Yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja (kielikasvatus)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi 

Haemme kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kielikasvatuksen yliopistonlehtoria tai yliopisto-opettajaa määräaikaiseen opetuspainotteiseen tehtävään ajalle 3.8.-31.12.2020.  

Tehtävänkuvaus

Yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävänä on:

 • kielikasvatuksen tutkimusperustainen opetus-, ohjaus- ja kehittämistyö painottuen aineenopettajakoulutukseen sekä täydennyskoulutukseen 
 • opettajankoulutuksen integroivien kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen
 • aktiivinen osallistuminen kasvatustieteen laaja-alaisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöhön
 • opettajankoulutusyhteistyö yhdessä sidosryhmien kanssa
 • muut sovitut tehtävät tehtävänimikkeen mukaisesti

Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytämme:

 • yliopistonlehtorin tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa 
 • yliopisto-opettajan tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • yliopistonlehtorin tehtävään näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • kielikasvatuksen asiantuntijuutta englannin kielessä ja lisäksi jossakin seuraavista kielistä: ruotsi, saksa, ranska tai venäjä
 • yleistä pedagogista kelpoisuutta (opettajan pedagogiset opinnot, 60 op)
 • alaan liittyvää korkeakoulutasoista opetus- ja ohjauskokemusta
 • hyvää suomen kielen taitoa
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Laaja kielitaito sekä perus- ja toisen asteen kouluopetuskokemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme

Tarjoamme aktiivisen ja kansainvälisesti orientoituneen tutkimusyhteisön sekä mahdollisuuksia työskennellä laaja-alaisessa tutkinto-ohjelmassa eri opintosuuntien opiskelijoiden kanssa. Luotamme yhteisön asiantuntijuuteen, mikä antaa sinulle mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. 

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta suuntaa toimintaansa yliopiston strategian mukaisesti koko korkeakoulutuksen kentälle sekä kansainväliseen koulutusyhteistyöhön. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa omaa osaamistasi mm. ammattikorkeakoulusektorille Tampereen korkeakouluyhteisössä sekä kansainväliseen koulutustoimintaan.   

Tehtävässä sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä voidaan täyttää yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävänä. Yliopistonlehtorin tehtävän alustava vaativuustaso on 6 ja yliopisto-opettajan tehtävän alustava vaativuustaso on 5. Tämän lisäksi kummassakin tehtävässä maksetaan suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.   

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tuki. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.  

Hakuohjeet

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy keskiviikkona 15.4.2020 klo 23.59. 

Haastattelut järjestetään to 14.5.2020.

Liitä hakemukseesi 

1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin  mukaisesti laadittu ansioluettelo

2. Opetusportfolio 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Reijo Kupiainen, reijo.kupiainen@tuni.fi 

HR partner Päivi Keskinen, paivi.keskinen@tuni.fi  

Hakuaika alkaa: 25.03.2020 08:00Hakuaika päättyy: 15.04.2020 23:59