Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 24
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Postdoctoral Research Fellow in Applied Cryptography and PETS / Tutkijatohtori (Sovellettu kryptografia ja ykksityisyyttä suojaavat tekniikat)01.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researchers in Applied Cryptography, PETS and Hardware Security / Väitöskirjatutkija (Sovellettu kryptografia, Yksityisyyttä suojaavat tekniikat, Laitteiston tietoturva)01.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Harjoittelija (yliopiston strategian päivitysprosessi)01.08.2022Yliopistopalvelut
Tutkijatohtori (Ääreistyvä kaupunki – hyvinvointi, rakennemuutos ja sote-uudistus -hanke)03.08.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher (Embedded Device Friendly Machine Learning Methods for the Security, Privacy-Preserving of Distributed Data), 2 positions / Väitöskirjatutkija, 2 tehtävää05.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Laboratoriopäällikkö / Laboratory Chief07.08.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Doctoral Researcher (Power Electronics)/ Väitöskirjatutkija (Tehoelektroniikka)07.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Yliopistokoulutuksen työelämäyhteydet -asiantuntija (Seinäjoen yliopistokeskus)08.08.2022Provostin alaiset toiminnot
Doctoral Researcher (Structural Mechanics, Tribology and Machine Elements) / Väitöskirjatutkija (Rakenteiden mekaniikka, tribologia ja koneenosat)08.08.2022Rakennetun ympäristön tiedekunta
Researcher (Structural Mechanics, Tribology and Machine Elements) / Tutkija (Rakenteiden mekaniikka, tribologia ja koneenosat)08.08.2022Rakennetun ympäristön tiedekunta
Doctoral Researcher (Integrated Circuit Design, SoC Hub, SMASH)/ Väitöskirjatutkija (Integroitujen virtapiirien suunnittelu, SoC Hub)08.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Integrated Circut Design, SocHub, SMASH)/ Tutkijatohtori (IC-suunnittelu, SocHub, SMASH)08.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University Lecturer (Biotechnology)/ Yliopistonlehtori (biotekniikka)14.08.2022Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Osa-aikainen tutkimusapulainen (JavaScript-pohjainen sovelluskehitys, Vue)15.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Yliopistonlehtori (ihmisen ja teknologian vuorovaikutus)15.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track position in Biosensor Technology (Associate Professor or Professor) / Bioanturitekniikan tenure track -professorin tai professorin tehtävä15.08.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow in cellular neuroscience for development of nerve-machine interface / Tutkijatohtori solutason neurotieteessä hermoimplantin kehitykseen15.08.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Researcher in cellular neuroscience for development of advanced seizure initiation & prediction model / Tutkijatohtori solutason neurotieteessä edistyksellisen in vitro mallin kehittämiseen epileptisten kohtausten indusointiin & ennustamiseen15.08.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Molecular pathogenesis of celiac disease) / Tutkijatohtori (keliakian molekulaarinen patogeneesi)15.08.2022Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (PalestineFutures-research project) / Tutkijatohtori (PalestineFutures-tutkimushanke)18.08.2022Johtamisen ja talouden tiedekunta
Doctoral Researcher in Power Electronics / Väitöskirjatutkija, Tehoelektroniikka31.08.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University Lecturer Electrical engineering (electrical energy engineering) // Yliopistonlehtori sähkötekniikka (sähköenergiatekniikka)05.09.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor) specialization in Organic and Thin Film Electronics / Tenure track -tutkijan, -professorin tai professorin tehtävä (Elektroniikka, orgaaninen ja ohutkalvoelektroniikka)07.09.2022Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Researcher (Early modern disability history) / Tutkijatohtori (Varhaismoderni vammaisuuden historia)30.09.2022Yhteiskuntatieteiden tiedekunta