Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä

1 Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä (Älykäs B2B myyntirobotiikka – kohti avointa älymarkkinoinnin ekosysteemiä ROBINS)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa toimiva, Business Finlandin rahoittama (2019–2021) ROBINS-tutkimushanke kehittää uutta tietoa älykkäästä ja arvoa luovasta B2B myynti- ja markkinointirobotiikasta sekä tukee tietointensiivisten yritysten siirtymää kohti avointa palveluekosysteemiä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalista B2B asiakaspolkumallia, ekosysteemi- ja alustamalliajattelua, digitaalisen ajan myynnin johtamisen malleja sekä älykkään myyntirobotiikan työkaluja. ROBINS-hankekonsortioon kuuluvat Tampereen korkeakouluyhteisön johtamisen, myynnin ja markkinoinnin tutkijoiden lisäksi kuusi yritystä Codemen, Differo, Gofore, Gravicon, Intolead ja Sales Communications sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Haettavan tutkijatohtorin työtehtävät kohdistuvat ROBINS-tutkimushankkeen työpakettiin, jossa tutkitaan laadullisin tutkimusmenetelmin hankeyrityksissä kehitteillä olevia, tekoälyyn pohjautuvia (digitaalisia) alustoja ja näihin linkittyviä liiketoimintamalleja sekä millaisia arvolupauksia nämä alustat tuottavat eri käyttäjäryhmille. Työpaketissa lisäksi tarkastellaan digitaalisen transformaation ja kyvykkyyksien välisiä yhteyksiä tietointensiivissä pk-yrityksissä.

Tehtävä

ROBINS-tutkimushankkeeseen haetaan yhtä määräaikaista tutkijatohtoria ajalle 3.2.2020–31.3.2021. Työt toivotaan aloitettavan heti sopivan henkilön löydyttyä, mutta aloitusajankohdasta voidaan sopia myös toisin. Tutkijatohtorin tehtävä voidaan täyttää hakijasta riippuen yliopistotutkijan nimikkeellä.

Tutkijatohtori toimii ROBINS TAU-osahankeen vastuullisen johtajan työparina. Työtehtävät sisältävät tutkimustyön ja julkaisemisen lisäksi tutkimushankkeen hallinnointia, raportointia sekä jatkohankekartoitusta.

Edellytykset

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa (esim. johtamisen, markkinoinnin, tuotantotalouden, tietojohtamisen tai tietojärjestelmätieteen alalta) sekä kykyä ja motivaatiota tehdä korkeatasoista tutkimus- ja julkaisemistyötä ROBINS-tutkimushankkeen teema-alueilta. Hakijan eduksi katsotaan aiempi kokemus laadullisista tutkimusmenetelmistä, tutkimushankkeisiin sisältyvistä hallinnollisista työtehtävistä ja tutkimushankerahoituksen hakemisesta.

Arvostamme hakijoilta sujuvaa suomen ja englanninkielen taitoa, esiintymistaitoa, itseohjautuvuutta ja joustavuutta erilaisten työtehtävien suorittamisessa.

Tarjoamme

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän digitaalisen transformaation parissa. Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä kestää 14 kuukautta. Työtehtävät alkavat 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Tutkijatohtorin palkkaus määräytyy koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaatimustaso on 5.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Muistathan ilmoittaa hakemuksessasi, milloin voit aloittaa em. työtehtävissä. Hakuaika tehtävään päättyy 16.12.2019 klo 23:59 mennessä. 

Tutkijatohtorin/projektitutkijan tehtävää haettaessa liitäthän hakemukseesi seuraavat liitteet:

-Motivaatiokirje (max 1 sivu)

-Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ansioluettelomallin mukaisesti) ja 

-Julkaisuluettelo (Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti)

-Kopio viimeisemmästä korkeakoulututkinnosta


Lisätietoja tehtävistä antavat

ROBINS TAU-osahankkeen vastuullinen johtaja, KTT Malla Mattila, puh. +358 50 406 9677, sähköposti: malla.mattila@tuni.fi  (tavoitettavissa 10.-13.12.2019)

ROBINS-tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, KTT Pia Hautamäki, puh. +358 40 415 6827, sähköposti: pia.hautamaki@tuni.fi 


Hakuaika alkaa: 28.11.2019 13:00Hakuaika päättyy: 16.12.2019 23:59