Osa-aikainen tutkimusapulainen (JavaScript-pohjainen sovelluskehitys, Vue)


Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi


TreSilienssi on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tampereen korkeakouluyhteisön hanke, jonka tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen edistymisen tukeminen korona-aikana ja sen jälkeen.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa ja lisätä opiskelijoiden pienryhmätoimintaa ja luoda ryhmänohjausta tukeva matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalvelukonsepti. Hankeen avulla tarjotaan opiskelijoille mielen hyvinvointia tukevia yksilö- ja ryhmämuotoisia ohjaus- ja palvelutoimia ja lisätään opintopsykologista ohjausta.

Hankkeessa on luotu TAMKin ja Tampereen yliopiston opiskelijoille hyvinvointikalenterit sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin helpdesk, josta palvelut löytää yhden luukun takaa. Hanke tarjoaa opiskelijoille myös pienryhmätoimintaa ja järjestää hyvinvointia tukevia tapahtumia, joilla tuetaan opiskelumotivaatiota ja yhteisöllisyyden vahvistumista


Tehtävänkuvaus

Etsimme "TreSilienssi 2.0"-hankkeeseen osa-aikaista JavaScript-pohjaisen verkkosovelluksen kehittämiseen keskittyvää tutkimusapulaista ajalle 5.9.2022 - 31.5.2023. Hankkeessa tuotetaan mm. apuvälineitä ja tietoa opiskelijoiden opintojen etenemisen seurantaan.


Edellytykset

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää ohjelmointitaitoa sekä kokemusta jonkin JavaScript-pohjaisen verkkosovelluskehyksen käytöstä.

Hankkeessa on käytössä Vue-sovelluskehys (vuejs.org), joten varsinkin aiempi Vue-osaaminen lasketaan eduksi.


Tarjoamme

Työsuhde on määräaikainen ja tehtävän kesto on noin 9 kuukautta.

Aloitusajankohta on 5.9.2022. Työtehtävän osa-aikaisuusprosentiksi on suunniteltu 50 % (18t 8min / viikko), mutta asiasta voidaan neuvotella palkattavan henkilön toiveiden ja opintotilanteen mukaan.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.

Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu suoritettujen opintopisteiden määrään.

Laskennallinen kokoaikaisen työntekijän (36t 15m / viikko) kuukausipalkka on noin 2000 - 2300 euroa/kk. Osa-aikaisen palkka muodostuu suoraan osa-aikaprosentin mukaisesti.


Koeaika

Tehtävässä sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.


Lisätietoja

Yliopistonlehtori Heikki Hyyrö, heikki.hyyro@tuni.fi


Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 15.8.2022 klo 23.59.

Liitä hakulomakkeeseen lyhyt vapaamuotoinen hakemus, CV ja ajantasainen opintorekisteriote.

Application period starts: 2022-06-01 10:00Application period ends: 2022-08-15 23:59

Share