Tutkijatohtori

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi  

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) Tampereen gerontologian tutkimusryhmä etsii projektitutkijaa/tohtoritutkijaa.

Gerontologian tutkimusryhmä on monitieteinen ryhmä, jonka tutkijat tarkastelevat vanhenemista laajasti makro-, meso- ja mikrotason ilmiönä. Tutkimusta tehdään niin väestön vanhenemisen, terveyden ja toimintakyvyn, kuin yhteiskuntapolitiikan, asuin- ja elinympäristöjen sekä kokemuksellisuuden näkökulmasta. Gerontologian tutkimusryhmä on mukana Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare, www.jyu.fi/agecare), jossa Tampereen tutkimusryhmää johtavat professori Marja Jylhä ja dosentti Outi Jolanki.  

Tehtävänkuvaus 

Gerontologian tutkimusryhmä etsii projektitutkijaa/tutkijatohtoria sosiaalista vanhenemista ja elinympäristöjä koskevaan tutkimukseen. Tutkija osallistuu meneillään olevien sosiaalista hyvinvointia ja senioriasumisen uusia malleja koskevien projektien työskentelyyn. Hänen tehtäviinsä sisältyy projekteissa kerätyn laadullisen aineistojen analysointia sekä uuden aineiston keruuta yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa. Tutkija osallistuu myös muuhun tutkimusryhmän toimintaan sekä yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja sidosryhmäyhteistyöhön. Kokemuksen ja kiinnostuksen mukaan tutkimuksessa voi painottaa seuraavia aihealueita:

 • sosiaalinen hyvinvointi ikääntyessä ja yhteydet muihin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin
 • hyvinvoinnin yhteydet asuin- ja elinympäristöön
 • senioriasumisen ja monisukupolvisen asumisen uudet mallit ml. yhteisölliset sekä asumista ja hoivapalveluita yhdistävät mallit
 • asunto- ja hoivapolitiikka

Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa. Tehtävää voivat hakea myös maisterit, joiden väitöskirjatyö on loppuvaiheessa. 

Tehtävään valittavalta edellytetään:

 1. laadullisten tutkimusmenetelmien hyvää tuntemusta 
 2. hyvää suomen kielen taitoa ja kykyä ilmaista itseään sujuvasti kirjallisesti
 3. hyvää englannin kielen taitoa ja kykyä kirjoittaa englanninkielellä
 4. joko sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen tai asuin- ja elinympäristöjen sekä hoivan tutkimuksen tuntemusta

Valinnan perusteena on hakijan kokemus ja osaaminen tutkimustehtävissä erityisesti laadullisten analyysien suorittamisessa sekä hyvätasoisten tutkimusjulkaisujen kirjoittamisessa. Kokemukset tutkimusryhmässä toimimisesta sekä sidosryhmäyhteistyöstä luetaan eduksi.  

Tarjoamme 

Määräaikaisen tehtävän kesto on kaksi vuotta. Työ alkaa 1.5. tai sopimuksen mukaan.  Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävänimike on joko tutkijatohtori tai projektitutkija. Tutkijatohtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6 ja projektitutkijan alustava vaativuustaso on 4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä (www.tuni.fi/toihin) 

Kutsumme sinut osaksi aktiivista ja aidosti kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tutkimusverkostoa ja avaa mahdollisuuksia uusille näkökulmille ja ajatuksille, joilla voi ratkoa monimutkaisia tutkimuskysymyksiä. 

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 1.4.2020 klo 23.59

Liitäthän hakemukseesi vain seuraavat liitteet: 

 • Saatekirje, jossa kerrot miksi haet tehtävää ja esittelet sinua kiinnostavat tutkimusaiheet (enintään 3 sivua)
 • Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, https://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli) ansioluettelomallin mukaisesti (sisältäen tiedot kahdesta suosittelijasta).
 • Mahdollinen julkaisuluettelo osana ansioluetteloa
 • Tutkimussuunnitelma 

Lisätietoja: 

Dosentti Outi Jolanki, outi.jolanki@tuni.fi, puh +358 040 190 1660

Tiedustelut ja yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse, ja sopimuksen mukaan puhelimitse. 


Hakuaika alkaa: 28.02.2020 08:00Hakuaika päättyy: 01.04.2020 23:59