Kliininen opettaja (syöpätaudit)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana kliinisen opettajan (syöpätaudit) osa-aikainen (45 %) tehtävä määräajaksi 1.1.2020 – 31.12.2024.

Tehtävänkuvaus

Kliinisen opettajan tehtävänä on mm. harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen kehitystä alalla sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.

Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukaan yliopiston opettajat voivat sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle antamansa suostumuksen mukaisesti samalla toimia yliopistollisen sairaalan lääkärin tai muun sivuviran tai -toimen haltijana sen mukaan, kuin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tarkemmin määrää. Syöpätautien kliinisen opettajan tehtävän sivutoimi on työsuhteen alkaessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä/Tays.

Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytetään pääsääntöisesti soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kliinisen opettajan tehtävän ollessa määräaikainen kelpoiseksi voidaan katsoa myös yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan ja opetustoimintaan. 

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon kliinistä opettajaa valittaessa. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa.

Tarjoamme 

Kliinisen opettajan tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6-7. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävää täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 1.12.2019 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi:  

  • ansioluettelo (CV)
  • lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista ja -toiminnasta
  • julkaisuluettelo, johon on merkittynä 20 merkittävintä julkaisua 
  • selvitys opetusansioista (opetusportfolio). 

Lisätietoja tehtävästä antaa valmisteluryhmän puheenjohtaja:

Varadekaani Anne Kallioniemi, 050 437 2645, anne.kallioniemi@tuni.fi 

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa: 

HR Partner Päivi Peltonen p. 040 5639729, paivi.peltonen@tuni.fi

Hakuaika alkaa: 04.11.2019 09:00Hakuaika päättyy: 01.12.2019 23:59