Tenure Track position (Philosophy, ethics or epistemology) / Filosofian (etiikka tai epistemologia) tenure track-tehtävä

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. www.tuni.fi/en

We are inviting applications for the position of assistant professor or associate professor in philosophy (ethics or epistemology) in the Faculty of Social Sciences. The position is located in the degree programme of philosophy.

Philosophy at Tampere University covers theoretical and practical philosophy. The current research strengths at the department are the philosophy of human understanding (incl. knowledge, mind and language); social and political philosophy; metaphysics (incl. social ontology); 20th century philosophy and its roots in modern philosophy; philosophy of science, and research ethics. Research projects on external funding are encouraged on diverse topics (at the moment they include e.g. philosophy of robotics, and research on social and cognitive diversity in science). The discipline of philosophy is located in the unit of History, Philosophy and Literature in the Faculty of Social Sciences.  

Job description 

We are seeking a highly motivated and accomplished academic who will 

 • pursue high-quality and diverse scientific research and research leadership
 • develop the field of philosophy as a whole and follow scientific development on their own field
 • actively seek research funding and other external funding
 • contribute to social impact and international networking and collaboration  
 • give research-based teaching and contribute to curriculum development and student supervision
 • contribute to planning and administrative tasks of the degree programme and doctoral programme of philosophy

Your research may contribute to any field of philosophy, however the position requires competence to teach courses in ethics or epistemology at both introductory and more advanced levels. The most important criteria for the position are the level, quality and versatility of your research and teaching activity. A research profile that complements existing strengths in the discipline of philosophy at Tampere University will be considered an advantage. 

Requirements 

Assistant Professor 

 • applicable doctoral degree 
 • ability to undertake independent scholarly activity and potential to pursue scholarly activity at a high international level of excellence   
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position. 

Associate Professor 

 • applicable doctoral degree 
 • track record of independent scholarly activity 
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position  
 • ability to lead a research group and acquire external funding 
 • track record of international scholarly activity. 

The post requires fluency in English.

In addition, the following will be considered an advantage:

 • versatility as a researcher and competence in different areas of philosophy
 • merits in doctoral education
 • national and international positions of responsibility
 • social impact
 • pedagogical studies, merits and experience
 • proficiency in the Finnish language or motivation to become proficient in Finnish
 • student supervision needs of the discipline of philosophy

 We offer

Initial appointment as assistant professor or as associate professor is for five years and, subject to successful performance you will become a tenured member of faculty at the end of the first five-year period. You will be supported throughout the five-year period to ease transition to a permanent faculty position. A trial period of six months applies to all of our new employees. 

Salaries are based on the job demands and employees’ personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The minimum starting salary of an assistant professor will range between 3970-4450 EUR/month, salary of an associate professor between 4577-5130 EUR/month. Higher salaries may be agreed dependent upon experience and/or performance.  

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University

 How to apply 

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is May 7th 2020 (at 23.59 EEST, GMT+3 / 20.59 UTC). 

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format. Applications should include the following documents: 

 • Curriculum Vitae according to TENK guidelines
 • List of publications according to Academy of Finland guidelines 
 • Up to five most important publications or unpublished manuscripts for this position: if the publication is available online, a hyperlink suffices, otherwise upload a PDF. 
 • Teaching portfolio (3-5 pages), including a separate section detailing experience in teaching ethics and epistemology, according to Tampere University guidelines 
 • A vision paper (1-2 pages) that describes how would you further develop research in the field of philosophy at Tampere University.  
 • Research plan (up to 5 pages). 

For more information, please contact: 

Professor Arto Laitinen, arto.laitinen(at)tuni.fi, tel. +358 50 318 7018

With questions about the application process, please contact HR partner Hanna Karti, hanna.karti@tuni.fi

*** 

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana filosofian (etiikka tai epistemologia) tenure track -tutkijan tai tenure track-professorin tehtävä. Tehtävä sijoittuu filosofian tutkinto-ohjelmaan. 

