Tutkijatohtori / projektitutkija

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön.Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin/projektitutkijan noin 1,5 vuoden määräaikainen tehtävä Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Contested Consent (COCO) - Kiistelty suostumus. Läheisyyden sosiaalinen ja digitaalinen rajankäynti nuorten romanttisissa suhteissa. Hankkeessa tutkitaan seksuaalista suostumusta nuorten elämässä, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä, sekä seurataan seksuaalisen suostumuksen merkityksellistämistä lainsäädännön muutosprosessissa ja siihen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. Tehtävään kuuluu hankkeen toteuttaminen yhdessä muiden hankkeen tutkijoiden kanssa. Rekrytoitavan tutkijan vastuulla on suunnitella, toteuttaa ja raportoida haastattelututkimus, jossa selvitetään seksuaalisen suostumuksen merkitystä 15-19-vuotiaiden nuorten arjessa ja sosiaalisissa suhteissa. Haastattelut toteutetaan yksilö- ja fokusryhmähaastatteluina monenlaisista taustoista tulevien nuorten parissa. 

Tehtävä alkaa sopimuksen mukaisesti vuoden 2020 alussa. 


Tutkijatohtorilta edellytetään:

• soveltuvaa tohtorin tutkintoa
• kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön

Projektitutkijalta edellytetään: 

• soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (yhteiskunta- ja ihmistieteet)
• kykyä ja motivaatiota itsenäiseen tutkimustyöhön tutkimusprojektissa

Molempiin tehtäviin edellytetään 

• erinomaista suomen kielen taitoa
• aiempaa tutkijakokemusta erityisesti sensitiivisten aiheiden parissa
• perehtyneisyyttä joihinkin tai kaikkiin seuraavista tutkimusalueista: (parisuhde)väkivaltatutkimus, nuorisotutkimus, sukupuolentutkimus, seksuaalisuuden tutkimus, intersektionaalinen tutkimus, digitaalinen tutkimus

Lisäksi eduksi katsotaan: 

• monipuolinen menetelmäosaaminen
• kokemus toimimisesta monitieteisissä yhteisöissä

Palkkaperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 5 ja projektitutkijan alustava vaativuustaso on 2-4. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 31.10.2019 klo 23:59 mennessä

Hakemukseen tulee liittää (mieluiten pdf-muodossa): 

• CV ja julkaisuluettelo
• Muut hakemusta tukevat asiakirjat
• Lisäksi toivomme hakemuksen liitteeksi lyhyen suunnitelman (noin 2 sivua) siitä, miten hakija toteuttaisi haastattelututkimuksen, jossa tarkastellaan seksuaalisen suostumuksen merkitystä 15-19-vuotiaiden nuorten arjessa ja sosiaalisissa suhteissa. Suunnitelmassa pyydämme perustelemaan, mitkä ilmiöt ja kysymykset ovat relevantteja puhuttaessa seksuaalisesta suostumuksesta nuorten maailmassa, ja miten hakija tarkastelisi niitä osana haastatteluja. Lopullisesta asetelmasta päätetään yhdessä valittavan tutkijan ja hankkeen jäsenten kanssa.


Lisätietoja: professori Päivi Honkatukia, paivi.honkatukia@tuni.fi

Hakuaika alkaa: 08.10.2019 16:00Hakuaika päättyy: 31.10.2019 23:59