Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 15
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Doctoral Researcher (Theoretical and computational physics), 5 positions / Väitöskirjatutkija (teoreettinen ja laskennallinen fysiikka), 5 tehtävää17.04.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Tenure track position in Casting and Other Metal Forming Technologies (Assistant Professor) /Tenure Track -tehtävä Valaminen ja muut metallien muodonantomenetelmät (tenure track -tutkija)22.04.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher (CIMANET doctoral pilot) / Väitöskirjatutkija (CIMANET tohtoripilotti)22.04.2024Rakennetun ympäristön tiedekunta
Doctoral Researcher (wireless navigation) / Väitöskirjatutkija (langaton navigointi)23.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University lecturer (Human-Technology Interaction) / Yliopistonlehtori (Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus)29.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Computational electromagnetics and electrical machines) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen sähkömagnetiikka ja sähkökoneet)29.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Computational electromagnetics and electrical machines) / Tutkijatohtori (Laskennallinen sähkömagnetiikka ja sähkökoneet)29.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher in Advanced Radio-based SLAM Algorithms for Vehicular Systems (TAU-1/ISLANDS) / Väitöskirjatutkija, radio-SLAM menetelmät ja algoritmit liikkuvissa järjestelmissä30.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Spatial Acoustic Scene Analysis and Machine Listening) / Väitöskirjatutkija (Äänimaisemien spatiaalinen analyysi ja tilaäänen konekuulo)30.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Robotics and AI) / Tutkijatohtori (Robotiikka ja tekoäly)30.04.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher, Faculty of Information Technology and Communications Sciences / Väitöskirjatutkija, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta08.05.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Perovskite-like photovoltaics), / Tutkijatohtori (Perovskiittiaurinkokennot)12.05.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher (FAME – Flagship of Advanced Mathematics for Sensing, Imaging and Modelling), 8-10 positions / Väitöskirjatutkija (FAME – Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva), 8-10 tehtävää13.05.2024Tampereen yliopisto
Doctoral Researcher (Microelectronics MIELi) 10 positions / Väitöskirjatutkija (mikroelektroniikka MIELi) 10 tehtävää15.05.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Väitöskirjatutkija (Yrityksen johtaminen/kestävä liiketoiminta) / Doctoral Researcher (Management and organizations/Sustainable business)15.05.2024Johtamisen ja talouden tiedekunta