Laboratoriomestarin tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva yksikkö, joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukio-opetusta. Perusopetus sijaitsee Nekalassa ja lukio yliopiston keskustakampuksella. Opetuksen lisäksi harjoittelukoulujen tehtäviin kuuluu ohjatun opetusharjoittelun järjestäminen, opetuksen kehittämiseen liittyvä kokeilu- ja tutkimustoiminta sekä täydennyskoulutus. Tehtävänsä ja toimintansa suhteen harjoittelukoulut poikkeavat merkittävästi yliopiston muista yksiköistä. 

Normaalikoulun toiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva, sivistyvä ja kehittyvä ihminen ja sen keskeisimpänä tavoitteena lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Koulun toiminnalla edistetään suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Arvomaailman perustana ovat ihmisoikeudet ja perusoikeudet sekä sivistyksen ja luonnon vaaliminen.  Lukio-opetuksen keskeinen tavoite on antaa nuorille jatko-opintojen edellyttämät valmiudet.

Koulun arjessa näkyy suuntautuminen kansainvälisyyteen, jota tukee monipuolinen kieliohjelma sekä perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen painotus (L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu). Lisäksi koulu on ollut vuodesta 1984 Unesco-koulu. Toimintaan kuuluvat kansainväliset vieraat sekä opettaja- ja opiskelijavaihdot.

Lukuvuonna 2019–2020 perusopetuksessa on 32 (18 AK + 14 YK) perusopetusryhmää ja noin 660 (388 AK + 272 YK) oppilasta. Lukuvuosittain normaalikoulussa suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvät harjoittelujaksot noin 300 opetusharjoittelijaa. 

Tampereen yliopiston normaalikoulussa on haettavana laboratoriomestarin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä 

Tehtävänkuvaus

Laboratoriomestari on hankintayhdyshenkilö, joka vastaa laaja-alaisesti hänelle osoitettavista normaalikoulun hankinnoista.  Hankintoihin liittyy oleellisesti verkossa asiointi sekä taloushallintaohjelman käyttö (SAB-Martti). 

Lisäksi tehtävään sisältyy monistuksen sujuvuudesta huolehtiminen, tietokone- ja puhelinyhdyshenkilön tehtävät sekä moninaisia teknisiä ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tuki- ja avustustehtäviä.

Tehtävä sijoittuu pääosin perusopetukseen, joka sijaitsee Nekalassa.

Toivomme sinulta

Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää joko koulutuksessa tai käytännössä hankittuja talouteen, hankintoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön ja laitteisiin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tarjoamme

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän kouluympäristössä.  

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Toivomme, että pystyt aloittamaan tehtävässä 18.11.2019 tai viimeistään 1.1.2020. Tehtävään sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Liitä hakemukseesi ansioluettelo.

Hakuaika tehtävään päättyy ma 28.10.2019 klo 23.59.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava rehtori Vesa Toivonen (viikon 43 alusta lähtien), puh. 050 544 4459, vesa.toivonen@tuni.fi
Hakuaika alkaa: 11.10.2019 11:10Hakuaika päättyy: 28.10.2019 23:59