Tenure track -tutkija tai tenure track -professori (julkisoikeus) / Assistant Professor or Associate Professor (tenure track) in Public Law

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Etsimme julkisoikeuden tenure track -tutkijaa tai tenure track -professoria.

Julkisoikeuden tenure track-tutkijan tai tenure track -professorin tehtävä kiinnittyy hallintotieteiden tutkinto-ohjelman julkisoikeuden opintosuuntaan ja palvelee laajemmin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan tarpeita.

Tehtävänkuvaus 

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tenure track-tutkijaa tai tenure track-professoria, joka

 • harjoittaa ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä
 • antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön
 • kehittää julkisoikeuden alaa kokonaisuutena

Valittava henkilö vastaa hallintotieteiden yksikössä, julkisoikeuden opintosuunnassa julkishallintoa ja muuta julkista toimintaa koskevien oikeudellisten kysymysten opetuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Henkilön tutkimus voi kohdentua esimerkiksi yleishallinto-oikeuteen tai johonkin sellaiseen hallinto-oikeuden erityisalaan, joka palvelee laajemminkin johtamisen ja talouden tiedekunnan koulutus- ja tutkimustarpeita. Tehtävässä katsotaan eduksi julkisen ja yksityisen toiminnan rajapintoja koskeva oikeudellinen tutkimus sekä korkealaatuinen kansainvälinen tutkimus jollakin hallinto-oikeuden erityisalalla. 

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään sekä kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusnäyttöä että kansallisen oikeusjärjestyksen syvällistä tuntemusta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. 

Edellytykset

Tenure track-tutkijan (Assistant Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa  
 • kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja potentiaalia kansainvälisesti korkeatasoisen tieteellisen työn tekemiseen
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa  

Tenure track -professorin (Associate Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä 
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa
 • kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta 
 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta 

Valintaprosessissa voidaan käyttää haastattelun eri muotoja, soveltuvuusarviointia sekä opetustaidon arviointia. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat kärkihakijat.

Tarjoamme

Tehtävä on viisivuotinen ajalla 1.1.2021-31.12.2025. Kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Kaikilla uusilla työntekijöillämme on kuuden kuukauden koeaika. Lue lisää tenure track -urapolusta Tampereen yliopistossa.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloituspalkkataso tenure track-tutkijalla (Assistant Professor) on 3 970-4 450 euroa kuukaudessa ja tenure track -professorilla (Associate Professor) 4 577-5 130 euroa kuukaudessa. Palkkaus voi olla myös korkeampi riippuen tehtävään valittavan henkilön taustasta, kokemuksesta ja suoriutumisesta. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.

Hakuohjeet 

Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy sunnuntaina 14.6.2020 klo 23.59

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet englannin kielellä PDF-muodossa: 

 1. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti
 2. Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti (merkitse 10 tärkeintä julkaisuasi ja lisää linkit näihin julkaisuihin. Jos julkaisut eivät ole löydettävissä linkkien kautta, lisää ne erillisenä pdf-tiedostona.)
 3. Tutkimussuunnitelma viisivuotiskaudelle (max. 5 sivua)
 4. Opetusportfolio Tampereen yliopiston ohjeen mukaisesti
 5. Perustelu, miksi soveltuisit tehtävään (1-2 sivua) 

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Hallintotieteiden yksikön päällikkö, professori Elias Pekkola, elias.pekkola@tuni.fi, p. 050 421 1073

Dekaani Matti Sommarberg, matti.sommarberg@tuni.fi 

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Minna Viinikainen, minna.viinikainen@tuni.fi

*****************************************************

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en 

We are inviting applications for a tenure track position (Assistant Professor or Associate Professor) in Public Law. 

Assistant professor or Associate professor in Public Law is situated within the Administrative Studies at the Faculty of Management and Business. 

Job description  

We are seeking a highly motivated and accomplished academic to

 •  conduct, organize and supervise high-quality scientific research 
 • give research-based teaching
 • engage in societal interaction and international academic collaboration
 • commit to developing the discipline 

A prospective candidate’s research interests may cover administrative law, or any special branche of administative law, relevant to the teaching curriculum at the Faculty of Management and Business. Especially legal research on public-private-partnerships and interfaces is appreciated. Research of high international quality is considered a merit. Additionally, knowledge of the Finnish legal system in general and Finnish administrative law in particular are prerequisites for the selection. The task requires good communication skills in Finnish and English. 

Requirements 

Assistant Professor, we require: 

 • applicable doctoral degree 
 • ability to undertake independent scholarly activity and potential to pursue scholarly activity at a high international level of excellence
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position.     

 Associate Professor, we require: 

 • applicable doctoral degree 
 • track record of independent scholarly activity 
 • teaching skills required to successfully perform the duties and functions of the position  
 • ability to lead a research group and acquire external funding 
 • track record of international scholarly activity 

The top candidates will be interviewed. If necessary, aptitude assessment may also be used. In addition, the candidates may be required to demonstrate their teaching skills. The shortlisted candidates will be evaluated by external experts.

We offer 

The initial appointment as assistant professor or associate professor is for five years (1.1.2021-31.12.2025). If successful, the tenure track professor will tenure at the end of the first five-year period. The principles of the tenure evaluation are laid out in the tenure track career system at Tampere University. Support will be provided throughout the five-year period to ease the transition to a permanent faculty position. A trial period of six months applies to all our new employees. 

Salary is based on the job-related salary element (the requirement of duties) and the employees’ personal performance. The starting salary of an assistant professor will range between 3 970-4 450 EUR/month, and of an associate professor between 4 577-5 130 EUR/month. Higher salaries may be possible depending on the candidate’s experience and performance. Salary is measured in accordance with the Finnish University Salary System.

For more information on living and working in Tampere, click here working at Tampere University and here Tampere Higher Education Community - our academicplayground.

How to apply 

Please, submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date for applications is June 14 th 2020 (at 23.59 EEST, GMT+3 / 20.59 UTC). 

Write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF-format. Application should include the following annexes: 

 1. Curriculum Vitae according to TENK guidelines
 2. List of publications according to Academy of Finland guidelines. (Please indicate your ten most important publications and add hyperlinks to these publications. If the indicated publications are not found by online, please attach them as a separate PDF file.)
 3. Research plan (max. 5 pages) outlining your proposed research over the 5-years period.  
 4. Teaching portfolio according to Tampere University guidelines
 5. Motivation letter (1-2 pages) 

For more information, please contact: 

Head of Unit, Professor Elias Pekkola, elias.pekkola@tuni.fi, p. +358 50 421 1073

Dean Matti Sommarberg, matti.sommarberg@tuni.fi

With questions about the application process, please contact HR partner Minna Viinikainen, minna.viinikainen@tuni.fi

Application period starts: 2020-05-07 17:48Application period ends: 2020-06-14 23:59