Hakutekijät
Tiedekunta/Yksikkö
Avoimia työpaikkoja: 31
Tehtävän nimiJärjestäHakuaika päättyyJärjestäTiedekunta/YksikköJärjestä
Doctoral Researcher (Game Culture Research and Data Science) / Väitöskirjatutkija (Pelikulttuuritutkimus ja datatiede)05.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Virtual Fashion and Wearable Design for Extended Reality) / Väitöskirjatutkija (Pelilliset älyvaatteet ja tekstiilit)06.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Research Assistant, 1-5 positions (Software Engineering research group, summer jobs)/ Tutkimusapulainen 1-5 tehtävää (Ohjelmistotuotanto tutkimusryhmä, kesätyö)07.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Distributed AI for enhanced security in GNSS) / Väitöskirjatutkija (hajautettu tekoäly GNSS:n turvallisuuden parantamiseksi)10.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Assistant Professor, Associate Professor or Professor in English linguistics / Tenure track -tutkijan, tenure track -professorin tai professorin tehtävä (englannin kielen tutkimus)11.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track position (Assistant Professor, Associate Professor or Professor) in Wireless Systems / Tenure track -tutkijan, tenure track -professorin tai professorin tehtävä (langattomat järjestelmät)12.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Design for extended reality, generative AI, and Accessibility) / Väitöskirjatutkija (laajennetun todellisuuden suunnittelu, generatiivinen tekoäly ja saavutettavuus)29.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Candidate in mm-Wave positioning and sensing for aerial-user applications (DC5/MiFuture) / Väitöskirjatutkija, langaton paikannus ja aistiminen millimetriaaltotaajuuksilla31.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher in Clutter characterization and cancellation in MIMO sensing via backscattered signals (DC6/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, moniantennitekniikat ympäristön aistimisessa31.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher in Machine Learning Algorithms for Cell Free systems in 6G networks (DC9/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, koneoppimismenetelmät 6G verkoissa31.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher in positioning and tracking of non-connected objects for vehicular safety with mm-Wave frequencies (DC10/MiFuture)/ Väitöskirjatutkija, ympäristön aistiminen ja passiivisten kohteiden paikantaminen millimetriaaltotaajuuksilla31.03.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher (Integrated Circuit Design, SoC Hub)/ Väitöskirjatutkija (Integroitujen virtapiirien suunnittelu, SoC Hub)02.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Professor of Practice (Journalism) / Työelämäprofessori (journalistiikka)05.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
University Lecturer (English Linguistics) / Yliopistonlehtori (englannin kielen tutkimus)08.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Doctoral Researcher in Advanced Radio-based SLAM Algorithms for Vehicular Systems (TAU-1/ISLANDS) / Väitöskirjatutkija, radio-SLAM menetelmät ja algoritmit liikkuvissa järjestelmissä30.04.2024Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tenure track position in Regional Studies (Professor / Associate Professor) / Aluetieteen tenure track-tehtävä (Professori / Tenure track –professori)11.03.2024Johtamisen ja talouden tiedekunta
Tenure track position in Marketing (Assistant Professor / Associate Professor) / Markkinoinnin tenure track-tehtävä (Tenure track-tutkija / Tenure track-professori)08.04.2024Johtamisen ja talouden tiedekunta
Doctoral Researcher (Computational Biology) / Väitöskirjatutkija (Laskennallinen Biologia)04.03.2024Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Doctoral Researcher (Faculty of Medicine and Health Technology) / Väitöskirjatutkija (Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta)04.03.2024Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Molecular Biology), FHAIVE / Tutkijatohtori (Molekyylibiologia), FHAIVE18.03.2024Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow, Technology, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, tekniikka, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Postdoctoral Research Fellow, Health, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, terveys, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Postdoctoral Research Fellow, Society, 3 positions, Tampere Institute for Advanced Study (Tampere IAS) / Tutkijatohtori, yhteiskunta, 3 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Senior Research Fellow, Technology, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, tekniikka, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Senior Research Fellow, Health, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, terveys, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Senior Research Fellow, Society, 2 positions, Tampere Institute for Advance Study (Tampere IAS) / Yliopistotutkija, yhteiskunta, 2 tutkijanpaikkaa, tutkijakollegium (Tampere Institute for Advanced Study, Tampere IAS)04.03.2024Muut yliopistotason tehtävät
Postdoctoral Research Fellow (Theory of complex quantum systems and information) Tutkijatohtori (Teoreettinen tiiviin aineen fysiikka)17.03.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Condition monitoring focusing on digitalization and artificial intelligence for critical energy infrastructures) / Tutkijatohtori (Kriittisten energiainfrastruktuurien digitalisaatioon ja tekoälyyn keskittyvä kunnonvalvonta)01.04.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Doctoral Researcher (Automatic control for resilient cyber-physical renewable energy systems) / Väitöskirjatutkija (Automaattinen ohjaus resiliensseille kyberfyysisille uusiutuvan energian järjestelmille)01.04.2024Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Psychology, Human Microbiota Research), 1-2 positions / Tutkijatohtori (Psykologia, Suolistomikrobiotatutkimus), 1-2 tehtävää06.03.2024Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Postdoctoral Research Fellow (Social Sciences) / Tutkijatohtori (Yhteiskuntatieteet)14.03.2024Yhteiskuntatieteiden tiedekunta