Tenure track-tutkija tai tenure track –professori (valtio-oppi)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Etsimme valtio-opin tenure track -tutkijaa tai tenure track -professoria.

Valtio-oppi on osa politiikan tutkimuksen yksikköä johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Politiikan tutkimuksen yksikköön sijoittuu Suomen laaja-alaisin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa korostuvat yhteiskunnallinen osallistuminen ja ongelmakeskeisyys. Tamperelainen politiikan tutkimus sisältää niin uusia teoreettisia avauksia, kriittisiä pohdintoja kuin laajojen aineistojen huolellisia analyyseja. Kandidaattiohjelma yhdistää valtio-opin ja kansainvälisen politiikan ydinsisällöt. Maisteriopinnoissa valitaan joko valtio-opin tai kansainvälisen politiikan maisteriopintosuunta. Valtio-opin opinnoissa politiikkaa ja sen muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Opiskelijat voivat erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, sekä poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin. 

Tehtävänkuvaus 

Etsimme vahvasti motivoitunutta ja ansioitunutta tutkijaa ja opettajaa, joka harjoittaa ja johtaa tieteellistä tutkimustyötä, kehittää valtio-opin alaa kokonaisuutena sekä osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Edellytykset 

Tenure track-tutkijan (Assistant Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa  
 • kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja potentiaalia kansainvälisesti korkeatasoisen     tieteellisen työn tekemiseen
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa  

Tenure track –professorin (Associate Professor) tehtävä edellyttää:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa 
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä 
 • tehtävässä vaadittavaa opetustaitoa
 • kykyä johtaa tutkimusryhmää ja hankkia täydentävää rahoitusta 
 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta 

Arvostamme erityisesti näyttöjä kansainvälisesti arvostetusta tutkimustoiminnasta ja kyvystä tutkimusverkostojen luomiseen, sekä sitoutumista laadukkaaseen opetukseen ja ohjaukseen ja valtio-opin oppialan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Tampereen yliopistossa.

Valittavan henkilön tutkimus voi kohdistua mihin tahansa valtio-opin osa-alueeseen ja arvostamme sekä korkeatasoista teoreettista että empiiristä osaamista. Tehtävään valittavan henkilön opetus kohdentuu erityisesti maisteriopintoihin. Henkilö osallistuu myös aktiivisesti oppialan tohtorikoulutuksen järjestämiseen ja kehittämiseen. Kvantitatiivisten menetelmien hallinta, kokemus monitieteisestä yhteistyöstä sekä kyky hankkia ulkopuolista rahoitusta luetaan eduksi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. 

Valintaprosessissa voidaan käyttää haastattelun eri muotoja, soveltuvuusarviointia sekä opetustaidon arviointia. Hyödynnämme kärkihakijoiden arvioinnissa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Tarjoamme

Tehtävä on viisivuotinen ajalla 1.1.2021-31.12.2025. Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Kauden aikana valitulle henkilölle tarjotaan tiedekunnan ja yliopiston tuki tehtävän menestyksekkään hoitamisen mahdollistamiseksi. Kaikilla uusilla työntekijöillämme on kuuden kuukauden koeaika. 

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuustasoon ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen yliopiston palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloituspalkkataso tenure track -tutkijana on 3970-4450 euroa kuukaudessa ja tenure track -professorina 4577-5130 euroa kuukaudessa. Palkkaus voi olla myös korkeampi riippuen tehtävään valittavan henkilön taustasta, kokemuksesta ja suoriutumisesta. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.

Hakuohjeet 

Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy maanantaina 8.6.2020 klo 23.59

Hakemukseen liitetään seuraavat dokumentit englanninkielisinä pdf-muodossa: 

 1. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti
 2. Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti (merkitse 10 tärkeintä julkaisuasi ja lisää linkit näihin julkaisuihin. Jos julkaisut eivät ole löydettävissä linkkien kautta, lisää ne erillisenä pdf-tiedostona.)
 3. Tutkimussuunnitelma viisivuotiskaudeksi (2-3 sivua)
 4. Opetusportfolio Tampereen yliopiston ohjeen mukaisesti

Lisätietoja tehtävästä antaa

Valtio-opin vastuuprofessori Tapio Raunio, tapio.raunio@tuni.fi, p. 040 733 2653

Dekaani Matti Sommarberg, matti.sommarberg@tuni.fi 

Rekrytointiprosessiin liittyvissä kysymyksissä HR partner Minna Viinikainen, minna.viinikainen@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 08.05.2020 06:00Hakuaika päättyy: 08.06.2020 23:59