Tenure track position (Work research) / Tenure track-tehtävä (työelämäntutkimus)

Together, Tampere University and Tampere University of Applied Sciences form a higher education community that places faith in people and scientific knowledge. Leading experts in the fields of technology, health and society are changing the world at Finland’s second largest multidisciplinary higher education institution. www.tuni.fi/en

We are inviting applications in the Faculty of Social Sciences for position of Assistant professor or Associate professor. The position is located in the Unit of Social Research, in Work Research Centre (WRC).

The Faculty of Social Sciences in Tampere University brings forth current and critical research on fields of society and health which has independent value responding to challenges and problems of our time. The Unit of Social Research is the largest unit in the Faculty of Social Sciences. Its key research themes are the transformation of social governance, social and societal processes and risks, and the challenges of well-being and sustainable development.  The Unit of Social Research is a valued and attractive workplace with excellent spirit among researchers in its field.

Work Research Centre (WRC) brings together working life researchers across disciplines. The aim of WRC is to promote research in various aspects of work and working life as well as to support graduate and post-graduate training. A wide range of disciplines are represented in work research, including sociology, social psychology, social policy, health sciences, management, psychology, and education.

Job description

We are seeking a highly motivated and accomplished academic who will

 • pursue and lead high-quality and diverse scientific research 
 • give research-based teaching on their field in the faculty of social sciences
 • lead Work Research Centre
 • follow scientific development on their own field
 • actively seek research funding and other external funding
 • contribute to social impact and international networking and collaboration  
 • contribute to doctoral supervision

Requirements

Assistant Professor 

 • applicable doctoral degree 
 • ability to undertake independent scholarly activity and potential to pursue scholarly activity at a high international level of excellence   
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position. 

Associate Professor

 • applicable doctoral degree
 • track record of independent scholarly activity
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position
 • ability to lead a research group and acquire external funding
 • track record of international scholarly activity

The following will be considered an advantage:

 • versatility as a researcher and competence in different areas of work research
 • research profile that complements research strengths of Work Research Centre
 • track record of leading research and acquiring research funding
 • vision of developing research on the field of work and working life
 • social impact

We offer

Initial appointment as assistant professor or associate professor is for five years and, subject to successful performance you will become a tenured member of faculty at the end of the first five-year period. You will be supported throughout the five-year period to ease transition to a permanent faculty position. A trial period of six months applies to all our new employees.

Salaries are based on the job demands and employees’ personal performance in accordance with the Finnish University Salary System. The minimum starting salary of an assistant professor will range between 3970-4450 EUR/month and of an associate professor between 4577-5130 EUR/month. Higher salaries may be agreed dependent upon experience and/or performance.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is Mon 1st June 2020 (at 23.59 EEST, GMT+3 / 20.59 UTC).

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format. Applications should include the following documents:

 • Curriculum Vitae according to TENK guidelines
 • List of publications according to Academy of Finland guidelines. Please indicate 10 most important publications for this position and a hyperlink to the publications or a PDF if the publication is not available online.
 • Teaching portfolio (3-5 pages) according to Tampere University guidelines
 • A vision paper (1-2 pages) that describes how research in the field of working life should be further developed in the multidisciplinary environment of Tampere University
 • Description of research activity (up to 5 pages) including vision about your future research

For more information, please contact

Professor Harri Melin, harri.melin@tuni.fi, p. 050 420 1526

With questions about the application process, please contact HR partner Hanna Karti, hanna.karti@tuni.fi

**

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana työelämäntutkimuksen tenure track-tutkijan tai tenure track-professorin tehtävä. Tehtävä sijoittuu yhteiskuntatutkimuksen yksikköön Työelämän tutkimuskeskukseen. 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta tuottaa yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen kentällä ajankohtaista ja kriittistä tutkimusta, jolla on itsenäistä arvoa vastattaessa ajan haasteisiin ja ongelmiin.  Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö on tiedekunnan suurin yksikkö, sen keskeisiä teemoja ovat Yhteiskunnallisen hallinnan murros, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset prosessit ja riskit sekä hyvinvoinnin haasteet ja kestävä kehitys. Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö on alansa tutkijoille arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa koetaan työn iloa ja jonka yhteisöön sitoudutaan. 

