Yliopistonlehtori (LUMATE-aineiden didaktiikka, kaksi tehtävää)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi 

Haemme nyt kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kahta LUMATE -aineiden didaktiikan yliopistonlehtoria, joilla on vahvan tutkimusosaamisen lisäksi näkemystä ja asiantuntijuutta tutkimusperustaisen yliopisto-opetuksen kehittämiseen. Opetustehtävät sijoittuvat pääsääntöisesti aineenopettaja- ja luokanopettajakoulutukseen. Toisessa tehtävässä opetustehtävät painottuvat matematiikan didaktiikkaan ja toisessa tehtävässä fysiikan ja kemian didaktiikkaan. Yliopistonlehtorit tulevat työskentelemään monitieteisessä tutkimusyhteisössä.

Tehtäviin valittavien asiantuntemus voi painottua esimerkiksi seuraaville osa-alueille: 

 • tiedekasvatus
 • ympäristökasvatus
 • teknologiakasvatus 
 • tieto- ja viestintäteknologia opetuksessa

Tehtävät täytetään toistaiseksi 3.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tehtävissä on 6 kuukauden koeaika. 

Tehtävänkuvaus 

Yliopistonlehtorien tehtävänä on 

 • vastata osaltaan tutkimusperustaisesta ainedidaktiikan opetuksesta, opetusharjoittelun ja opinnäytetöiden ohjauksesta sekä alan yhteisöllisestä kehittämisestä,  
 • osallistua alansa tutkimustoimintaan, sen kehittämiseen ja rahoitushakuihin, 
 • osallistua aktiivisesti kasvatustieteen laaja-alaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöhön ja
 • edistää Tampereen korkeakouluyhteisön sisäistä sekä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Edellytykset 

Tehtäviin valittavilta edellytämme 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa, 
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä 
 • yleistä pedagogista kelpoisuutta (opettajan pedagogiset opinnot, 60 op), 
 • kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta, 
 • yliopistotasoista opetus- ja ohjauskokemusta
 • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa  

Arvostamme opetuskokemusta yleissivistävässä koulutuksessa. Ansioiksi luetaan myös näytöt alan tutkimus-, yhteistyö- ja kehittämishankkeiden suunnittelusta, rahoituksen hankkimisesta ja hankkeiden toteuttamisesta. 

Tarjoamme

Olemme aktiivinen ja kansainvälisesti orientoitunut monitieteinen tutkimusyhteisö. Työskentelemme laaja-alaisessa tutkinto-ohjelmassa eri opintosuuntien opiskelijoiden kanssa. Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia tutkimusyhteistyöhön, ammatilliseen kehittymiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.  

Kasvatustietieteiden ja kulttuurin tiedekunta suuntaa toimintaansa yliopiston strategian mukaisesti koko korkeakoulutuksen kentälle sekä kansainväliseen koulutusyhteistyöhön. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa osaamista muun muassa ammattikorkeakoulusektorille Tampereen korkeakouluyhteisössä sekä kansainväliseen koulutustoimintaan.   

Tampereen yliopistossa on aktiivisesti toimiva lasten ja nuorten tiedekasvatusta toteuttava Juniversity, johon kuuluu LUMATE-keskus. Tehtävässä on mahdollisuus osallistua tämän alueen kehittämistyöhön.

Henkilöstöetuihimme kuuluu muun muassa joustavat työskentelymahdollisuudet sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tuki. Lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.    

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hakuohjeet 

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 6.4.2020 klo 23.59.00.  

Merkitse hakulomakkeelle haetko toiseen vai molempiin tehtäviin. 

Liitä hakemukseesi suomen tai englannin kielellä PDF-muodossa:  

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin  mukaisesti laadittu ansioluettelo 

 2. Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti laadittu julkaisuluettelo (korosta julkaisuluettelosta viisi keskeisintä julkaisua ja lisää linkit ko. julkaisuihin tai liitä julkaisut hakemuksen liitteeksi) 

 3. Opetusportfolio (3-5 sivua) 

 4. Visiopaperi tehtävään kuuluvan opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamisesta (1-2 sivua)

Ohjeita hakemuksen jättämiseen ja tietoa opetusosaamisen arvioinnista.

Haastattelut järjestetään 23.-24.4.2020. 

Lisätietoja antavat: 

Yliopistonlehtori Jorma Joutsenlahti, jorma.joutsenlahti@tuni.fi, +358401904171 (tavoitettavissa puhelimitse ke 18.3. klo 12-15 ja ke 25.3. klo 12-15)

Hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Päivi Keskinen, paivi.keskinen@tuni.fi 


Hakuaika alkaa: 13.03.2020 11:00Hakuaika päättyy: 06.04.2020 23:59