Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja (logopedia)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 


Yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa logopedian tutkinto-ohjelmaan. Logopedian tunnusomainen piirre on empiirisen tutkimustiedon yhdistyminen ja soveltaminen ammatillisiin käytäntöihin. Tampereella logopedian tutkimuksen painopistealueita ovat äänen ja puheen tutkimus. Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat monien eri tutkimusalojen opinnoista, ja oppiaine toimii läheisessä moniammatillisessa opetusyhteistyössä hyvinvointitieteiden yksikön muiden tutkinto-ohjelmien kanssa. 

 

Tehtävänkuvaus 

Yliopistonlehtorin/ yliopisto-opettajan työnkuva painottuu opettamiseen, mutta sitä täydennetään tutkimustehtävillä ja opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöllä.  

Yliopistonlehtorin työtehtäviin kuuluu: 

 • opetus eri opintotasoilla (perus- aine- ja syventävät opinnot); opetus painottuu joko lasten tai aikuisten puheen ja kielihäiriöihin 

 • opiskelijoiden kliininen ohjaus 

 • opinnäytetöiden ohjaus 

 • tieteellisen tutkimustyön harjoittaminen ja ohjaus sekä oppiaineen tutkimushankkeisiin osallistuminen

 • alansa tieteen kehityksen seuraaminen 

 • alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan  osallistuminen

 • tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon osallistuminen

 

Yliopisto-opettajan työtehtäviin kuuluu:  

 • opetus eri opintotasoilla (perus- aine- ja syventävät opinnot), opetus painottuu joko lasten tai aikuisten puheen ja kielihäiriöihin 

 • opiskelijoiden kliininen ohjaus 

 • opinnäytetöiden ohjaus 

 • tieteellisen tutkimustyön harjoittaminen ja ohjaus sekä oppiaineen tutkimushankkeisiin osallistuminen

 • alansa tieteen kehityksen seuraaminen 

 • alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen osallistuminen

 • tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon osallistuminen

 

Edellytykset 

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään: 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa 

 • laillistetun puheterapeutin pätevyyttä ja kokemusta puheterapeutin työstä 

 • kykyä antaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta  

 • näyttöjä tehtävän alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä 

 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä 

 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

Erityisiksi ansioiksi katsotaan yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus sekä näytöt kansainvälisestä tieteellisestä tutkimustoiminnasta.  

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään:  

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa  

 • laillistetun puheterapeutin pätevyyttä ja kokemusta puheterapeutin työstä   

 • kykyä antaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta 

 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä  

 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

Lisäksi ansioksi luetaan yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus sekä näytöt tieteellisestä tutkimustoiminnasta.  

 

Tarjoamme 

Työsuhde voidaan täyttää yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävänä. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.3.2020-31.07.2021, mutta aloitusajankohdasta voidaan neuvotella. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopistolehtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 6 ja yliopisto-opettajan alustava vaativuustaso 5–6. Tämän lisäksi kummassakin tehtävässä maksetaan suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.   

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.  

 

Hakuohjeet  

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 24.01.2020 klo 23:59. 

Liitä hakemukseesi:    

Lisätietoja tehtävistä antaa logopedian yliopistonlehtori Leena Rantala, sähköposti leena.rantala@tuni.fi, puhelin 0503186193 (soittoajat 16.1. klo 9-11 ja 21.1. klo 14-15.30). 

Hakuaika alkaa: 10.01.2020 11:00Hakuaika päättyy: 24.01.2020 23:59