Tutkijatohtori (laskentatoimi)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

Haemme tutkijatohtoria työskentelemään osana yrityksen laskentatoimen tutkimus- ja opetushenkilöstöä. Tehtävä on määräaikainen ajalla 1.8.2020-31.7.2022.

Laskentatoimi on keskeinen osa kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaa Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Opetuksellisena tavoitteenamme on, että laskentatoimen opintosuunnan opiskelijat saavuttavat valmiudet vaativiin laskentatoimen asiantuntija-, analysointi-, kehittämis- ja johtotehtäviin sekä kyvyn osallistua alan tutkimustyöhön - niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Laskentatoimen opintosuunnan opiskelijoiden lisäksi opintojaksoillemme osallistuu kauppatieteiden tutkinto-opiskelijoita muista opintosuunnista sekä huomattava määrä muiden alojen opiskelijoita laajan tiedekuntamme eri puolilta sekä muualta yliopistosta. Tutkimuksellisesti näemme laskentatoimen laaja-alaisena yhteiskunnallisena ilmiönä, jota on mahdollista tarkastella erilaisissa tutkimusasetelmissa hyödyntäen monipuolisia tutkimusmenetelmiä ja aineistoja. Pyrimme aktiiviseen tutkimustoimintaan, jonka myötä ryhmämme tutkimusartikkeleita on viimeksi kuluneiden vuosien aikana julkaistu lukuisilla arvostetuilla kansainvälisillä foorumeilla.

Tehtävänkuvaus 

Laskentatoimen tutkijatohtorin pääasiallisena tehtävänä on pätevöityä tekemällä korkeatasoista tutkimusta oman tutkimussuunnitelmansa mukaisesti. Lisäksi tutkijatohtorin odotetaan kiinnittyvän yksikön muuhun toimintaan muun muassa hankesuunnittelun ja opetustehtävien muodossa. Opetustehtävien määrä on noin 40 % työajasta.

Laskentatoimen tutkijatohtorin tehtävänä on

  • harjoittaa tehtäväalaan kuuluvaa itsenäistä tutkimusta sekä osallistua hankesuunnitteluun ja tutkimusrahoituksen hankkimiseen
  • osallistua opintosuunnan opetussuunnitelman toteuttamiseen, antaa opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta, ohjata opinnäytetöitä sekä osallistua muiden tehtävien hoitamiseen.
  • osallistua opetuksen ja tutkimuksen suunnitteluun ja kehittämiseen 
  • edistää tutkinto-ohjelman yhteistyötä yksikön muiden opintosuuntien sekä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Edellytykset

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. 

Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Pedagogiset opinnot sekä opetuskokemus katsotaan eduksi tutkijatohtoria valittaessa.

Tutkimuksessa arvostamme aktiivista ja kansainväliseen yhteistyöhön pyrkivää työskentelyotetta, uteliaisuutta uusiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin tutkimusteemoihin sekä kiinnostusta osallistua laskentatoimen tutkimuskulttuurin kehittämiseen osana monitieteistä johtamisen ja talouden tiedekuntaa. Opetuksen osalta arvostamme hakijan mahdollista erityisasiantuntijuutta ainakin jollain laskentatoimen osa-alueilla, mutta toisaalta odotamme hakijalta valmiutta perehtyä tarvittaessa myös uusiin aihepiireihin. Arvostamme myös kiinnostusta pedagogisesti monipuolisiin opetusmenetelmiin, sekä halua kehittää ja toteuttaa niitä tarkoituksenmukaisesti erilaisilla opintojaksoilla. 

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa.

Tarjoamme

Tehtävä täytetään määräaikaisesti ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä: www.tuni.fi/toihin

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 4.3.2020 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi (yhtenä pdf-tiedostona): 

Lisätietoja

Laskentatoimen apulaisprofessori Matias Laine, 050 318 7752; matias.laine(at)tuni.fi. 

Hakuaika alkaa: 06.02.2020 08:00Hakuaika päättyy: 04.03.2020 23:59