Kardiologian tenure track -professori tai professori

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana kardiologian tenure track –professorin tai professorin tehtävä. Tehtävä on osa-aikainen (50%). Tenure track –professorin tehtävä on määräaikainen (viisi vuotta). Ensimmäisen kauden menestyksekäs hoitaminen johtaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään tenure track -urapolulla. Professorin tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva.

Tehtävä

Professorin ja tenure track -professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Kardiologian osa-aikainen (50 %) professori tai tenure track -professori vastaa osaltaan alansa perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä tutkimuksesta. Työsuhteen alkaessa professorille tai tenure track -professorille tulee osastonylilääkärin 50% rinnakkaistoimi Tays Sydänsairaalaan. Professorin odotetaan jatkavan ja kehittävän omaa tutkimustoimintaansa sekä osallistuvan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen tukemaan alan kehitystyötä.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (LT tai LKT tai vastaava ulkomainen tutkinto), korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä toiminnasta.

Kardiologian professorilta ja tenure track -professorilta edellytetään dosentin arvoa; kardiologian erikoislääkärin pätevyyttä, omaa tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus. 

Kardiologian professorin tai tenure track -professorin (osa-aikainen, 50 %) tehtävään valittavalta edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, joka osoitetaan kyseisen alan erityispätevyydellä ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon professoria ja tenure track -professoria valittaessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Palkkaus

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tenure track -professorin tehtävän palkkaus perustuu opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoille 7 ja professorin vaativuustasoille 8 - 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Koeaika

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakuaika päättyy 15.5.2021 klo 23.59, ja hakemus tulee jättää yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemusten liitteiden tulee olla englannin kielellä.

Hakemukseen on liitettävä:

Mikäli 20 merkittävintä julkaisua ei ole löydettävissä sähköisesti, ne tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen emmi.e.mustaniemi@tuni.fi

Käytämme rekrytointiprosessissa ulkopuolisen palveluntarjoajan toteuttamia soveltuvuusarviointeja osana hakijoiden arviointia.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@tuni.fi

Lisätietoja hakuprosessista antaa:
 
 HR Partner Emmi Mustaniemi p. 041 456 4042, emmi.e.mustaniemi@tuni.fi

Hakuaika alkaa: 15.04.2021 10:00Hakuaika päättyy: 15.05.2021 23:59

Jaa ilmoitus