Yliopisto-opettaja (kirjallisuustiede)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan tehtävä. Yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmaan, josta valmistuu kirjallisuuden ja tekstintutkimuksen asiantuntijoita.  

Koulutus tarjoaa ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää. Koulutus perehdyttää kirjallisuuden ominaispiirteisiin ja ilmiöihin, kirjallisten esitysmuotojen historiaan ja kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Kandidaatti- ja maisteriopinnot sisältävän kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman lisäksi Tampereen yliopistossa toimii kirjallisuustieteen tohtoriohjelma, ja tutkinto-ohjelma myös koordinoi kertomuksentutkimuksen monitieteistä Narrare-tutkimuskeskusta

Opinnoissa painottuvat poetiikka, kertomuksen teoria, kirjallisuushistoria sekä kirjallisten käsitteiden muutos. 

 

Tehtävänkuvaus   

Kirjallisuustieteen yliopisto-opettaja  

 • antaa ja edistää alansa opetusta  

 • ohjaa opintoja, tarkastaa opinnäytteitä ja arvioi opintosuorituksia 

 • osallistuu opiskelijavalintojen suunnitteluun ja toteutukseen 

 • seuraa alansa tieteellistä kehitystä  

 • tekee kirjallisuustieteellistä tutkimusta  

 • osallistuu tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon  

Kirjallisuustieteen yliopisto-opettajan opetus- ja tutkimusalana on kirjallisuudentutkimus (Suomen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede).  

 

Edellytykset  

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään:  

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa  

 • valmiuksia kirjallisuustieteen monipuoliseen opetukseen ja ohjaukseen  

 • Suomen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen opetus- ja tutkimusalojen asiantuntemusta  

 • valmiuksia kirjallisuustieteelliseen tutkimukseen  

 • erinomaista suomen kielen taitoa  

 • hyvää englannin kielen taitoa  

 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

Lisäksi ansioksi tehtävässä luetaan:  

 • kokemus yliopistollisesta opetus- ja ohjaustoiminnasta  

 • näytöt korkeatasoisesta tieteellisestä toiminnasta 

 • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus  

 • valmius monitieteiseen yhteistyöhön 

 

Tarjoamme   

Tarjoamme aktiivisen tutkimus- ja opetusyhteisön, jonka jäsenet tekevät kansainvälisesti korkeatasoista kirjallisuudentutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta.  Yhteisön jäsenet saavat mahdollisuuden monipuoliseen osallistumiseen ja tieteellisen uran kehittämiseen.     

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja alkaa 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan. 

Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.  

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.  

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvä työterveyshuolto sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä. 

 

Hakuohjeet  

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).    

Hakuaika tehtävään päättyy 24.10.2019 klo 23:59.59   

Sähköiseen lomakkeeseen tulee liittää seuraavat suomenkieliset liitteet pdf-muodossa (nimeä liitteet seuraavasti: sukunimi­_etunimi_liitteen_nimi.pdf):  

 • lyhyt vapaamuotoinen hakemuskirje 

 • lyhyt kuvaus tutkinto-ohjelman ja tehtävän alan kannalta merkittävistä ansioista (enintään 2 sivua) 

 • ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti  

 • julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti  

 • opetusportfolio (enintään 3 sivua, sisältäen seuraavat asiat: opetusajattelu [opetusfilosofia], pedagogiset valmiudet, opetus- ja ohjauskokemus, opetus- ja ohjausosaamisen kehittäminen, yhteisöllinen opetuksen kehittämistyö, muut opetukselliset ansiot sekä aiemmat arviot opetusosaamisesta) 

 •  tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)  

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Mari Hatavara, mari.hatavara@tuni.fi, puh. 0401901565 

Hakuaika alkaa: 27.09.2019 15:00Hakuaika päättyy: 24.10.2019 23:59