Project Researcher /Postdoctoral Research Fellow (Proteomics & Mass Spectrometry) Projektitutkija /Tutkijatohtori (Proteomiikka & Massaspektrometria)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Ophthalmology group at the Faculty of Medicine and Health Technology is a multidisciplinary research group conducting translational, clinical, epidemiological and personalized medicine research. Our studies concentrate on eye and vision related illnesses and diagnostic methods for their treatment. 

Our proteomics facilities include Triple-TOF 5600 + and QTrap mass spectrometers. We concentrate on personalized medicine approaches and have expertise in clinical study design and implementation using small clinical samples. We also offer mass spectrometry core facility services for other study groups. We are looking for a self-motivated individual with previous LC-MS method development experience to join our study group as a Proteomics & Mass Spectrometry Specialist.  

Job description

Successful candidate is responsible for daily operation and support of nanoflow LC-MS system in the lab. Daily duties include design, development and implementation of mass spectrometry proteomics workflows as well as handling of related software for protein identification and quantification.

Requirements

 • At least MSc degree in chemistry/analytical chemistry or related scientific field
 • Previous hands-on experience on LC-MS method development, advanced operation of mass spectrometry and data interpretation
 • Excellent oral and written communication and presentation skills
 • Excellent organizational skills
 • Ability to work well independently and in team settings
 • Experience in nanoflow HPLC and DIA-SWATH highly beneficial

We offer

 • Position can be filled immediately (negotiable) for one year and may be renewed
 • A trial period of six (6) months applies to all our new employees
 • Salary will be based on both the job demands and the employee’s personal performance in accordance with the University Salary System. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Project Researcher is placed on level 2 – 4 of the job requirements scale and the position of a Postdoctoral Research Fellow is placed on level 5-6.
 • Research team includes members responsible for clinical expertise, coordination, sample preparation and bioinformatics
 • Faculty of Medicine and Health Technology is located in new premises at the Kauppi campus together with Tampere University Hospital providing an excellent setting for cross-disciplinary teamwork
 • Tampere University provides flexible work schedule, occupational health care, restaurants and cafes with staff discounts, sports facilities and personal fund to spend on sports and cultural activities in your free time 

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is 31 March 2020 (23:59 EET / 21.59 UTC).

 Application should include the following documents:

 • Letter of motivation
 • Curriculum vitae
 • Degree certificates
 • Publication list, if applicable

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in pdf format. 

More information 

Please contact: 

Professor Hannu Uusitalo (hannu.uusitalo@tuni.fi) or MS facility coordinator Ulla Aapola (ulla.aapola@tuni.fi)

or visit at:

https://biomeditech.fi/research-infra/mass-spectrometry-facility/#introductio

***

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Silmätautiopin tutkimusryhmä tutkii silmää ja näköaistia, niihin liittyviä sairauksia ja niiden hoitoon käytettäviä diagnostisia menetelmiä laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti käyttämällä translationaalisen, kliinisen, epidemiologisen ja yksilöllisen lääketieteen menetelmiä.

Proteomiikkayksikössämme on käytössä Triple-TOF 5600+ ja QTrap massaspektrometrit. Keskitymme yksilöllisen lääketieteen menetelmien kehittämiseen ja erityisosaamisalueitamme ovat kliinisten tutkimusten suunnittelu ja toteutus sekä pienten kliinisten näytteiden analytiikka. Teemme myös massaspektrometrian core-palvelutoimintaa muille tutkimusryhmille. Etsimme tutkimusryhmäämme motivoitunutta proteomiikan ja massaspektrometrian asiantuntijaa, jolla on aikaisempaa kokemusta LC-MS menetelmäkehityksestä.

Tehtävänkuvaus

Työhön valittu henkilö vastaa laboratoriossa olevien LC-MS -järjestelmien päivittäisestä käytöstä ja tuesta. Työtehtäviin kuuluvat mm. laitteistojen ylläpitotehtävät, näytteiden analysoinnit, uusien menetelmien kehittäminen ja toteuttaminen sekä proteiinien tunnistamiseen ja kvantifioimiseen liittyvien tietokoneohjelmien hallinta.

Hakuohjeet

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja hakuohjeet yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta.

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 31.3.2019 klo 23.59.

Application period starts: 2020-02-28 12:00Application period ends: 2020-03-31 23:59