Laaja-alainen erityisopettaja, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Tampereen yliopiston normaalikoulu on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa toimivat peruskoulun ala- ja yläluokat sekä lukio. Koulussa on yhteensä noin 900 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. 

Tampereen yliopiston normaalikoulussa on haettavana laaja-alaisen erityisopettajan tehtävä perusopetuksessa 1.8.2020 lukien.

Edellytykset

Normaalikoulun erityisopettajalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen erityisopettajan kelpoisuus. Lisäksi edellytetään kasvatustieteen aineopinnot, hyvää opetustaitoa ja vähintään kaksi vuotta tehtävien hoitamista edistävää päätoimista opetuskokemusta, joka on hankittu kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen.

Odotamme hakijalta näyttöä tuloksekkaasta moniammatillisesta yhteistyöstä sekä käytännössä osoitettuja työyhteisö-, vuorovaikutus- ja TVT –taitoja.

Kyky, halu ja näyttö opiskeluhuollon sekä yhtenäisen perusopetuksen kehittämisestä luetaan eduksi.

Harjoittelukoulun opettajalta edellytetään lisäksi osallistumista täydennyskoulutuksen toteuttamiseen tarvittaessa.

Tehtävän palkkausperuste ja alustava vaativuustaso

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja tehtävä sijoittuu harjoittelukoulun opettajia koskevan vaativuuskehikon mukaisesti vaativuustasoille 4-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Rikostaustaote

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §).

Koeaika

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuohjeet

Jätä hakemus yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 28.2.2020 klo 23:59.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka suositellaan tallentamaan hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

  • ansioluettelo
  • kelpoisuutta osoittavat todistukset 

Tehtävää koskevat tiedustelut:

Johtava rehtori Vesa Toivonen 050 544 4459

Hakuaika alkaa: 03.02.2020 10:00Hakuaika päättyy: 28.02.2020 23:59