Search criteria
Faculty/Unit
Open jobs: 14
Job titleSortApplication period endsSortFaculty/UnitSort
Postdoctoral Research Fellow (PalestineFutures-research project) / Tutkijatohtori (PalestineFutures-tutkimushanke)2022-08-18Faculty of Management and Business
Doctoral Researcher (Power Electronics)/ Väitöskirjatutkija (Tehoelektroniikka)2022-08-21Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher in Power Electronics / Väitöskirjatutkija, Tehoelektroniikka2022-08-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher (protein-based vaccine technologies, vaccine manufacturing, vaccine immunology), 1-2 positions/ Väitöskirjatutkija (proteiinipohjaiset rokoteteknologiat, rokotteiden tuotantomenetelmät ja rokoteimmunologia), 1-2 tehtävää2022-08-31Faculty of Medicine and Health Technology
Doctoral Researcher (Integrated Circuit Design, SoC Hub, SMASH)/ Väitöskirjatutkija (Integroitujen virtapiirien suunnittelu, SoC Hub)2022-08-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Integrated Circut Design, SocHub, SMASH)/ Tutkijatohtori (IC-suunnittelu, SocHub, SMASH)2022-08-31Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Doctoral Researcher positions / Väitöskirjatutkijan tehtäviä2022-08-31Faculty of Social Sciences
Doctoral Researcher position (iPSC applications of celiac disease) / Väitöskirjatutkija (Keliakian iPSC-kantasolumallit)2022-08-31Faculty of Medicine and Health Technology
University Lecturer Electrical engineering (electrical energy engineering) // Yliopistonlehtori sähkötekniikka (sähköenergiatekniikka)2022-09-05Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor) specialization in Organic and Thin Film Electronics / Tenure track -tutkijan, -professorin tai professorin tehtävä (Elektroniikka, orgaaninen ja ohutkalvoelektroniikka)2022-09-07Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Researcher (Software and digital infrastructure for autonomous drones) / Tutkija (Itseohjautuvien droonien digitaalinen infrastruktuuri ja sovelluskehitys)2022-09-11Faculty of Information Technology and Communication Sciences
Postdoctoral Research Fellow (Perovskite solar cells) / Tutkijatohtori (Perovskiittiaurinkokennot)2022-09-17Faculty of Engineering and Natural Sciences
Postdoctoral Researcher (Early modern disability history) / Tutkijatohtori (Varhaismoderni vammaisuuden historia)2022-09-30Faculty of Social Sciences
Postdoctoral Research Fellow (speech and language technology, cognitive science) // Tutkijatohtori / Puheen ja kognition tutkimusryhmä2022-10-09Faculty of Information Technology and Communication Sciences