Postdoctoral Research Fellow, 2 positions / Tutkijatohtori, 2 tehtävää (IDA)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Intimacy in Data-driven Culture (IDA) is multidisciplinary research project funded by the Strategic Research council (STN). It explores the ways in which digitalization and datafication affect and shape private, social, occupational, and collective lives and everyday experiences. IDA investigates how different groups of people and professionals (migrants, activists, politicians, actors and other public figures) define and process their privacy in a context where a range of activities from public services and work practices to personal connections is increasingly organized through digital devices, applications, and services. IDA explores how this privacy as data is increasingly under surveillance – tracked, collected, and compiled in marketable and governable data profiles - and what social inequalities and vulnerabilities this entails for different groups. IDA develops data policy that respects and enhances human rights and seeks solutions to prevent mechanisms that deepen data-driven inequalities. 

IDA is a research consortium between University of Turku, Tampere University, Aalto University and Åbo Akademi, bringing together scholars in media studies, gender studies, law, computer science, fashion and game studies.

We are looking to employ two postdoctoral researchers in the field of media studies and/or social sciences for the sub-project in Tampere University for 1–2 years. We are seeking for highly motivated candidates with experience in ethnographic and participatory research and familiarity with media studies.

The sub-project is conducted in two faculties: in the Faculty of Information Technology and Communication Sciences and in the Faculty of Social Sciences

Job description

We are inviting applications for the position of a Postdoctoral Research Fellow (two positions). The postdoctoral researcher will be working together as a team with other researchers in IDA project. In this position, the candidate is expected to explore the implications of digitalization in the everyday life of particular groups and/or professional groups.

The candidate is expected to

 • plan and execute ethnographic research on media use and experiences 
 • work together with the other researchers of the team, participate in the events and seminars organized by the project
 • publish research results in leading peer-reviewed journals 

Requirements 

The candidates should hold a doctoral degree (e.g., PhD) in the field of social sciences or humanities. They are motivated to learn and study the specific field of the research project. They have good communication skills with proficient level of Finnish language, and are able to work in a team, while also able to conduct independent scientific research at a high level. Experience in research of migration, politics, culture, as well as media, digitalization and datafication is considered an advantage. 

We will properly introduce newcomers to the work and guide you throughout the project. 

We Offer

The positions will be filled for a fixed-term period, 1-2 years. The starting date is at the latest, February 3rd, 2020. A trial period of six months applies to all our new employees. 

The salary will be based on both the job requirements and the employee's personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. A typical starting salary for a postdoc is between 3500-4000 €, depending on previous experience. 

Tampere University offers many benefits to its employees, e.g., occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch choices on campus. International HR services offer their help with the official issues in settling in Finland and Tampere. Tampere region is one of the fastest growing city areas in Finland. Tampere is the largest inland city in the Nordic countries and a traditional center of the Finnish industry. Today, the city is best known for its high-tech sector, with companies such as Nokia, Intel, Huawei, and Saab having research/development facilities here. Tampere is also the most popular city in Finland for higher education studies. More information about living and working in Tampere and Tampere University. 

How to Apply

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is 19.12.2019, (at 23.59 EET / 21.59 UTC). 

The application should contain the following documents (all in .pdf format):

 • A free-form letter of motivation for the position in question (max. 1 page)
 • Academic CV with contact information
 • A list of publications
 • A copy of doctoral degree certificate and English translation (Finnish certificates are accepted)
 • A letter or letters of recommendation (max. 3)

Please name all the documents as surname_CV.pdf, surname_list_of_publications.pdf … etc.  Only the applications sent through the university application portal and containing the requested attachments in the instructed format will be considered in the recruitment process. 

The most promising candidates will be interviewed in person or via Skype before the final decision. 

