Professor or Associate Professor (tenure track) in Economics / Professori tai tenure track –professori (taloustiede)

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en 

We are inviting applications for the position of Professor or tenure-track Associate Professor in Economics. 

Economics is part of the degree programme in business studies at the Faculty of Management and Business. Studying economics at Tampere University provides the skills for working in demanding economist positions in the private and public sector, in managerial positions that require expertise in economics, as well as the ability to participate in research both in Finland and abroad. We provide an internationally standardized programme in economics. Our curriculum covers core courses (microeconomics, macroeconomics and econometrics) as well as applied courses in selected fields of economics. Our research programme concentrates on policy relevant applied research, with a current focus on public economics and labour economics. 

Job description  

We are seeking a highly motivated and accomplished academic to conduct, organize and supervise high-quality scientific research, to contribute to societal impact and to international collaboration, to give research-based teaching, to contribute to curriculum development and student supervision as well as to the overall development of the discipline.    

Requirements

Professor 

We require: 

 • an applicable doctoral degree 
 • high-level scholarly expertise 
 • experience of leading scientific research
 • ability to provide high-quality research-based education and instruction 
 • a track record of winning external research funding   
 • a track record of international scholarly activity 

Associate Professor  

We require: 

 • an applicable doctoral degree 
 • a track record of independent scholarly activity
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position  
 • ability to lead a research group and acquire external funding 
 • a track record of international scholarly activity

 We appreciate a strong track record of research with an international impact, the ability to build successful research networks and collaboration, as well as a strong commitment to high quality teaching and overall development of the economics discipline at Tampere University. 

Your research may focus on any field of economics, and we appreciate both high-level empirical and theoretical expertise. You are expected to contribute to teaching core courses in economics at the advanced level. A research profile that has linkages with the existing strengths of the discipline of economics at Tampere University will be considered a merit. Experience of multidisciplinary collaboration, and synergies with other disciplines of the Faculty and business studies programme are an advantage. 

The post requires fluency in English. 

The selection process will involve interviews, candidates may also undergo an aptitude assessment and may be required to give a demonstration of their teaching skills. In the process the top candidates will be evaluated by external experts.

We offer 

If the appointment is at the full professor level, the appointment will be permanent from the outset. Initial appointment as associate professor is for five years (1.1.2021-31.12.2025) and, subject to successful performance, the tenure track professor will become a tenured member of faculty at the end of the first five-year period. The principles of the tenure evaluation are laid out in the tenure track career system at Tampere University. Support will be provided throughout the five-year period to ease transition to a permanent faculty position. A trial period of six months applies to all our new employees. 

Salaries are based on the job demands and employees’ personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The minimum starting salary of an associate professor will range between 4577-5130 EUR/month and of a professor between 5535-6200 EUR/month. Higher salaries may be agreed dependent upon experience and/or performance.  

Please read more about working at Tampere University. You can also find more information about us and working and living in Tampere by watching  Tampere Higher EducationCommunity - our academic playground.   

How to apply 

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications has been extended until 31 May, 2020 (at 23.59 EEST, GMT+3 / 20.59 UTC).

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format. Applications should include the following documents: 

 1. Curriculum Vitae according to TENK guidelines
 2. List of publications according to Academy of Finland guidelines. Please indicate your ten most important publications and add hyperlinks to these publications. If the publications indicated are not found by link, please attach them to application as a separate PDF file. 
 3. A research plan (max. 5 pages) outlining your proposed research.  
 4. Teaching portfolio according to Tampere University guidelines
 5. A vision paper (1-2 pages) that describes how you would further develop research and teaching in the field of economics at Tampere University.

For more information, please contact: 

Head of Economics discipline, Professor Kaisa Kotakorpi, kaisa.kotakorpi@tuni.fi, +358503182487  

Dean Matti Sommarberg, matti.sommarberg@tuni.fi

With questions about the application process, please contact HR partner Minna Viinikainen, minna.viinikainen@tuni.fi 

************************************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Etsimme taloustieteen professoria tai tenure track-professoria.

