Luokanopettajana toimiva lehtori (määräaikainen), Tampereen yliopiston normaalikoulu

Luokanopettajana toimivan lehtorin määräaikainen tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulussa

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Tampereen yliopiston normaalikoulu on Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa toimivat peruskoulun ala- ja yläluokat sekä lukio. Koulussa on yhteensä noin 900 oppilasta ja opiskelijaa. Opetus- ja muuta henkilöstöä on noin 100. 

Tampereen yliopiston normaalikoulussa on haettavana luokanopettajana toimivan lehtorin tehtävä määräajaksi 1.8.2020 -31.7.2021.

Edellytykset

Normaalikoulun luokanopettajana toimivalta lehtorilta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen opettajan kelpoisuus. 

Tehtävään kuuluu kiinteästi opetusharjoittelun ohjausta, josta hankittu kokemus ja koulutus edistävät tehtävässä suoriutumista.

Arvostamme käytännössä osoitettuja työyhteisö-, vuorovaikutus- ja TVT –taitoja sekä kykyä, halua ja näyttöä opetuksen sekä koulun ja yhtenäisen perusopetuksen kehittämisestä. Lisäksi hakijalta toivotaan perehtyneisyyttä alkuopetukseen sekä kiinnostusta kehittää esi- ja alkuopetuksen välistä yhteistyötä.

Eri oppiaineiden laaja-alainen hallinta sekä kokemus tiimityöstä ja moniammatillisesta yhteistyöstä luetaan eduksi.

Harjoittelukoulun opettajalta edellytetään lisäksi osallistumista täydennyskoulutuksen toteuttamiseen tarvittaessa.

Tehtävän palkkausperuste ja alustava vaativuustaso

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja tehtävä sijoittuu harjoittelukoulun opettajia koskevan vaativuuskehikon mukaisesti vaativuustasoille 4-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Rikostaustaote

Työsuhteeseen otettavan on ennen työsopimuksen allekirjoittamista esitettävä ote rikosrekisteristä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6.2002/504 3 §).

Koeaika

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuohjeet

Jätä hakemus yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 28.2.2020 klo 23:59.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet, jotka suositellaan tallentamaan hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

  • ansioluettelo
  • kelpoisuutta osoittavat todistukset 

Tehtäviä koskevat tiedustelut:

Johtava rehtori Vesa Toivonen 050 544 4459
Hakuaika alkaa: 03.02.2020 10:00Hakuaika päättyy: 28.02.2020 23:59