Tutkijatohtori/yliopistotutkija, CICAT2025 -hanke

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä.

 

Haemme tutkijatohtoria/yliopistotutkijaa CICAT2025-hankkeeseen

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa on haettavana tutkijatohtorin/yliopistotutkijan määräaikainen tehtävä ajalle 4.5.2020 - 31.12.2021.

Tehtävä liittyy Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaan monitieteiseen CICAT2025-hankkeeseen, joka pyrkii vauhdittamaan siirtymistä lineaaritaloudesta kestävään kiertotalouteen. Hanke tukee Suomen tavoitetta olla kiertotalouden johtava maa vuoteen 2025 mennessä tunnistamalla kiertotaloutta edistäviä ja vauhdittavia tekijöitä sekä etsimällä ratkaisuja yrityksille ja päättäjille kiertotalouteen siirryttäessä. Lisätietoa hankkeesta: www.cicat2025.fi

Tehtävänkuvaus

Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan tehtävänä on toimia CICAT2025-hankkeen sidosryhmävuorovaikutusta ja -yhteistyötä tutkivassa työpaketissa vastuullisena tutkijana. Työpaketti keskittyy paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin sidosryhmiin, kuten yritykset, ministeriöt, keskusjärjestöt, kehitys- ja tukiorganisaatiot sekä alueelliset toimijat, kunnat ja kaupungit. Tutkimme sidosryhmien intressejä sekä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tutkimuksen tavoitteena on lisääntynyt ymmärrys siitä, miten sidosryhmäyhteistyö voi tukea ja edistää Suomen muutosta kohti kestävää kiertotaloutta.

Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.  Lisäksi tehtävässä edellytetään erittäin hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme

Tehtävä täytetään määräajaksi 4.5.2020–31.12.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Alustavasti tehtävä sijoittuu vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. 

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy perjantaina 3.4.2020 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi (yhtenä pdf-tiedostona): 

·       ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti

·       julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti

·       opetusportfolio

·       lista kymmenestä tärkeimmästä julkaisusta

Haastattelemme kärkihakijat sekä käytämme tarvittaessa apuna muita työkaluja tehtävään soveltuvan henkilön löytämiseksi.

Lisätietoja

Professori Johanna Kujala, johanna.kujala@tuni.fi

Lue lisää työskentelystä meillä: www.tuni.fi/toihin

 

Hakuaika alkaa: 19.03.2020 12:00Hakuaika päättyy: 03.04.2020 23:59