Taloustiede on osa kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaa johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Taloustieteen pääaineopinnot Tampereen yliopistossa antavat valmiudet vaativiin ekonomistin tehtäviin, taloustieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin johtotehtäviin sekä kyvyn osallistua alan tutkimustyöhön kotimaassa ja kansainvälisesti. Tarjoamme kansainvälisen standardin mukaisen taloustieteen ohjelman, joka kattaa taloustieteen runkokurssien lisäksi sovelluskursseja taloustieteen eri osa-alueilta. Tutkimuksessa keskitymme politiikkarelevanttiin soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen, ja opintosuunnan nykyinen tutkimus on painottunut esimerkiksi julkisen talouden ja työn taloustieteen kysymyksiin.

Tehtävänkuvaus 

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tutkijaa ja opettajaa, joka harjoittaa ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, kehittää taloustieteen alaa kokonaisuutena sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta.

Edellytykset 

Professorin (Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa  
 • korkeaa kansainvälisen tason tieteellistä pätevyyttä 
 • kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta
 • kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
 • näyttöjä täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta 
 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta 

Tenure track –professorin (Associate Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • näyttöä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä 
 • näyttöä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta 
 • kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta 
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa

Arvostamme erityisesti näyttöjä kansainvälisesti vaikuttavasta tutkimustoiminnasta ja kyvystä tutkimusverkostojen luomiseen, sekä sitoutumista laadukkaaseen opetukseen ja oppialan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Tampereen yliopistossa.

Valittavan henkilön oma tutkimus voi kohdistua mihin tahansa taloustieteen osa-alueeseen ja arvostamme sekä korkeatasoista teoreettista että empiiristä osaamista. Valittavan henkilön odotetaan osallistuvan taloustieteen runkokurssien opetukseen syventävällä tasolla. Tutkimuksen linkittyminen taloustieteen opintosuunnan vahvuusalueisiin luetaan hakijalle ansioksi. Kokemus monitieteisestä yhteistyöstä ja yhtymäkohdat tiedekunnan ja kauppatieteiden muihin tieteenaloihin ovat etu.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sujuvaa englannin kielen taitoa. 

Valintaprosessissa voidaan käyttää haastattelun eri muotoja, soveltuvuusarviointia sekä opetustaidon arviointia. Hyödynnämme kärkihakijoiden osalta arvioinnissa myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tarjoamme

Professorin tehtävätasolle rekrytoitaessa työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva alusta alkaen. Tenure track-professorin tehtävä on viisivuotinen ajalla 1.1.2021-31.12.2025. Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Kauden aikana sinulle tarjotaan tiedekunnan ja yliopiston tuki tehtävän menestyksekkään hoitamisen mahdollistamiseksi. Kaikilla uusilla työntekijöillämme on kuuden kuukauden koeaika. 

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseesi yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloituspalkkataso tenure track-professorina on 4577-5130 euroa kuukaudessa ja professorina 5535-6200 euroa kuukaudessa. Palkkaus voi olla myös korkeampi riippuen tehtävään valittavan henkilön taustasta, kokemuksesta ja suoriutumisesta. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaikaa on jatkettu sunnuntaihin 31.5.2020 klo 23.59 asti.

Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet englannin kielisinä PDF-muodossa: 

 1. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK)ansioluettelomallin mukaisesti
 2. Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti (merkitse 10 tärkeintä julkaisuasi ja lisää linkit näihin julkaisuihin). Jos julkaisut eivät ole löydettävissä linkkien kautta, lisää ne erillisenä pdf-tiedostona.
 3. Tutkimussuunnitelma (max. 5 sivua)
 4. Opetusportfolio Tampereen yliopiston ohjeen mukaisesti
 5. Visiopaperi (1-2 sivua) miten kehittäisit taloustieteen tutkimusta ja opetusta Tampereen yliopistossa

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Taloustieteen vastuuprofessori Kaisa Kotakorpi, kaisa.kotakorpi@tuni.fi, +358 50 3182 487  

Dekaani Matti Sommarberg, matti.sommarberg@tuni.fi

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Minna Viinikainen, minna.viinikainen@tuni.fi

Application period starts: 2020-04-14 10:00Application period ends: 2020-05-31 23:59