Harjoittelija (yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

ExpatKids -projekti (Expatriate Childhood. Children’s Experiences of Temporary Migration) tutkii etnografisin menetelmin Suomessa asuvien ekspatriaattilasten arkea ja heidän kokemuksiaan ylirajaisesta elämästä.

Etsimme nyt ekspatriaateista ja etnografisesta lapsuustutkimuksesta kiinnostunutta korkeakouluharjoittelijaa.

Tehtävänkuvaus

Harjoittelijan tehtävänä on englannin- ja suomenkielisten haastatteluiden litterointi sekä verkkosivujen luominen ja ylläpito. Lisäksi hänen tulee laatia selvitys Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen verkkosivustojen sisällöistä. Harjoittelija myös avustaa kansainvälisen symposiumin järjestämisessä, ja hänen tehtävänään on aihepiiriin liittyviä tiedonhakuja, visuaalisen tutkimusaineiston järjestäminen sekä mahdolliset muut projektiin liittyvät avustavat tehtävät.

Harjoittelijalta edellytetään kokemusta verkkosivujen luomisesta ja ylläpidosta. Litterointikokemus katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää sujuvaa suomenkielen taitoa ja erittäin sujuvaa englanninkielen taitoa. Tehtävä edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Tehtävä sopii erityisen hyvin maisterivaiheen sosiaaliantropologian opiskelijoille, mutta myös yhteiskuntatutkimuksen, kasvatustieteiden tai englanninkielen opiskelijoille.

Harjoittelun kesto on kolme kuukautta 1.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Harjoittelijan työpiste sijaitseee Tampereen yliopiston Keskustakampuksella.
 
Lisätietoa hankkeesta https://projects.tuni.fi/expatkids/ 

Harjoittelijan palkka on 1500 euroa kuukaudessa. Harjoittelijalta edellytetään korkeakouluharjoittelutukea.

Tehtävän hakuaika päättyy 24.2.2020 klo 23:59.

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki lomakkeeseen löytyy tämän ilmoituksen alta) ja liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Akatemiatutkija Mari Korpela (mari.korpela@tuni.fi), puh. 050 318 6131

Hakuaika alkaa: 03.02.2020 16:00Hakuaika päättyy: 24.02.2020 23:59