For more information about the position, please contact

Professor Kaarina Nikunen: kaarina.nikunen (at) tuni.fi, +358 40 190 4094, Faculty of Information Technology and Communication Sciences

Professor Anu Koivunen : anu.koivunen (at) tuni.fi  +358 50 437 7548, Faculty of Social Sciences

***

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Haemme projektitutkimuksen edistämiseksi kahta tutkijatohtoria mediatutkimuksen ja/tai yhteiskuntatieteiden osaamisaloilta.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (Intimacy in Data-driven Culture, IDA) on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, jossa tarkastellaan digitalisaation ja dataistumisen vaikutuksia yksityisyyden, henkilökohtaisten suhteiden, työelämän ja arjen kokemukseen. IDA tarkastelee erityisesti sitä, miten erilaiset ihmis- ja ammattiryhmät (kuten maahanmuuttajat, nuoret, aktivistit, ammattipoliitikot, näyttelijät) työstävät ja määrittelevät omaa yksityisyyttään tilanteessa, jossa yhä suurempi osa julkisia palveluita, työkäytänteitä ja henkilökohtaista elämää on datavälitteistä, ja kuinka toisaalta tätä yksityisyyttä datan muodossa kartoitetaan, kerätään ja koostetaan erilaisiksi myytäviksi profiileiksi. IDA:n keskeisenä päämääränä on tunnistaa datavetoiseen kulttuuriin liittyviä ihmisryhmien välisiä ja sisäisiä eriarvoisuuksia ja haavoittuvaisuuksia, jotta näitä voidaan ennakoida ja minimoida. IDA kehittää perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja edistävää datapolitiikkaa ja etsii ratkaisuja eriarvoisuutta lisäävien mekanismien hallitsemiseen.

IDA:n tutkimusryhmä koostuu Turun, Tampereen ja Aalto-yliopiston sekä Åbo Akademin media- ja viestintätutkimuksen, sukupuolentutkimuksen, oikeustieteen, tietojenkäsittelytieteen, muodin- ja pelitutkimuksen alojen asiantuntijoista. 

Tampereen yliopistossa toteutettavaan osahankkeeseen haetaan tutkijoita, joilla on kokemusta etnografisesta ja osallistavasta tutkimusotteesta, haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tutkimuksesta sekä media-alan tuntemusta. 

Osahanke toteutetaan kahdessa tiedekunnassa: informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtori tulee työskentelemään yhdessä muiden IDA-hankkeen tutkijoiden kanssa. Tehtävään kuuluu digitalisaation vaikutusten tarkastelu ihmisten arjessa ja erityisesti tiettyjen ryhmien (maahanmuuttajat, aktivistit, poliitikon ja näyttelijän julkisissa ammateissa toimivat) näkökulmasta.

Tehtävänä on:

 • suunnitella ja toteuttaa tutkimuksen etnografinen osuus, joka sisältää haastattelut sekä median käyttöä ja kokemusta käsittelevän osuuden
 • työskentely yhdessä hankkeen muiden tutkijoiden kanssa ja osallistuminen hankeen järjestämiin tilaisuuksiin ja seminaareihin
 • tutkimustulosten julkaiseminen alan johtavissa journaaleissa

Edellytykset

Hakijalla on oltava tohtorintutkinto yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden alalta. Hänen odotetaan perehtyvän tutkimushankkeen erityisalaan. Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä työskennellä ryhmässä sekä kykyä toteuttaa korkeatasoista tutkimusta itsenäisesti. Tehtävät edellyttävät suomen kielen taitoa. Maahanmuuttoon, poliittiseen toimintaan ja kulttuurialaan sekä mediaan, digitalisaatioon ja dataistumiseen liittyvän tutkimuksen tuntemus katsotaan eduksi. 

Tarjoamme

Tehtävät täytetään määräaikaisena, 1-2 vuodeksi, alkaen viimeistään helmikuun 3. päivä 2020. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat ja kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä

Kutsumme sinut osaksi energistä, aktiivista ja luovaa tutkimusyhteisöä. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tutkimusverkostoa ja avaa mahdollisuuksia uusille näkökulmille ja ajatuksille, joilla voi ratkoa monimutkaisia tutkimuskysymyksiä ja siten saavuttaa uraauurtavia tutkimustuloksia. Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja erinomaiseen tohtorikoulutukseen.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 19.12.2019 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi PDF-muodossa:

 • Vapaamuotoinen motivaatiokirje (max. 1 sivu)
 • CV
 • Julkaisuluettelo
 • Oikeaksi todistettu kopio tohtorintutkinnosta 
 • Suosituskirje (max. 3)

Lisätietoja

Professori Kaarina Nikunen: kaarina.nikunen (at) tuni.fi, +358 40 1904094, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Professori Anu Koivunen: anu.koivunen (at) tuni.fi,  +358 50 4377548, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta


Application period starts: 2019-11-21 13:35Application period ends: 2019-12-19 23:59