Kirurgian professorin osa-aikainen (50%) tehtävä (Seinäjoki)

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana kirurgian professorin tehtävä. Tehtävä on osa-aikainen (50%) ja se täytetään kolmen vuoden määräajaksi 1.1.2021 alkaen. Tehtävän opetus- ja tutkimustyötä tehdään pääosin Seinäjoella. 

Tehtävä 

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Kirurgian osa-aikainen (50 %) professori vastaa osaltaan alansa perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimuksesta.  Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivu-/rinnakkaisvirka on työsuhteen alkaessa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. 

Professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä. 

Kelpoisuusvaatimukset 

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (LT tai LKT tai vastaava ulkomainen tutkinto), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta. 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan professorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus. 

Kirurgian professorin (osa-aikainen 50 %) tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, joka osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella. 

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. 

Palkkaus 

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.  

Koeaika 

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto 

Hakuaika päättyy 30.8.2020 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä. 

Hakemukseen on liitettävä: 

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen emmi.e.mustaniemi@tuni.fi

Käytämme rekrytointiprosessissa ulkopuolisen palveluntarjoajan toteuttamia soveltuvuusarviointeja osana hakijoiden arviointia. 


Lisätietoja tehtävästä antaa: 

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi 

Lisätietoja tehtävän täyttöprosessista antaa:  

HR Partner Emmi Mustaniemi p. 029 452 5042, emmi.e.mustaniemi@tuni.fi 

Hakuaika alkaa: 01.08.2020 10:00Hakuaika päättyy: 30.08.2020 23:59