Harjoittelija (ExpatKids -projekti)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

ExpatKids -projekti (Expatriate Childhood. Children’s Experiences of Temporary Migration) tutkii etnografisin menetelmin Suomessa asuvien ekspatriaattilasten arkea ja heidän kokemuksiaan ylirajaisesta elämästä.

Etsimme nyt kansainvälisestä elämästä, ekspatriaateista ja etnografisesta lapsuustutkimuksesta kiinnostunutta korkeakouluharjoittelijaa.

Tehtävänkuvaus

Harjoittelijan tehtävänä on englannin- ja suomenkielisten haastatteluiden litterointi sekä verkkosivujen luominen ja ylläpito. Lisäksi hänen tulee laatia selvitys Suomessa toimivien kansainvälisten koulujen verkkosivustojen sisällöistä. Harjoittelija myös avustaa tutkijaseminaarin järjestämisessä, ja hänen tehtävänään on aihepiiriin liittyviä tiedonhakuja sekä mahdolliset muut projektiin liittyvät avustavat tehtävät. 

Harjoittelijalta edellytetään kokemusta verkkosivujen luomisesta ja ylläpidosta. Litterointikokemus katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää sujuvaa suomenkielen taitoa ja erittäin sujuvaa englanninkielen taitoa. Tehtävä edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Tarjoamme mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn ajankohtaisessa tutkimusprojektissa kansainvälisen aiheen parissa. 

Tehtävä sopii erityisen hyvin maisterivaiheen yhteiskuntatutkimuksen (sosiaaliantropologia, sosiologia jne,) opiskelijoille, mutta myös kasvatustieteiden tai englanninkielen opiskelijoille. 

Harjoittelun kesto on kolme kuukautta , ja se alkaa sopimuksen mukaan. 

Harjoittelijan työpiste sijaitseee Tampereen yliopiston Keskustakampuksella. 

Yliopiston myöntämä harjoittelutuki vaaditaan.
 
Lisätietoa hankkeesta https://projects.tuni.fi/expatkids/ 

Harjoittelijan palkka on 1500 euroa kuukaudessa. 

Viimeinen hakupäivä: 06.04.2020

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi Tampereen yliopiston sähköisellä hakulomakkeella ja liitä hakemukseen ansioluettelosi.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Akatemiatutkija Mari Korpela (mari.korpela@tuni.fi), puh. 050 318 6131

Hakuaika alkaa: 11.03.2020 16:00Hakuaika päättyy: 06.04.2020 23:59