neljäksi vuodeksi, alkaen 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on 6 kk koeaika.

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 5-6. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa, innovatiivisessa ja kansainvälisessä työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.    

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 21.10.2019 klo 23.59.

Liitä hakemukseen PDF-muodossa:  

  1. Motivaatiokirje: Korkeintaan sivun mittainen kuvaus sopivuudesta tehtävään, tahtotilasta suhteessa tehtävään ja uratoiveista 
  2. Curriculum vitae TENK:n ansioluettelomallin mukaan (sisältäen tutkimus- ja opetuskokemukset)
  3. Julkaisuluettelo
  4. Tutkimusstrategia: Korkeintaan neljän sivun mittainen kuvaus tahtotilasta, tavoitteista ja suunnitelmista post doc-kauden tutkimustyölle, ml. kansainvälisyys.

Lisätietietoa tehtävistä antaa: 

Professori Miia Martinsuo (teollinen palveluliiketoiminta), miia.martinsuo@tuni.fi, 040-8490895

Associate professor Tuomas Ahola (projektiliiketoiminta), tuomas.ahola@tuni.fi, 050-3016203


Application period starts: 2019-10-01 14:00Application period ends: 2019-10-21 23:59