Filosofian oppiala Tampereen yliopistossa kattaa teoreettisen ja käytännöllisen filosofian. Tutkimuksen vahvuusalueita ovat inhimillisen järjen (ml. tiedon, mielen ja kielen) tutkimus, yhteiskuntafilosofia, metafysiikka (ml. sosiaalinen ontologia), 1900-luvun filosofia ja sen juuret modernissa filosofiassa, sekä tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka. Ulkoisen rahoituksen tutkimushankkeita tuetaan monipuolisesti. Tällä hetkellä rahoitettujen hankkeiden aiheita ovat mm. robotiikan filosofia sekä sosiaalinen ja kognitiivinen diversiteetti tieteessä. Filosofian oppiala sijoittuu yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan historian, filosofian ja kirjallisuustieteen yksikköön.

Tehtävänkuvaus 

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tutkijaa ja opettajaa, joka 

 • harjoittaa ja johtaa korkeatasoista ja monipuolista tieteellistä tutkimustyötä
 • kehittää filosofian alaa kokonaisuutena ja seuraa omalla alallaan tieteellistä kehitystä
 • hakee aktiivisesti ulkopuolista tutkimusrahoitusta
 • osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta filosofian tutkinto-ohjelmassa ja tohtoriohjelmassa
 • osallistuu filosofian tutkinto-ohjelman ja tohtoriohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintotehtäviin

Tehtävään valittavan henkilön tutkimus voi edustaa mitä tahansa filosofian osa-aluetta (erikoistumisalue on avoin), mutta tehtävässä edellytetään kykyä opettaa etiikkaa tai epistemologiaa tutkintojen eri tasoilla. Tärkeimmät valintakriteerit ovat tutkimus- ja opetustoiminnan korkeatasoisuus ja laaja-alaisuus. On eduksi, jos tutkimusprofiili täydentää oppialan yllämainittuja vahvuusalueita.

Edellytykset 

Tenure track –tutkija (Assistant Professor) 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa 
 • kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja potentiaalia kansainvälisesti korkeatasoisen tieteellisen työn tekemiseen 
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa 

Tenure track –professori (Associate Professor)

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa 
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä  
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa  
 • kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta 
 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. 

Valinnassa otetaan lisäksi huomioon:

 • hakijan laaja-alaisuus tutkijana ja filosofian eri osa-alueiden hallinta
 • ansiot tohtorikoulutuksessa
 • kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus
 • suomen kielen taito tai ei-suomenkielisten hakijoiden kohdalla halukkuus oppia suomea
 • oppialan ohjaustarpeet 

Tarjoamme

Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö tarjoavat ainutlaatuisen monialaisen toimintaympäristön poikkitieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Ensimmäinen viisivuotinen kausi tenure track -tutkijana tai tenure track-professorina on määräaikainen. Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Kauden aikana sinulle tarjotaan tiedekunnan ja yliopiston tuki tehtävän menestyksekkään hoitamisen mahdollistamiseksi. Kaikilla uusilla työntekijöillämme on kuuden kuukauden koeaika. 

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseesi yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloituspalkkataso tenure track -tutkijana on 3970-4450 euroa kuukaudessa ja tenure track-professorina on 4577-5130 euroa kuukaudessa. Palkkaus voi olla myös korkeampi riippuen tehtävään valittavan henkilön taustasta, kokemuksesta ja suoriutumisesta. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy torstaina 7. toukokuuta 2020 klo 23.59.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet englannin kielellä PDF-muodossa: 

 • Curriculum Vitae (TENK:n ohjeen mukainen)
 • Suomen Akatemian ohjeistuksen mukainen julkaisuluettelo, jossa merkittynä enintään viisi (5) tehtävän kannalta tärkeintä julkaisuasi haussa arvioitavaksi ja hyperlinkit ko. julkaisuihin tai julkaisu PDF-muodossa, jos se ei ole saatavilla verkossa.
 • Opetusportfolio (3-5 sivua), johon sisältyy erittely etiikan ja epistemologian opetuskokemuksesta
 • Visiopaperi (1-2 sivua) siitä, miten kehittäisit filosofian alan tutkimusta Tampereen yliopistossa
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)

Lisätietoja tehtävästä antaa: 

Professori Arto Laitinen, arto.laitinen(at)tuni.fi; puh: 050 318 7018

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Hanna Karti, hanna.karti@tuni.fi


Application period starts: 2020-03-24 08:20Application period ends: 2020-05-07 23:59