Postdoctoral Research Fellow and Research Assistant (Faculty of Education and Culture) / Tutkijatohtori ja tutkimusavustaja (kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta)

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. www.tuni.fi/en

The Faculty of Education and Culture is committed to exploring the state of education in society and reshaping education. Our strengths lie in our multidisciplinary approach to investigating educational phenomena in different societal and cultural contexts. As we see education as a tool for social change, we aim to promote the development and study of educational principles and practices in society. 

The Faculty of Education and Culture  is seeking a Postdoctoral Research Fellow for a period of 22 months and a Research Assistant for a period of 19 months. 

Job description

The Postdoctoral Research Fellow and the Research Assistant will work within the project ‘Collective Professional Agency in Finnish Housing First Work’. A detailed description of the project can be found in the preceding link. The project is conducted by the research group RESET (Research Engagement for Sustainable and Equitable Transformations) which develops and brings into use theoretical tools and interventionist methodologies to foster collective analyses of major societal challenges in close collaboration with stakeholders and practitioners.

The project is funded by the Finnish Work Environment Fund in collaboration with the City of Tampere and Y-FoundationThe project aims at developing a rigorous and systematic approach to grasp the process of collective agency and to generate viable pedagogical instruments to support practitioners in the field of homelessness in Finland. 

Requirements

Postdoctoral Research Fellow:

 • A PhD in a domain suitable for the project
 • Evidence of ability to work independently and in a team 
 • Good mastery of Finnish and English
 • Competence in practice-based data collection and data processing 
 • Interest in cultural-historical activity theory and participatory research

Research Assistant:

 • A BA or MA degree in a domain suitable for the project
 • Evidence of ability to work independently and in a team
 • Good mastery of Finnish and English
 • Competence in collecting and managing video-data, and using social media for research and dissemination
 • Interest in cultural-historical activity theory and participatory research

We offer

The position of Postdoctoral Research Fellow will be full-time and it will be filled for 22 months. The position of Research Assistant is part-time (50%) and it will be filled for 19 months. The expected starting dates for both positions are February 1, 2020 or as soon as possible after that. A trial period of six (6) months applies.

The salary will be based on both the job requirements and the employee's personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The position of Postdoctoral Research Fellow is placed on the job demand levels 5-6 (teaching and research staff). The position of Research Assistant is placed on the job demand levels 3-4 (other staff). In addition, employees will receive performance-based salary.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is January 23, 2020 (at 23:59 EET / 21:59 UTC). 

Applications and all accompanying documentation should be written in English, and in PDF format. Please note that applicants may be invited to participate to an interview throughout the application time and therefore we encourage to apply as soon as possible.

Applications should include the following attachments in PDF form:

 •  Curriculum Vitae according to TENK template
 • Motivation letter (incl. research interests), maximum two pages
 • Contact information for references

For more information, please contact:
Professor Annalisa Sannino, annalisa.sannino@tuni.fi

*****************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. Lue lisää: www.tuni.fi

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta on kasvatuksen ja yhteiskunnan tilaa ja muutosta tutkiva sekä sivistysperustaa uudistava tutkimus- ja oppimisyhteisö. Vahvuutemme on monitieteinen lähestymistapa kasvatuksen ilmiöihin erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Näemme kasvatuksen muutoksen välineenä ja pyrimme edistämään kasvatuksen periaatteiden ja käytäntöjen kehittämistä ja tutkimusta yhteiskunnassa.  

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa on avoinna tutkijatohtorin tehtävä 22 kuukauden ajaksi ja tutkimusavustajan tehtävä 19 kuukauden ajaksi.

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtori ja tutkimusavustaja työskentelevät tutkimushankkeessa ’Yhteinen ammatillinen toimijuus Suomen Asunto Ensin-työssä’. Tehtävien tarkempi sisältö on kuvattu tutkimushankkeen suunnitelmassa, joka löytyy edellä olevasta linkistä. Hankkeen toteuttaa tiedekunnan tutkimusryhmä RESET (Research Engagement for Sustainable and Equitable Transformations), joka kehittää ja käyttää teoreettisia välineitä ja interventiomenetelmiä, joilla se tukee vaativien yhteiskunnallisten muutoshaasteiden yhteistä analyysia ja suunnittelua.

Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto yhdessä Tampereen kaupungin ja Y-Säätiön kanssa. Tutkimus kehittää systemaattisen tavan yhteisen ammatillisen toimijuuden prosessin ymmärtämiseksi ja samalla pedagogiset välineet asunnottomuuden parissa toimivien päivittäisen työn tueksi.

Edellytykset

Tutkijatohtorilta edellytämme:

 • Tutkimuskohteeseen soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • Näyttöjä taidosta työskennellä itsenäisesti ja tiimissä
 • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
 • Käytäntöperustaisen tutkimuksen, erityisesti kenttäaineiston kokoamisen ja käsittelyn osaamista  
 • Kiinnostusta kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja osallistavaan tutkimukseen 

Tutkimusavustajalta edellytämme:

 • Tutkimuskohteeseen soveltuvaa kandidaatin tai maisterin tutkintoa
 • Näyttöjä taidosta työskennellä itsenäisesti ja tiimissä
 • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa
 • Videoaineiston kokoamisen ja käsittelyn osaamista sekä valmiutta sosiaalisen median käyttämiseen tutkimuksen tukena  
 • Kiinnostusta asunnottomuustyöhön, kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja osallistavaan tutkimukseen 

Tarjoamme

Tutkijatohtorin tehtävä on kokopäivätoiminen ja se täytetään 22 kuukaudeksi. Tutkimusavustajan tehtävä on puolipäivätoiminen (50%) ja se täytetään 19 kuukaudeksi. Molempien tehtävien aloitusaika on 01.02.2020 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika. 

Tehtävien palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävän vaativuustaso on 5-6 (opetus- ja tutkimushenkilöstö), riippuen palkattavan henkilön kokemuksesta. Tutkimusavustajan tehtävän vaativuustaso on 3-4 (muu henkilökunta). Lisäksi tehtävissä maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa..   

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.    

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi englannin kielellä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtäviin päättyy 23.01.2020 klo 23:59.  Hakija voidaan kutsua haastateltavaksi jo ennen hakuajan umpeutumista, joten suosittelemme hakemuksen jättämistä mahdollisimman pian. 

Liitä hakemukseesi PDF-muodossa:  

 1. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti.
 2. Korkeintaan kahden sivun mittainen kuvaus itsestäsi ja motivaatiostasi hakemaasi tehtävään.
 3. Mahdollisten suosittelijoiden yhteystiedot.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Professori Annalisa Sannino: annalisa.sannino@tuni.fi

Application period starts: 2020-01-02 16:50Application period ends: 2020-01-23 23:59