Yliopisto-opettaja/Yliopistonlehtori (venäjän kieli)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää tästä.

Haemme nyt Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan venäjän kielen yliopistonlehtoria tai yliopisto-opettajaa ajalle 15.8.2020–31.7.2021. Tehtävä sijoittuu kielten yksikköön, joka on yksi informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan neljästä yksiköstä tietotekniikan, sähkötekniikan ja viestintätieteiden ohessa. Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten tutkinto-ohjelmassa venäjän opintosuunnassa koulutetaan monipuolisia ja laaja-alaisia venäjän kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin.

Lisätietoa Venäjän opintosuunnasta voi lukea tästä. 

Tehtävänkuvaus

Opetusala on venäjän kieli. Tehtävä painottuu seuraaviin alueisiin:

 • venäjän kielen opetus perus- ja aineopinnoissa
 • venäjän kielen teoreettisia opintoja maisterivaiheen opiskelijoille

Sisältöopetuksen lisäksi tehtävään kuuluu:

 • harjoittaa venäjän kielen tieteellistä tutkimustyötä
 • seurata tieteenalan kehitystä
 • ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä sekä osallistua tenttitilaisuuksien toteuttamiseen ja opintosuoritusten arviointiin
 • osallistua opiskelijavalintaprosessiin
 • osallistua tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun
 • edistää opintosuunnan yhteyksiä sidosryhmätoimijoihin sekä yhteistyötä yliopiston ja tiedekunnan muiden tieteenalojen ja opintosuuntien kanssa
 • antaa laadukasta ja korkeatasoista opetusta venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalalta sekä suomen että venäjän kielellä
 • osallistua alan kehittämiseen yhdessä opintosuunnan muun henkilöstön kanssa ja tukea opiskelijoiden integroitumista työelämään

Edellytykset

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • kykyä antaa monipuolista, korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustavaa venäjän kielen opetusta ja ohjausta (10 op yliopistopedagogisia opintoja tai vastaavat tiedot ja taidot)
 • kokemusta venäjän kielen opetuksesta korkeakoulutasolla
 • venäjän kielen erittäin hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (C1 tai korkeampi)
 • suomen kielen erittäin hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (C1 tai korkeampi) 
 • englannin kielen hyvää kielitaitoa
 • vahvoja tietoteknisiä taitoja
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään:

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • valmiuksia monipuoliseen venäjän kielen opetukseen
 • venäjän kielen erittäin hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (C1 tai korkeampi)
 • suomen kielen erittäin hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (C1 tai korkeampi)
 • englannin kielen hyvää kielitaitoa
 • vahvoja tietoteknisiä taitoja
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Lisäksi ansioksi kummassakin tehtävässä luetaan: 

 • yliopistopedagogiset opinnot (yliopistonlehtorin tehtävässä yli 10 op) tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus
 • valmius opettaa laaja-alaisesti kielten tutkinto-ohjelmassa
 • valmius monitieteiseen yhteistyöhön
 • näytöt kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta
 • muu kielitaito.

Tarjoamme

Kyseessä on määräaikainen tehtävä ajalle 15.8.2020–31.7.2021. Tehtävässä on 5 kk koeaika. Tehtävänimike (yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja) määräytyy valitun henkilön koulutuksen, osaamisen ja kokemuksen mukaan.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopisto-opettajan tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Yliopistonlehtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa. Voit myös tutustua meihin ja Tampereeseen tarkemmin tästä.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta).

Hakuaika tehtävään päättyy 14.4.2019 klo 23:59.

Liitä hakemukseesi pdf-muodossa:

Lisätietoja

Professori Mikhail Mikhailov (mikhail.mikhailov@tuni.fi, puh. +358 40 820 8418)

Hakuaika alkaa: 18.03.2020 15:00Hakuaika päättyy: 14.04.2020 23:59