Väitöskirjatutkijan määräaikaisia tehtäviä / Fixed-term positions of Doctoral Researcher

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana väitöskirjatutkijan määräaikaisia työsuhteita 1.1.2020 alkaen.

Tehtävä

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa. Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsopimus voidaan tehdä 1–4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella.   Tehtävän voi ottaa vastaan aikaisintaan 1.1.2020.

Työsuhteeseen kuuluu koeaika ja vuosittain tapahtuva arviointi aikataulutetun opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella. 

Väitöskirjatutkijan tehtäviin voi sisältyä väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. Näiden tehtävien osuus voi olla enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Kelpoisuusvaatimukset

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Ennen työsuhteen alkamista väitöskirjatutkijalla on oltava jatko-opinto-oikeus Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmaan sekä hyväksytty opinto- ja tutkimussuunnitelma.

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman sekä opintojen etenemisen ja julkaisujen perusteella. 

Tarjoamme

Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 2-4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet

Hakemukset liitteineen on toimitettava sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 28.10.2019 klo 23.59. Hakemukseen tulee liittää: 

  1. Lyhyt CV, joka sisältää tiedon siitä, milloin opinto-oikeus tohtoriopintoihin on saatu
  2. Tiivistetty tutkimus- ja opintosuunnitelma, joka sisältää väitöskirjatyön aikataulun ja mahd. seurantaryhmän arvion tutkimuksen nykyvaiheesta sekä tiedon haettavien tutkijakuukausien määrästä
  3. Maininta väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista ja tieto aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa.

Edellämainitut asiakirjat tulee toimittaa yhtenä PDF-tiedostona (maks. 5 sivua).

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävistä antavat varadekaani, professori Pasi Kallio (pasi.kallio@tuni.fi, 050 052 5546) ja
 koulutuspäällikkö Henna Mattila (henna.mattila@tuni.fi, 040 190 9756).

***

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. www.tuni.fi/en

Faculty of Medicine and Health Technology at the Tampere University invites applications for doctoral researcher positions starting on January 1st, 2020.

Job description

Successful candidates pursue a doctoral degree in the Doctoral Programme in Medicine and Life Sciences. The expected duration of full-time studies is four years and fixed-term contracts can be drawn up for a period of one to four years. The contract’s length depends on how far along in their studies the successful candidates are and when they expect to graduate. Students must accept the position by January 1st, 2020 at the earliest.

The positions carry a trial period and the progress of the thesis work is evaluated annually according to the personal study and supervisory plan for doctoral studies. 

In addition to the thesis work, doctoral researchers teach or do other work connected to their studies at the faculty. These duties may not exceed five per cent of their total working hours. 

Requirements

Successful candidates will have a higher university degree, be pursuing a doctoral degree in faculty’s doctoral program and will present an approved study and research plan, before writing the contract. 

Successful candidates are selected on the level of promise that they show. This is evaluated on the basis of their study and research plans and publications. 

We offer

The salary will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2-4. In addition to the basic salary, a supplementary salary component will be paid according to the personal performance. 

How to apply

Please submit your application documents through the University's online application system by 23:59 EEST (GMT+3) on 28th October, 2019, and submit the following enclosures along with your application:

  1. Short curriculum vitae, including the date when you received your study right towards a doctoral degree.
  2. Summary of your research and study plan, including a time schedule for your dissertation, thesis committee’s evaluation about the current status of your project, and amount of months applied.
  3. A brief statement of grants received for dissertation research and previous employment at Finnish doctoral programs or other, similar institutions.

The documents must be sent as a single PDF-file (max. 5 pages).

More information

For more information about the positions, please contact Vice dean, Professor Pasi Kallio (pasi.kallio@tuni.fi tel. +358 50 052 5546) or Education Manager Henna Mattila (henna.mattila@tuni.fi, +358 40 190 9756).Application period starts: 2019-10-01 10:15Application period ends: 2019-10-28 23:59