Tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä

1 tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä (Älykäs B2B myyntirobotiikka – kohti avointa älymarkkinoinnin ekosysteemiä ROBINS)


Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa toimiva, Business Finlandin rahoittama (2019–2021) ROBINS-tutkimushanke kehittää uutta tietoa älykkäästä ja arvoa luovasta B2B myynti- ja markkinointirobotiikasta sekä tukee tietointensiivisten yritysten siirtymää kohti avointa palveluekosysteemiä. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään digitaalista B2B asiakaspolkumallia, ekosysteemi- ja alustamalliajattelua, digitaalisen ajan myynnin johtamisen malleja sekä älykkään myyntirobotiikan työkaluja. ROBINS-hankekonsortioon kuuluvat Tampereen korkeakouluyhteisön johtamisen, myynnin ja markkinoinnin tutkijoiden lisäksi kuusi yritystä Codemen, Differo, Gofore, Gravicon, Intolead ja Sales Communications sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Haettavan tutkimusavustajan työtehtävät kohdistuvat ROBINS-tutkimushankkeen työpakettiin, jossa tutkitaan laadullisin tutkimusmenetelmin hankeyrityksissä kehitteillä olevia, tekoälyyn pohjautuvia (digitaalisia) alustoja ja näihin linkittyviä liiketoimintamalleja sekä millaisia arvolupauksia nämä alustat tuottavat eri käyttäjäryhmille. Työpaketissa lisäksi tarkastellaan digitaalisen transformaation ja kyvykkyyksien välisiä yhteyksiä tietointensiivissä pk-yrityksissä.


Tehtävä

ROBINS-tutkimushankkeeseen haetaan yhtä määräaikaista tutkimusavustajaa ajalle 3.2.–31.12.2020. Työt toivotaan aloitettavan heti sopivan henkilön löydyttyä, mutta aloitusajankohdasta voidaan sopia myös toisin. Tutkimusavustajan työ voi olla osa-aikainen (esim. 50 %). Tutkimusavustajan tehtävä voidaan täyttää hakijasta riippuen projektitutkijan nimikkeellä.

Tutkimusavustajan työtehtävät sisältävät avustavan tutkimustyön (esim. aineistonkeruu, aineiston analysointi ja tutkimuskirjallisuuden kartoittaminen) lisäksi em. työpakettiin liittyviä koordinointi- ja raportointitehtäviä.


Edellytykset

Tutkimusavustajan tehtävää voi hakea henkilö, jolla on soveltuva alempi korkeakoulututkinto (esim. johtamisen, markkinoinnin, tuotantotalouden, tietojohtamisen tai tietojärjestelmätieteen alalta). Hakijan eduksi katsotaan maisterivaiheen opinnot soveltuvalta alalta sekä aiempi kokemus tutkimushankkeessa toimimisesta, laadullisista tutkimusmenetelmistä ja muu kokemus ROBINS-tutkimushankkeen teema-alueilta.

Arvostamme hakijoilta sujuvaa suomen ja englanninkielen taitoa, esiintymistaitoa, itseohjautuvuutta ja joustavuutta erilaisten työtehtävien suorittamisessa.


Tarjoamme

Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväkentän digitaalisen transformaation parissa. Tutkimusavustajan määräaikainen tehtävä kestää 11 kuukautta. Työtehtävät alkavat 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.

Tutkimusavustajan palkkaus määräytyy koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaatimustaso on 4-6.


Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika tehtävään päättyy 16.12.2019 klo 23:59 mennessä. 

Tutkimusavustajan/projektitutkijan tehtävää haettaessa liitäthän hakemukseesi seuraavat liitteet:

-Motivaatiokirje (max 1 sivu)

-Ansioluettelo

-Mahdollinen julkaisuluettelo osana ansioluetteloa

-Kopio viimeisemmästä korkeakoulututkinnosta sisältäen opintorekisteriotteen


Lisätietoja tehtävistä antavat

ROBINS TAU-osahankkeen vastuullinen johtaja, KTT Malla Mattila, puh. +358 50 406 9677,  sähköposti: malla.mattila@tuni.fi  (tavoitettavissa 10.-13.12.2019)

ROBINS-tutkimushankkeen vastuullinen johtaja, KTT Pia Hautamäki, puh. +358 40 415 6827, sähköposti: pia.hautamaki@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 28.11.2019 13:00Hakuaika päättyy: 16.12.2019 23:59