Työelämän tutkimuskeskuksen tavoitteena on toteuttaa ja edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla, kehittää alan teoreettista keskustelua sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat muun muassa sosiologia, sosiaalipsykologia, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, terveystieteet, hallintotiede, psykologia ja kasvatustieteet. 

Tehtävänkuvaus

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tutkijaa ja opettajaa, joka

 • harjoittaa ja ohjaa korkeatasoista ja monipuolista tieteellistä tutkimustyötä
 • antaa ja edistää alansa opetusta yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa
 • johtaa Työelämän tutkimuskeskusta
 • seuraa omalla alallaan tieteellistä kehitystä
 • hakee aktiivisesti ulkopuolista tutkimusrahoitusta
 • osallistuu yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • osallistuu jatko-opiskelijoiden ohjaukseen

Edellytykset

Tenure track –tutkija (Assistant Professor) 

 • soveltuva tohtorin tutkinto 
 • kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön ja potentiaali kansainvälisesti korkeatasoisen tieteellisen työn tekemiseen
 • tehtävässä vaadittava opetustaito 

Tenure track –professori (Associate Professor)

 • soveltuva tohtorin tutkinto
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä
 • tehtävässä vaadittava opetustaito
 • kyky johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta
 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta

Valinnassa otetaan lisäksi huomioon:

 • hakijan laaja-alaisuus tutkijana ja työelämäntutkimuksen osa-alueiden hallinta
 • Työelämän tutkimuskeskuksen vahvuusalueisiin liittyvä ja sitä täydentävä tutkimusprofiili
 • kokemus tutkimuksen johtamisessa ja menestys tutkimusrahoituksen hankkimisessa
 • visio työelämäntutkimuksen kehittämisestä
 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tarjoamme

Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö tarjoavat ainutlaatuisen monialaisen toimintaympäristön poikkitieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Ensimmäinen viisivuotinen kausi tenure track -tutkijana tai tenure track-professorina on määräaikainen. Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Kauden aikana sinulle tarjotaan tiedekunnan ja yliopiston tuki tehtävän menestyksekkään hoitamisen mahdollistamiseksi. Kaikilla uusilla työntekijöillämme on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseesi yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloituspalkkataso tenure track-tutkijana on 3970-4450 euroa kuukaudessa ja tenure track-professorina 4577-5130 euroa kuukaudessa. Palkkaus voi olla myös korkeampi riippuen tehtävään valittavan henkilön taustasta, kokemuksesta ja suoriutumisesta. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat ja kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Kampusten väliseen liikkumiseen on tarjolla bussilippuja.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 1.6.2020 klo 23.59.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet englannin kielellä PDF-muodossa:

 • Curriculum Vitae (TENK:n ohjeen mukainen)
 • Suomen Akatemian ohjeistuksen mukainen julkaisuluettelo, jossa merkittynä 10 tehtävän kannalta tärkeintä julkaisuasi haussa arvioitavaksi ja hyperlinkit ko. julkaisuihin tai julkaisu PDF-muodossa, jos se ei ole saatavilla verkossa.
 • Opetusportfolio (3-5 sivua)
 • Visiopaperi (1-2 sivua) työelämäntutkimuksen kehittämisestä Tampereen korkeakouluyhteisön monitieteisessä toimintaympäristössä.
 • Kuvaus tutkimustoiminnasta (enintään 5 sivua), johon sisältyy visio omasta tulevasta tutkimuksesta

Lisätietoja tehtävästä antaa

Professori Harri Melin, harri.melin@tuni.fi, p. 050 420 1526

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Hanna Karti, hanna.karti@tuni.fi
Application period starts: 2020-04-16 14:35Application period ends: 2020-06-01 23:59