Yliopistonlehtori (psykologia)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana psykologian yliopistonlehtorin tehtävä. Tehtävä sijoittuu psykologian tutkinto-ohjelmaan, joka kouluttaa terveydenalan ammattihenkilöinä toimivia psykologeja. Tehtävä on määräaikainen 1.8.2020–31.07.2021. 

Psykologian oppiala sijoittuu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan hyvinvointitieteiden yksikköön. Psykologian tutkimuksen painoalueita ovat 1) sosiaalinen kognitio ja emootiot, 2) työ ja hyvinvointi, 3) ympäristö ja hyvinvointi, 4) kehityksellinen psykopatologia, vuorovaikutussuhteet ja trauma, 5) neuropsykologiset häiriöt ja kuntoutus ja 6) mielenterveyden ja terveyden psykologia.

Tehtävänkuvaus 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on 

 • vastata osaltaan tutkimusperustaisesta psykologian aine- ja syventävien opintojen työ- ja organisaatiopsykologisesta opetuksesta, ohjauksesta ja alan yhteisöllisestä kehittämisestä 
 • ohjata tutkinto-ohjelmaan sisältyviä opinnäytetöitä
 • osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöhön
 • osallistua alansa tutkimustoimintaan ja sen kehittämiseen sekä Tampereen korkeakouluyhteisössä että kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa

Edellytykset 

Tehtävään valittavalta edellytämme 

 • soveltuvaa psykologian alan tohtorin tutkintoa
 • kykyä antaa korkeatasoista ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
 • ymmärrystä opetussuunnitelmatyöstä ja näyttöä pedagogisesta kehittämisestä
 • näyttöä itsenäisestä tutkimustyöstä
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.  

Tehtävään valittavan henkilön osaamisalueen tulee liittyä työ- ja organisaatiopsykologiaan, sillä tehtävässä edellytetään kykyä opettaa laajasti kyseisen alan sisältöjä. Tutkimusprofiiliin tulisi liittyä työn ja hyvinvoinnin painoalueelle.

Ansioiksi luemme yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemuksen sekä kokemuksen rahoituksen hankkimisesta ja hankkeiden toteuttamisesta. 

Tarjoamme

Henkilöstöetuihimme kuuluu muun muassa joustavat työskentelymahdollisuudet sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tuki. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa.    

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuohjeet 

Jätä hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 31.5.2020 klo 23:59.

Liitä hakemukseesi suomen tai englannin kielellä PDF-muodossa:  

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti laadittu ansioluettelo 
 2. Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti laadittu julkaisuluettelo  
 3. Opetusportfolio (3−5 sivua)

Lisätietoja tehtävästä antaaprofessori Ulla Kinnunen, ulla.kinnunen@tuni.fi, p. 040 190 1386.

Hakuaika alkaa: 15.05.2020 10:00Hakuaika päättyy: 31.05.2020 23:59